<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
Indirect gebruik

SAP licenties: Hoe zit het met het nieuwe licentiemodel voor indirect gebruik?

Op 10 april 2018 lanceerde SAP haar nieuwe licentiemodel omtrent indirect gebruik, gebruik zonder een named-userlicentie en een SAP userinterface. Wat de precieze impact is van het nieuwe licentiemodel is voor velen echter nog onduidelijk. Lees hier waarom er een nieuw licentiemodel is, voor wie het model geldt, wat de belangrijkste punten zijn binnen dit model en hoe het zit met de SAP licentiekosten.

Waarom is er een nieuw licentiemodel?

De manier waarop SAP software wordt gebruikt is in de loop van de jaren veel veranderd. Naast het feit dat medewerkers van klanten van SAP de software gebruiken wordt de software nu ook gebruikt door klanten van klanten, business partners en/of een third-party applicaties. Dit wordt ook wel indirect gebruik genoemd.Voor meer informatie over indirect gebruik lees onze blog: ‘SAP indirect gebruik: wat houdt het in?’

180703_VNSG-blog2-nieuw-licentiemodel_v2.pdf - Adobe Acrobat Pro

Het licentiemodel dat bij dit indirect gebruik hoort was tot voor kort niet meegegaan met de snelle ontwikkelingen die plaatsvonden rondom de software. Hoewel de software meer en meer werd gebruikt zonder een named-userlicentie en een SAP userinterface waren de regels omtrent indirect gebruik onduidelijk en voor verschillende interpretaties vatbaar. Het nieuwe licentiemodel voor indirect gebruik van SAP is in het leven geroepen om deze onduidelijkheden weg te nemen bij gebruikers. Het transparanter maken van het licentiemodel ligt ten grondslag aan dit nieuwe model.

Voor wie geldt het nieuwe licentiemodel?

Het nieuwe model geldt automatisch voor nieuwe SAP klanten. Voor bestaande klanten is dit optioneel. Bestaande klanten kunnen ervoor kiezen om met een volledig nieuw contract over te stappen naar het nieuwe licentiemodel, deze als addendum toe te voegen bij het huidige contract of - wanneer zij tevreden zijn – om bij het oude model te blijven.

De belangrijkste verandering van het nieuwe licentiemodel

HDe belangrijkste verandering is dat SAP de licenties voor indirect gebruik berekent op basis van het creëren van bepaalde documenten, die vallen onder de volgende negen documenttypes:

  • Sales Document;
  • Purchase Document;
  • Invoice Document;
  • Manufacturing Document;
  • Material Document; 
  • Quality Management Document;
  • Service & Maintenance Document;
  • Financial Document;
  • Time Management Document.

Worden er documenten van deze documenttypes aangemaakt door gebruik van buitenaf, dan moet daarvoor betaald worden via een afgesproken aantal documenten per jaar.

Neem bijvoorbeeld een verkooporder: als iemand in een niet-SAP applicatie verkooporders aanmaakt en op de achtergrond SAP ERP gebruikt, dan wordt er dus een verkooporder aangemaakt vanuit een extern systeem. Deze verkooporder telt nu als document waarvoor een licentie vereist is. Voor vervolgdocumenten die ná de initiële creatie van deze verkooporder in SAP ERP worden aangemaakt, zoals bijvoorbeeld een invoice item, zijn geen SAP licenties voor indirect gebruik vereist.

Sluit je aan bij de VNSG en haal het maximale uit SAP!
'Leren door ervaringen van collega SAP-gebruikers'
Vraag aan

SAP licentiekosten: wanneer moet je wel of niet betalen?

Wanneer één van de negen documenttypes wordt gecreëerd via indirect gebruik zijn er SAP licenties benodigd. Per licentie worden er SAP licentiekosten in rekening gebracht. Documenten die buiten deze negen documenttypes vallen en vervolgdocumenten die naar aanleiding van deze creatie automatisch worden aangemaakt zijn kosteloos. Ook worden er geen extra SAP licentiekosten in rekening gebracht wanneer deze documenten worden gelezen, gewijzigd of verwijderd via indirect gebruik. Wanneer je moet betalen hangt sterk af van de situatie. De kosten kunnen namelijk fluctueren op basis van het totaal aantal documenten dat van buitenaf wordt aangemaakt, de prijs per document en specifieke korting die je als organisatie ontvangt.