<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
Indirect gebruik

Uit onderzoek blijkt: SAP-licentiemodel voor indirect gebruik brengt onzekerheid mee

Op 10 april heeft SAP haar nieuwe licentiemodel voor indirect gebruik aangekondigd. De aankondiging van het nieuwe model volgde op vele gesprekken tussen SAP en SUGEN (SAP User Group Executive Network), waarin de VNSG een belangrijke rol speelt. SUGEN was hierover positief gestemd. Het nieuwe model zou het eenvoudiger en transparanter maken voor nieuwe ERP-klanten om te betalen voor indirect gebruik van SAP-licenties. Wel ontstond er met de aankondiging onrust onder de huidige SAP-gebruikers. Aan SAP de zaak hen gerust te stellen door zekerheid te bieden dat voor hen de licentiekosten niet hoger zouden worden.

Hoe staat het er nu voor?
Vijf maanden na de aankondiging van het nieuwe licentiemodel hebben we de leden van de SAP-gebruikersverenigingen wereldwijd gevraagd naar hun mening, middels een enquête. Hieruit blijkt dat indirect gebruik nog steeds een prominente plek inneemt in de gedachten van SAP-gebruikers. Bijna twee derde (65%) maakt zich zorgen of zij wel compliant is op het gebied van indirect gebruik.

Gebruiker wordt in het ongewisse gelaten
Sinds de aankondiging zegt 28 procent al in gesprek te zijn gegaan met SAP over licenties en de nieuwe wijze waarop naar indirect gebruik wordt gekeken. Vooralsnog wordt de helft van de gebruikers (50%) in het ongewisse gelaten; ze krijgen geen uitsluitsel. Deze voortdurende onzekerheid rondom licentiezaken zorgt ervoor dat projecten vertraging oplopen, of zelfs volledig worden uitgesteld. En dat terwijl de huidige economie innovatiekracht en digitalisering van organisaties vereist om bestaansrecht te behouden. Als SAP gezien wil worden als betrouwbare partner in de digitale transformatie, is er nog werk te doen.

De eerste stap die SAP te zetten heeft, is een verbeterslag in de interne en externe communicatie. De gebruiker wil graag duidelijkheid over de kosten na de overgang naar het nieuwe licentiemodel. Het komt dan ook niet als een verrassing dat de adoptie tot op heden relatief laag is. Middels praktijksituaties, bijvoorbeeld anonieme voorbeelden van klanten die een positieve overstap op het nieuwe model hebben gemaakt, neemt SAP onzekerheid weg.

Resultaten
De enquête is uitgevoerd onder 357 organisaties die SAP gebruiken, verspreid over 18 user groups wereldwijd. Benieuwd naar alle resultaten van de ‘SUGEN Indirect Access Member Survey’? Het totale rapport vind je hier.

Proeflidmaatschap
Sluit je vandaag nog aan bij de VNSG en start direct om het maximale uit SAP te halen!
'Leren door ervaringen van collega SAP-gebruikers'
Vraag aan