<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content

VNSG Blogs

Alle relevante informatie voor jou

Focusgroepen
Focusgroep Data Management (DM) uitgelicht!

Focusgroep Data Management (DM) uitgelicht!

Data verzamelen is belangrijk, maar minstens even belangrijk is het beheer en het analyseren van data. Alleen dan kun je met een hoge betrouwbaarheid conc...

Focusgroepen
Focusgroep Procesintegratie (PI) uitgelicht!

Focusgroep Procesintegratie (PI) uitgelicht!

Organisaties zitten volop in hun digitale transformatie en worden steeds meer connected, autonoom en intelligent. Sleutel in deze transformatie is integra...

Focusgroepen
Focusgroep Retail (RET) uitgelicht!

Focusgroep Retail (RET) uitgelicht!

De focusgroep Retail (RET) richt zich op winkelprocessen, bevoorrading, interfaces met point of sales-systemen, et cetera. Allemaal zaken die andere onder...

Focusgroepen
Focusgroep Financieel (FIN) uitgelicht!

Focusgroep Financieel (FIN) uitgelicht!

Leden van de Focusgroep Financieel (FIN) zijn professionals die actief zijn op het werkterrein van SAP Finance en Controlling. Daarbij gaat het zowel o...

Focusgroepen
Focusgroep SAP Business ByDesign (BBD) uitgelicht!

Focusgroep SAP Business ByDesign (BBD) uitgelicht!

Het stimuleren van Continuous Improvement van SAP Business ByDesign (BBD) staat hoog op de agenda van de gelijknamige focusgroep. Leden bespreken onder...