<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
Focusgroepen

Focusgroep Procesintegratie (PI) uitgelicht!

Organisaties zitten volop in hun digitale transformatie en worden steeds meer connected, autonoom en intelligent. Sleutel in deze transformatie is integratie. De focusgroep Procesintegratie (PI) richt zich op de ontwikkeling van de integratiestrategie van SAP. De VNSG-redactie sprak met voorzitter Adriaan Beukema en secretaris Michel Smid.
“De focusgroep Integratie heeft tussen de tweehonderd en driehonderd leden,” begint Adriaan het interview. “Voor corona hadden we middagen met bijeenkomsten met zo’n twintig mensen. Sinds corona houden we de sessies online waarbij we merken dat dat veel toegankelijker is.”

Diversiteit
“Er komt steeds meer diversiteit in het IT-landschap. Vroeger had je veel meer één blok, denk aan de mainframes. Nu komen er steeds meer losse en kleinere applicaties. Daar moet informatie tussen uitgewisseld worden. Het is een trend dat alles steeds diverser wordt. En met al die smaken en protocollen zul je moeten communiceren, waardoor het belang van integratie alleen maar groter wordt,” legt Michel uit. “Het huidige IT-landschap is ontstaan vanuit het best-of-breed principe,” beaamt Adriaan. “In plaats dat je alles probeert te huisvesten in één, groot en log alles omvattende applicatie, zie je dat sommige functionaliteiten worden ondergebracht in gespecialiseerde pakketten. Die pakketten leveren steeds kleinere diensten en functionaliteiten, tot aan microservices. In mijn werk bij Achmea heb ik vaak meerdere voorkanten, zoals een telefoon en een website. Vanuit daar wil Achmea dat een aanvraag snel en efficiënt wordt afgehandeld. Niet alleen voor de klant zelf maar ook voor de eigen bedrijfsvoering. Dat vraagt om automatische integratie van al deze diensten.”

Functionaliteit
Is de behoefte aan functionaliteit groter geworden, waardoor je meerdere systemen nodig hebt? Of heeft de ontwikkeling zich binnen de bestaande processen afgespeeld? Adriaan: “Je hebt websites met een hele mooie presentatielaag. Aan de andere kant heb je zware transactionele systemen, waarin je je klanten wil beheren. Daar wil je aan de voorkant niks van merken: je wilt het één geheel laten lijken.” Aan de binnenkant zijn dingen dus eigenlijk nog hetzelfde maar aan de buitenkant en in bepaalde domeinen heb je extra zaken nodig, bijvoorbeeld Artificial Intelligence (AI). Dat zijn dan zaken die je aan bestaande dingen toevoegt? “Ja, maar ook het ontkoppelen van systemen,” antwoordt Adriaan. “Bijvoorbeeld als je pakket X hebt gekozen als relatiemonitor maar dat vervolgens in SAP CRM gaat doen. Als ik daar een integratielaag voor heb gezet, die dat systeem ontkoppelt, kan ik dat vrij makkelijk realiseren. Sinds 2010 heeft Achmea gekozen voor een SAP-only-strategie. Het is een fusiebedrijf en al die zelfstandige organisaties hadden hun eigen applicatie en -landschap met eigen leveranciers. Na een fusie wil je alle applicaties rationaliseren. Dat wil je op een beheersbare manier doen zonder dat alle voorkanten kapotgaan. Ik denk dat de kracht van het ontkoppelen van systemen maakt dat je integratie inzet. Applicaties kunnen ook zelf integreren,” vervolgt Adriaan. “Vroeger zag je veel point to point-integratie en harde koppelingen. Maar als je het systeem later wilt rationaliseren, zul je veel onderuit moeten halen. Soms weet je niet eens waarmee je aan het integreren was. Je loopt dan tegen problemen op, ook op het gebied van security. Met een integratieplatform heb je die problemen allemaal niet; dat is ook de kracht van zo’n platform.”

Vrije sessies
Zijn er tijdens (online) sessies van jullie focusgroep bepaalde onderwerpen die de meeste belangstelling krijgen? “Het was onze traditie om leden te vragen ervaringen te delen. Bijvoorbeeld een bepaald succes van een klant of een upgrade naar een bepaald product. De laatste keer hebben we een vrije sessie georganiseerd waarin we een probleem bespreekbaar hebben gemaakt. Ik ben bij Achmea bijvoorbeeld bezig met security: we moeten met certificaten gaan werken in plaats van met credentials. Wat betekent dat voor al onze honderden services? Met zo’n probleemstelling start je een discussie. Die aanpak was heel interessant en heeft goed gewerkt. Een sessie wordt dynamischer,” aldus Adriaan.

