<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
Focusgroepen

Focusgroep Retail (RET) uitgelicht!

De focusgroep Retail (RET) richt zich op winkelprocessen, bevoorrading, interfaces met point of sales-systemen, et cetera. Allemaal zaken die andere ondernemingen niet hebben. In 1997 werd de focusgroep opgericht die nu meer dan 120 leden van ruim 30 retailerbedrijven telt. Twee derde van de focusgroep is licentielid, de rest zijn implementatiepartners.

Bob Tillema is secretaris van de Focusgroep Retail. “De retail-functionaliteit was van oudsher een apart domein binnen SAP met een aparte doelgroep. Het is een van de weinige functionele takken die heel erg branchegericht is,” legt hij uit. “Er is weliswaar veel overlap met logistiek maar er zijn ook heel veel processen die specifiek voor retail zijn en waar andere sectoren geen interesse in hebben. Denk bijvoorbeeld aan merchandising en winkelprocessen.”

Leden van de groep
Hoe ziet de Focusgroep Retail eruit? “De groep is ook een goede mix van focusgroepleden met veel ervaring en leden die recent zijn gestart met SAP Retail,” antwoordt Pieter Luijten, voorzitter van de groep. “We organiseren zo’n vier bijeenkomsten per jaar waarbij er gemiddeld zo’n 25 bezoekers aanwezig zijn. De afgelopen twee jaar hebben we veel webinars georganiseerd, waarbij de opkomst wat minder is. Blijkbaar zijn mensen bij zo’n online sessie wat sneller geneigd om niet op te komen dagen. ” Bob: “We behandelen zowel IT-onderwerpen als businessonderwerpen. Dat laatste proberen we meer te doen, net zoals SAP zelf doet, maar onze leden hebben nou eenmaal vaak een IT-achtergrond. De onderwerpen die we de afgelopen tijd hebben besproken, hebben we meer vanuit een businessperspectief benaderd. Vervolgens komt de oplossing van SAP ter sprake, die SAP daar ‘onder water’ aan koppelt.”

Ontwikkelingen binnen de retail-markt
Wat zijn de ontwikkelingen die heel erg een stempel drukken op de retail? Pieter: “Dat zijn met name de volumes waar we in een retail-omgeving mee te maken hebben. Maar ook de doorlooptijd en de precisie waarmee alles moet worden uitgevoerd. Bij Jumbo, waar ik werkzaam ben, ligt de focus op hoe we zo goed mogelijk de forecast voor de winkels krijgen, zodat we zo weinig mogelijk ‘nee’ verkopen aan de klant. Plus alles wat daarbij hoort. We hebben een heel grote afdeling met medewerkers die de forecasting-tools van SAP gebruiken. Daarbij worden ook alle uitzonderingen meegenomen die je per winkel maar kunt bedenken.” “Dat is een tendens die je heel veel in de retail ziet,” vult Bob aan. “Er komt steeds meer druk om het juiste product, op het juiste moment, op de juiste plek te krijgen. Daar komt de druk op de kosten nog bij. Klanten zijn veeleisender geworden.”

Forecasting and Replenishment (F&R)
“Daar staat tegenover dat de technieken waar we tegenwoordig mee werken, beter zijn en meer mogelijkheden bieden,” vervolgt Pieter. “SAP heeft bijvoorbeeld producten op de markt voor Forecasting and Replenishment (F&R) waarbij de focus meer komt te liggen op storeplanning en serieplannning. Enerzijds storeplanning met SAP Customer Activity Repository (CAR). Dit is een platform waarin alle klantactiviteiten worden geregistreerd: zowel van alle kassaverkopen als alle e-commerceverkopen. Met deze big data kun je vervolgens dingen doen voor je replenishment: het tijdig bevoorraden van winkelschappen met de juiste producten en een minimum aan inspanning en kosten. Anderzijds is er de serieplanning als cloudoplossing. Hoe meer we naar een cloudomgeving gaan, hoe beter wellicht de mogelijkheden zijn in de zin van technologie en functionaliteit.”

Beweging naar cloud
Pieter: “Steeds meer nieuwe ontwikkelingen van SAP worden ook cloudoplossingen. Bijvoorbeeld de serieplanningsfunctionaliteit en het afhandelen van online orders, waardoor je er veel flexibeler mee om kunt gaan. Het wordt steeds gebruikelijker om artikelen ook door een externe partij te laten leveren. Je kunt een klant online toegang geven, waarmee je een gedeelte van een order meteen naar een externe partij doorzet en de andere helft zelf verwerkt, of verdelen over je distributiecentra volgens een bepaalde logica. De beweging naar de cloud maakt dat soort processen mogelijk. Vroeger moest je dat soort oplossingen zelf bouwen maar we gaan nu steeds meer naar standaardpakketten die dat kunnen ondersteunen. De tijd dat je alles vanuit je eigen Enterprise Controlling (EC) levert, is voorbij. Het is veel flexibeler geworden.”

