<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content

VNSG Blogs

Alle relevante informatie voor jou

Focusgroepen
Focusgroep Procesintegratie (PI) uitgelicht!

Focusgroep Procesintegratie (PI) uitgelicht!

Organisaties zitten volop in hun digitale transformatie en worden steeds meer connected, autonoom en intelligent. Sleutel in deze transformatie is integra...

Focusgroepen
Focusgroep Retail (RET) uitgelicht!

Focusgroep Retail (RET) uitgelicht!

De focusgroep Retail (RET) richt zich op winkelprocessen, bevoorrading, interfaces met point of sales-systemen, et cetera. Allemaal zaken die andere onder...

Focusgroepen
Focusgroep Financieel (FIN) uitgelicht!

Focusgroep Financieel (FIN) uitgelicht!

Leden van de Focusgroep Financieel (FIN) zijn professionals die actief zijn op het werkterrein van SAP Finance en Controlling. Daarbij gaat het zowel o...

Focusgroepen
Focusgroep SAP Business ByDesign (BBD) uitgelicht!

Focusgroep SAP Business ByDesign (BBD) uitgelicht!

Het stimuleren van Continuous Improvement van SAP Business ByDesign (BBD) staat hoog op de agenda van de gelijknamige focusgroep. Leden bespreken onder...

Focusgroepen
Focusgroep Customer Experience (CX) uitgelicht!

Focusgroep Customer Experience (CX) uitgelicht!

De Focusgroep Customer Experience (CX) kent circa driehonderd leden. De groep biedt een platform waar leden met al hun vragen aan SAP terechtkunnen. De...