<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content

VNSG Blogs

Alle relevante informatie voor jou

Indirect gebruik
SAP licenties: Hoe zit het met het nieuwe licentiemodel voor indirect gebruik?

SAP licenties: Hoe zit het met het nieuwe licentiemodel voor indirect gebruik?

Op 10 april jl. lanceerde SAP haar nieuwe licentiemodel omtrent indirect gebruik, gebruik zonder een named-userlicentie en een SAP userinterface. Wat de precieze impact is van ...

Indirect gebruik
SAP indirect gebruik: Wat houdt het in?

SAP indirect gebruik: Wat houdt het in?

SAP heeft het recht om licentievergoedingen in rekening te brengen voor indirect gebruik van SAP. In het oude licentiemodel van SAP waren de regels omtrent indirect gebruik ech...