SAP Industry Cloud
“Je ziet het ook bij fashionbedrijven: die proberen ook uit te breiden wat ze aan de markt bieden,” voegt Bob daaraan toe. “Ze willen bijvoorbeeld duurzaam worden, dus je ziet nu bedrijven die producten gaan verleasen en verhuren: as-a-Service. Dat gaat interessant worden voor retailers. Je kunt het vanuit de cloud proberen en als het bevalt, zet je het door. Dit is overigens niet een oplossing die er specifiek voor retailers is. SAP noemt dat Industry Cloud: producten die je kunt integreren in het IT-landschap en die je extra mogelijkheden geven.”

Rol van de focusgroep op ontwikkelingen SAP
Bob: “Onze laatste twee webinars hadden te maken met een product uit de Industry Cloud. Een onderwerp was retailplanning: het replenishment-proces. En ander onderwerp ging over het ordermanagementproces, met name de fullfillments van e-commerce en aanverwante producten. We proberen met onze focusgroep-leden te kijken wat SAP aanbiedt en wat er in de markt speelt. Daar proberen we feeling mee te krijgen. We hebben ook elk jaar een klankbordgroep-overleg. We zitten dan met een aantal leden van partners en met SAP zelf rond de tafel. Waar komt SAP mee en wat speelt er bij onze leden?” Pieter: “De laatste sessies zijn met name door mensen van SAP gegeven over onderwerpen waarvan we denken dat ze interessant zijn voor onze leden. Bijvoorbeeld iemand van SAP Canada en SAP Duitsland die dat stukje functionaliteit toelichten. (De grootste club, de CAR-club, zit in Canada.) Zij vertellen wat de visie van SAP daarop is, en waar ze naartoe gaan op dat gebied.”

Involvement
De grens tussen IT en Business is de afgelopen jaren steeds meer vervaagd. Business is IT geworden en andersom. IT bepaalt steeds meer hoe je Business kunt bedrijven. Waarom is er niet meer involvement vanuit de Business? “Dat er voor een specifieke functionaliteit per se een SAP-oplossing moet zijn, is niet meer zo vanzelfsprekend als dat het misschien tien jaar geleden was,” licht Pieter toe. “SAP wordt gezien als de core van het IT-landschap. Vanuit de Business is bij ons wel eens de vraag gekomen naar een ander pakket, bijvoorbeeld voor F&R, omdat het twee procent beter zou zijn. Het is moeilijker om vanuit de Business die feeling of raakvlakken te krijgen met de focusgroep. Het is steeds minder vanzelfsprekend dat bepaalde functionaliteiten in SAP opgelost gaan worden.”

Intensiever contact met leden
“Je kunt het ook omdraaien: als je meer involvement met de Business hebt, als je meer kracht hebt om die wensen van de Business door te sluizen naar de ontwikkeling van SAP, kun je vice versa een beter verhaal communiceren. Zou de focusgroep daar een rol in kunnen spelen?” Pieter: “Ja en nee. We hebben met zo’n breed pallet aan functionaliteiten te maken, met zoveel dimensies. De focusgroep Retail is daar wellicht niet de goede noemer voor. Waar we als focusgroep tegenaanlopen, is dat we de goede focus moeten hebben. Daarom willen we een beter contact met onze leden om te weten wat die focus moet zijn.”

Focusgroep Retail (RET) uitgelicht

De focusgroep Retail nodigt alle ondernemingen uit die één of meerdere SAP-modules gebruiken èn die de intentie hebben de Retail-oplossing te gaan gebruiken, om mee te werken aan het realiseren van haar doelstellingen. De focusgroep wil een platform zijn om de onderlinge contacten verder te versterken door het uitwisselen van kennis en ervaringen in het gebruik van SAP Retail. In ons programma bieden we daar gelegenheid voor. Er is alle ruimte om vanuit de gebruikersgroep onderwerpen/discussies in te brengen.

www.vnsg.nl/RET

Geïnterviewde: Pieter Luijten, voorzitter focusgroep Retail en Bob Tillema, secretaris focusgroep Retail
Interview: Frans van Hoesel
Tekst: Jon Hoofwijk, IT-tekstschrijver

Topic