<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
Focusgroepen

Focusgroep Industry 4.NOW (I4NOW) uitgelicht

Hoe kunnen wij meer kennis verzamelen over de supply chain (als netwerk van bedrijven), zodat wij met innovatieve business services de relaties met klanten kunnen uitbouwen? Dat is het hoofdthema van de Focusgroep Industry 4.NOW. Voorzitter Wim Evenhuis en secretaris Frank Luyckx geven nadere tekst en uitleg.

”Veel bedrijven zijn aan het veranderen naar een meer service- en operating-georiënteerd businessmodel,” begint Wim Evenhuis het interview. “Elk innovatieproject heeft impact op het business-en operating-model en heeft consequenties voor alle bedrijfsprocessen. De enterprise-architectuur moet standaarden gaan ondersteunen voor digitale technologieën, applicatie-interfaces, cloudplatforms, predictive analytics en voor de SAP Business Suite-integratie met business-network platformen.”

Industry 4.NOW roadmap
“Als focusgroep bespreken we de ontwikkeling van de Industry 4.NOW roadmap van SAP en proberen we SAP daarin te ondersteunen,” vervolgt Wim. “Ook de ontwikkelingen van de SAP enterprise-architectuur nemen we daarbij mee. Tijdens de bijeenkomsten van onze focusgroep maken we aan de hand van business-thema’s (bijvoorbeeld digital twin of pay-per-use) met case study’s van bedrijven inzichtelijk hoe Industry 4.NOW in de praktijk werkt. We laten zien hoe deze bedrijven de aanpassingen in het business-model en de impact hiervan op de Industry 4.NOW projectportfolio en enterprise architectuur hebben geïmplementeerd.”

Industry.NOW is meer dan een Smart Factory
“Heel veel mensen associëren Industry 4.NOW met smart factory, het optimaliseren van fabrieken en allerlei technologieën zoals Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), robotica. Maar dat is het niet alleen,” verduidelijkt Frank Luyckx. “De termen IoT, robotica en dergelijke zijn alleen technologische termen. Daar verkoop je niks mee binnen bedrijven. Ze zullen er niet door getriggerd worden om iets met Industrie 4.NOW te gaan doen. SAP benadrukt zelf dat het Industry.NOW-concept niet alleen om de fabriek draait. Het gaat om de controle van de totale supply chain inclusief het business-netwerk en het optimaliseren ervan met nieuwe technologieën. Industrie 4.NOW is dus meer dan alleen maar een smart factory.”

Vijf ontwerpprincipes
“Industry 4.NOW is gestoeld op vijf belangrijke ontwerpprincipes. Ten eerste moet je veel meer vanuit de klant denken. Je bouwt samen met hem het businessmodel op. Het tweede principe is Servitization the segment of ‘One’, oftewel je moet steeds meer een-op-een contacten opbouwen met je klant, en je producten en services nog verder afstemmen op wat je klant wil. Smart producten zijn het derde principe: je hebt producten bij de klant staan die met behulp van IoT-data en AI-software informatie ophalen, waar je wat mee kan doen. Ten vierde: een smart factory met predictive technologieën. Daarmee kun je voorspellen wat de vraag in de toekomst gaat worden: niet alleen vanuit het perspectief van de supply chain maar ook vanuit het perspectief van de fabriek. Vervolgens kun je de vertaalslag maken hoe je met al die verzamelde informatie over je klanten, met servitization geld kunt verdienen,” aldus Frank.

Servitization
“Het servitization-principe houdt in dat je niet alleen producten verkoopt, maar deze producten inclusief verschillende business-services verkoopt in solution-bundles met langetermijncontracten. (Bijvoorbeeld het verkopen van wasbeurten in plaats van wasmachines),” legt Frank uit. “Dan heb ik het niet alleen over services die ervoor zorgen dat het product blijft draaien: je gaat er ook Artificial Intelligence (AI)-planningssoftware bijleveren en supplies (wasmiddel). Op die manier kun je voorspellen of, en wanneer, een product down gaat en je kunt ook helpen om het verbruik en gebruik van het product te optimaliseren. Je kan dan op basis van verbruik verkopen en niet meer alleen op basis van het product. Dat heet servitization.”

Nieuw businessmodel
“Dan krijg je dus ook een heel andere manier van factureren en profitability analysis” vervolgt hij. “De doelstellingen van de onderneming worden anders. Servitization heeft veel meer impact op een bedrijf dan alleen de integratie van nieuwe technologieën. Het betekent een ander businessmodel, een andere manier van produceren, anders omgaan met je Key Performance Indicatoren (KPI’s) en informatie over je klanten. Samen met je klanten ga je producten opbouwen (bijvoorbeeld met een product-configurator). Daarvoor zul je je logistiek en IT veel gezamenlijker moeten inrichten, zodat je je processen veel beter onder controle hebt. In de toekomst is het niet meer zo dat wanneer je product de fabriek verlaat, je dan het eigendom kwijt bent. Je gaat immers afrekenen op basis van het gebruik van het product en de services. Servitization betekent dat je als producent nog steeds verantwoordelijk bent voor het product en uiteindelijk ook voor de recycling ervan. Al deze elementen zijn input voor de berekening van de profitability van het lange termijn servitization-contract.”