SAP PO versus SAP CPI/BTP
Hoe kijken jullie tegen het integratieplatform van SAP aan? “Het bestaat uit meerdere delen,” licht Michel toe. “Je hebt nu SAP Process Orchestration (PO) 7.5. Dat is de laatste versie. SAP ondersteunt die nog tot 2030. Je ziet dat SAP nu inzet op het SAP Cloud Platform Integration (CPI). Dat zijn toch wel behoorlijk verschillende producten. CPI is heel los, zonder ook maar een definitie kan je iets van de ene naar de andere kant sturen.” “Het monitoren en beheren ermee vind ik echter matig,” vertelt Adriaan. “De tools die je krijgt, zijn niet echt volledig. Wij als focusgroep hebben altijd een of meerdere mensen die bij het customer engagement-project van SAP aanhaken. Daar kun je enige invloed uitoefenen op de ontwikkeling; SAP belooft daar ook wat mee te doen. Pluspunt is de bewegingen die SAP heeft gemaakt met CPI, thans SAP Business Technology Platform (BTP) genaamd. Met name de losse runtime omgevingen (integration cells) waarin je je services kunt uitrollen. Zowel on premise, in je private cloud en eigen SAP-cloudomgeving. Die flexibiliteit vind ik heel sterk. Dat gaat ook veel klanten met een hybride situatie helpen.”

Hybride ontwikkeling
Sommigen zeggen dat het SAP-integratieplatform goed werkt voor SAP, maar minder voor de buitenwereld. “Bij Achmea hebben we drie integratieplatformen in huis: van IBM, CA API Gateway en SAP PO (Process Orchestration). De mogelijkheden op gebied van security vind ik oke. Je mist wel enkele securityprotocollen bij PO. Dat laatste wordt steeds belangrijker, want je ontkomt er niet aan, zeker niet in bewegingen naar de cloud en in hybride situaties. Je wilt dat alle belangrijke protocollen door jouw platform geleverd worden,” benadrukt Adriaan. Is het verhaal van SAP dat je dan maar naar CPI moet overgaan? Of blijft er een hybride ontwikkeling plaatsvinden? Michel denkt dat het altijd hybride zal zijn: “Die integration cells bijvoorbeeld zijn natuurlijk super voor bedrijven die juist geen PO hebben. En die niet naar de cloud willen maar on-premise willen behouden. Daar heb je dan het mooie voordeel van.” Adriaan beaamt dit. “Als je dat infrastructuur-technisch op een goede manier inricht, met een cloudconnector bijvoorbeeld, dan heb je daar een mooie oplossing staan. En dan heb je eigenlijk dezelfde functionaliteit die CPI jou in de cloud biedt, ook on-premise.”

Wensen richting SAP
Wat zijn jullie wensen richting SAP? “Ik zou het heel cool vinden als SAP de focusgroep een cloud trial tenant omgeving ter beschikking zou stellen met de laatste features,” antwoordt Adriaan enthousiast. “Die kunnen wij gebruiken voor demo’s, dingen proefondervindelijk ondervinden of gezamenlijk aan een oplossing te werken.” Michel: “Klanten willen graag zelf iets uitproberen. Juist de integratiemensen die wij spreken, vinden het interessant maar ze moeten ook mensen in hun organisatie overtuigen. Met cloud trial tenant-omgeving kunnen ze dat veel makkelijk laten zien.” Op de vraag of ze nog wensen hebben op het gebied van functionaliteit, verwijst Adriaan nogmaals naar het monitoren van het berichtenverkeer: “SAP zou zijn platform makkelijker kunnen laten integreren met monitoringstools. Vooral voor omgevingen met end-to-end monitoring: over ketens heen waar SAP een onderdeel van uitmaakt, bijvoorbeeld een backend-systeem.”

Landschap beheersbaar houden
Hebben jullie tot slot nog tips aan de SAP-community? “Het zijn de mensen die je platform beheren,” benadrukt Michel. “Er zijn maar heel weinig specialisten die iets kunnen met een platform. Dat is waarschijnlijk de reden voor SAP om een gangbaar platform te kiezen, zodat mensen erin kunnen werken.” Adriaan: “Binnen Achmea waren eigenaarschap, versiebeheer en de administratie ervan interessante thema’s. Bij veel organisaties bevindt zich dit nog op een onvolwassen niveau, waardoor het vaak onduidelijk is wie over bepaalde wijzigingen gaat. Als je tig versies in de lucht probeert te houden, groeit je integratielandschap exponentieel. Ik raad mensen aan om na te denken over de lifecycle van hetgeen je realiseert. Op die manier houd je je integratieplatform beheersbaar.”

Focusgroep Procesintegratie (PI) uitgelicht

De Focusgroep Procesintegratie (PI), opgericht in 1997, richt zich op de ontwikkelingen binnen de Integratie strategie van SAP. Organisaties zitten volop in hun digitale transformatie en worden steeds meer connected, autonoom en intelligent. Sleutel in deze transformatie is integratie. Hybrid, heterogeen en wijd verspreide IT landschappen van diverse providers vereisen naadloze communicatie. Naadloze integratie met back-end systemen (SAP, 3rd party, on-premise, cloud, hyper-scale). Organisaties worden geconfronteerd met transities van on-premise naar de cloud, integratie tussen diverse cloud omgevingen en dit alles in combinatie met integratie scenario’s als mobile, IoT, event streaming, api management, workflow management, en micro services.

www.vnsg.nl/PI

Geïnterviewde: Adriaan Beukema voorzitter focusgroep Procesintegratie en Michel Smid secretaris focusgroep Procesintegratie
Interview: Frans van Hoesel
Tekst: Jon Hoofwijk, IT-tekstschrijver

Topic