<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
VNSG

VNSG

De Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers (VNSG) is sinds 1988 hét platform voor alle Nederlandstalige SAP-gebruikers. De vereniging ondersteunt gebruikers bij het verhogen van de toegevoegde waarde van de SAP-software binnen hun organisatie. De belangrijkste pijlers hierbij zijn kennisdeling, netwerken, belangenbehartiging en beïnvloeding. Binnen de levendige gebruikerscommunity van de VNSG zijn 8500 SAP professionals actief die werkzaam zijn bij circa 700 verschillende bedrijven in Nederland. Naast een jaarlijkse congres organiseert de VNSG ieder jaar meer dan 100 evenementen, waaronder webinars, focusgroepmeetings, workshops en masterclasses over diverse SAP gerelateerde onderwerpen. VNSG: Verbindt. Versterkt.

VNSG
SAP 4 sustainability

SAP 4 sustainability

Bij sustainability denken de meeste mensen niet zo snel aan SAP als enabler. Het softwarebedrijf met 400.000 klanten wereldwijd heeft echter vele software...

S/4HANA
Snel schakelen lukt niet met veel maatwerk

Snel schakelen lukt niet met veel maatwerk

Jumbo over S/4 standaardisatie en maatwerk

Jumbo wil met behulp van de juiste technologie ha...

Nieuwe technologie
Door Industry 4.0 ontstaan futuristische nieuwe kansen

Door Industry 4.0 ontstaan futuristische nieuwe kansen

Focusgroep Industry 4.NOW strooit met innovaties

Bij Industry 4.0 gaat het om ontwikkelen van nieuwe businessmodellen, toepas...

Gebruikersverhalen
Scherp inkopen in gedigitaliseerde supply chains

Scherp inkopen in gedigitaliseerde supply chains

Shell koos Ariba voor contractmanagement

Sander Voorn werkt op de inkoopafdeling van Shell, waar alle inkopen van alle ...

VNSG
Urenco

Urenco

Urenco is weer lid geworden van de VNSG. Een goede reden voor een gesprek.
André Rozema is sinds 2001 werkzaam...