Industry 4.now Thema’s
Wim: “Als focusgroep Industry 4.NOW laten we zien welke Industry 4.NOW thema’s je met de nieuwe technologieën kunt toevoegen. We hebben een Industry 4.NOW-framework gemaakt, waarin we al die thema’s hebben geplot op de procesarchitectuur van een industriële onderneming.Je ziet bijvoorbeeld aan de rechterkant het proces Market to cash. Je begint met het analyseren van de markt, je gaat je CRM-systemen erop inrichten, je gaat je orders ingeven, delivery en billing en uiteindelijk komt geld binnen. Aan de linkerkant heb je Source to pay. Dat is de behoefte aan materialen en inkopen en de betaling ervan. In het midden staat Design to operate: de fabricageprocessen en assets binnen de organisaties van de klant. Daarboven staat Forecast to demand: wat is je verkoopplanning, je inkoopplanning, en wat is je integrated businessplanning? Waarbij je vanuit je productie, verkoop en inkoop van tevoren kan berekenen hoeveel winst je aan het eind van het jaar kan maken en welke strategieën je daarvoor tot je beschikking hebt. Aan de andere kant heb je je Accounting to profitability. Alle binnenkomende geldstromen worden uiteindelijk vertaald naar je jaarbalans en winst- en verliesrekening. En er wordt berekend wat je dit jaar hebt verdiend. Dat zijn in principe de vijf belangrijkste basisprocesgroepen binnen een organisatie. Op deze manier worden ook SAP-implementaties bij veel bedrijven ingericht.”

Focusgroep-sessies
“Vervolgens kun je nadenken wat de belangrijkste (servitization) thema’s zijn binnen bijvoorbeeld market to cash,” vertelt Frank verder. “Een van de nieuwe technologieën die nu sterk in opkomt zijn, en waaraan SAP heel veel aandacht aan besteedt, zijn bijvoorbeeld smart configurators. Er zijn heel veel ontwikkelingen gaande om je one-to-one product goed af te stemmen met je klant. Dat kennen we al van het configureren van een pc, alleen worden smart configurators steeds geavanceerder door nieuwe technologieën. Op 20 januari 2020 hebben we als focusgroep een sessie georganiseerd over de variant configurators bij Boon Edam onder de naam Industry 4.NOW; ‘Impact SMART product configurators on the (SAP) enterprise architecture. SAP stopt veel effort in dit thema. Samen met SAP-klanten hebben we dat thema tijdens de focusgroep-sessie verder uitgewerkt. Er waren ongeveer vijftig mensen aanwezig. Ook over servitization hebben we een sessie georganiseerd. The impact of Servitization on the (SAP) enterprise architecture. We hebben laten zien wat Miele allemaal heeft gedaan om servitization binnen hun bedrijf uit te voeren. Afgelopen september hebben we ook nog een focusgroep-sessie georganiseerd over Pay-Per-Use (PPU) en de impact ervan op de hybride cloud (SAP) architectuur.”

Industry 4.NOW maturity check
Veel bedrijven zullen hun maturiteits niveau dienen te verhogen, voordat ze servitization kunnen aanbieden. Uitbreiding van hun capaciteiten is nodig om de servitization Minimal Viable Products (MVP's) efficiënt te verkopen en te ondersteunen. Wilt u weten wat het volwassenheidsniveau van uw onderneming is? De focusgroep heeft een Industry 4.0 maturity check ontwikkeld die interessant is voor product owners en procesmanagers tot IT’ers. Bedrijven worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze check. Neem hiervoor contact op met Frank Luyckx: secretarisI4N@vnsg.nl

Sessies en voorbeelden uit de praktijk
Alle hierboven genoemde sessies en informatie over de Industry 4.NOW webinars zijn terug te vinden op LinkedIn. Toekomstige sessies en informatie over case study’s zijn ook te vinden en op de webpagina van de Focusgroep Industry 4.NOW.

Dit blogartikel is een introductie van Industry 4.NOW en maakt deel uit van een reeks blogartikelen. Binnenkort zullen we een aantal Industry 4.NOW-thema’s verder uitdiepen aan de hand van de Industry 4.0-maturity check uitgevoerd bij bedrijven in de praktijk. Houd deze website dus goed in de gaten!

Focusgroep Industry 4.NOW (I4NOW)
Komen thema’s zoals Servitization, Digital twins, SMART product configuration, SMART 3D printing en SMART factory je bekend voor? En ben je benieuwd hoe deze thema’s geïntegreerd zijn binnen S/4HANA en bijdragen aan de toekomst van jouw organisatie?

De Focusgroep Industry 4.NOW organiseert bijeenkomsten die niet alleen vertellen over de toepassing van de nieuwe S/4HANA ontwikkelingen maar vooral ook over de kansen die het biedt voor een organisatie. Tijdens de bijeenkomsten verzamel je de lessons learned die je helpen om zelf een S/4HANA migratie route te bepalen naar een geïntegreerde SMART intelligent architectuur.

De transitie naar S/4HANA kan het ideale moment zijn om deze nieuwe SMART architectuur in te richten en de ROI (Return on investment) van deze transitie duidelijk te maken binnen jouw organisatie. De focusgroep geeft je een beeld van a-tot-z en is interessant voor de gehele organisatie. Van product owners tot procesmanagers tot IT’ers.

vnsg.nl/I4NOW

Geïnterviewde: Wim Evenhuis, Voorzitter Focusgroep I4NOW & Frank Luyckx, Secretaris Focusgroep I4NOW
Tekst: Jon Hoofwijk, IT-tekstschrijver

Topic