<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
VNSG

VNSG

De Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers (VNSG) is sinds 1988 hét platform voor alle Nederlandstalige SAP-gebruikers. De vereniging ondersteunt gebruikers bij het verhogen van de toegevoegde waarde van de SAP-software binnen hun organisatie. De belangrijkste pijlers hierbij zijn kennisdeling, netwerken, belangenbehartiging en beïnvloeding. Binnen de levendige gebruikerscommunity van de VNSG zijn 8500 SAP professionals actief die werkzaam zijn bij circa 700 verschillende bedrijven in Nederland. Naast een jaarlijkse congres organiseert de VNSG ieder jaar meer dan 100 evenementen, waaronder webinars, focusgroepmeetings, workshops en masterclasses over diverse SAP gerelateerde onderwerpen. VNSG: Verbindt. Versterkt.

VNSG
Urenco

Urenco

Urenco is weer lid geworden van de VNSG. Een goede reden voor een gesprek.
André Rozema is sinds 2001 werkzaam...

Alliander gebruikt SAP Analytics Cloud (SAC) voor onderhoudsplanning

Alliander gebruikt SAP Analytics Cloud (SAC) voor onderhoudsplanning

Alliander gebruikt sinds enkele jaren SAP Analytics Cloud (SAC) voor onderhoudsplanning van hun assets. Daarbij wordt beschikbare data op een flexibele ma...

VNSG
Het geheel is meer dan de som de delen

Het geheel is meer dan de som de delen

Peter Kelder (Tata Steel) gelooft in digital twins


In Industry 4.0 (I4.0) is de Asset A...

Focusgroepen
Focusgroep Data Management (DM) uitgelicht!

Focusgroep Data Management (DM) uitgelicht!

Data verzamelen is belangrijk, maar minstens even belangrijk is het beheer en het analyseren van data. Alleen dan kun je met een hoge betrouwbaarheid conc...

Focusgroepen
Focusgroep Procesintegratie (PI) uitgelicht!

Focusgroep Procesintegratie (PI) uitgelicht!

Organisaties zitten volop in hun digitale transformatie en worden steeds meer connected, autonoom en intelligent. Sleutel in deze transformatie is integra...