<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
Indirect gebruik

SAP indirect gebruik: Wat houdt het in?

SAP heeft het recht om licentievergoedingen in rekening te brengen voor indirect gebruik van SAP. In het oude licentiemodel van SAP waren de regels omtrent indirect gebruik echter niet duidelijk. Op 10 april jl. werd een nieuw licentiemodel gelanceerd. Het doel van dit nieuwe model is om de regels omtrent indirect gebruik duidelijk, voorspelbaar en transparanter te maken. Dat is ook gelukt, maar de toepassing van de nieuwe regels in de praktijk zorgen echter voor onduidelijkheid bij veel SAP-gebruikers — wat gaat er met het nieuwe model veranderen voor mijn bedrijf?

Wanneer is er sprake van indirect gebruik?

Wanneer SAP-functionaliteiten gebruikt worden zonder dat er een named-userlicentie en een SAP userinterface aan te pas komt is er in principe sprake van indirect gebruik. Veel SAP gebruikers maken naast SAP software namelijk ook gebruik van andere software. Om niet met meerdere datasets te werken, integreren veel bedrijven verschillende oplossingen met hun SAP software.

AFBEELDING BLOG 1

In bovenstaande afbeelding zie je aan de linkerkant direct gebruik afgebeeld en aan de rechterkant indirect gebruik door personen die geen named-userlicentie in SAP hebben. Bijvoorbeeld: een third-party applicatie die goederen van een webshop bijhoudt en de SAP database automatisch up-to-date houdt, wordt gezien als indirect gebruik.

Nieuw licentiemodel voor indirect gebruik

Begin 2017 werd de SAP wereld opgeschrikt door rechtszaken en arbitragezaken als gevolg van indirect gebruik.

Na deze rechtszaken zijn wij als gebruikersvereniging versneld met SAP in gesprek gegaan voor een oplossing om dit in de toekomst te voorkomen. Dit heeft geresulteerd in een nieuw licentiemodel dat op 10 april door SAP is gelanceerd. Het doel van dit licentiemodel: inzichtelijk maken wanneer en hoe extra licentiekosten in rekening worden gebracht voor indirect gebruik.

Het nieuwe model geeft inderdaad meer duidelijkheid dan het oude model. Dit betekent echter nog niet dat bestaande SAP klanten weten wat het betekent voor hun situatie. Het nieuwe model meet indirect gebruik namelijk op basis van bepaalde documenten die worden aangemaakt in SAP. Momenteel is indirect gebruik op deze manier nog lastig te meten. Hierdoor is het voor veel SAP gebruikers onduidelijk of en wanneer extra kosten gemaakt moeten worden, vooral als er de afgelopen jaren niks is veranderd in hun gebruik van SAP.

Proeflidmaatschap
Sluit je aan bij de VNSG en haal het maximale uit SAP!
'Leren door ervaringen van collega SAP-gebruikers'
Vraag aan

Hoe ga je om met indirect gebruik?

Het nieuwe licentiemodel voor indirect gebruik maakt het explicieter wanneer er extra kosten zijn voor indirect gebruik. Echter, het is onbekend wat het nieuwe model in de praktijk betekent voor bestaande SAP-gebruikers.  Het is dus belangrijk om inzicht te hebben in het indirect gebruik van jouw organisatie.

Wil je meer weten over indirect gebruik en de mogelijke gevolgen hiervan? De VNSG biedt de mogelijkheid om, onafhankelijk van SAP,  te sparren over het gebruik van SAP in de organisatie.

Vraag hier een adviesgesprek over indirect gebruik aan.