<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
VNSG

VNSG en internationale samenwerking: “Gebruik ons als spreekbuis”

Coby Hendriks, Jan-Willem van der Meere en Hans de Labije vertegenwoordigen de VNSG als het gaat om internationale samenwerking en beïnvloeding richting SAP. Wensen, nieuwe ontwikkelingen, hoofdpijndossiers en best practices worden ingebracht. Dit gebeurt samen met de 22 internationale gebruikersverenigingen. Hans de Labije: “In Walldorf zitten we met CEO Christian Klein aan tafel. Dat is best bijzonder. SAP onderkent het belang van internationale samenwerking.”

VNSG_7375 - verkleind

Uit een recente survey blijkt dat slechts 3 procent van de VNSG-leden ervan op de hoogte is dat de VNSG ook aan internationale belangenbehartiging doet. Anders gezegd: 97 procent weet dat niet. Dat neemt niet weg dat belangenbehartiging een noodzakelijk onderdeel is van het spel tussen klant en leverancier. In de wereld van SAP gebeurt het nationaal (SAP Nederland), regionaal (EMEA North) en internationaal (SUGEN). Coby, Jan-Willem en Hans nemen voor de VNSG de honneurs waar tijdens de ontmoetingen met buitenlandse collega’s. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Daarover gaat dit artikel.

Stem laten horen
Op 8 juni kwamen Coby, Jan-Willem en Hans bij elkaar in Kasteel Maurick in Vught om samen te discussiëren over het belang van internationale samenwerking en de beïnvloeding van SAP. Daarbij kwamen naast de netwerkorganisatie SUGEN ook andere samenwerkingsverbanden ter sprake, zoals de internationale focusgroepen en de bijeenkomsten van EMEA North (waarvoor twee keer per jaar een ronde tafel wordt georganiseerd op initiatief van SAP). Uitwisseling van ervaringen met deelnemers van alle continenten… het blijkt een inspirerend proces.

Jan-Willem: “Voor SUGEN komen we twee keer per jaar bij elkaar. Meestal is dat op het hoofdkantoor in Walldorf. Ook een ontmoeting met boardmembers van SAP staat dan op het programma. Tijdens de lockdown gingen de videocalls gewoon door. De eerstvolgende meeting is waarschijnlijk weer face-to-face. Het resultaat van deze meetings is dat de belangrijke topics die spelen bij de leden van de VNSG onder de aandacht worden gebracht bij SAP. Denk bijvoorbeeld aan de adoptie van S/4HANA, digital access of de verbreding en versnippering van het SAP-portfolio.”

Hans benadrukt dat de VNSG vanaf het begin enthousiast heeft meegedaan aan internationale activiteiten en de beïnvloeding richting SAP. Dat bleek een gouden greep: “Als kleine gebruikersgroep in een grote wereld hadden we ineens een platform, dat we ook nog eens mede konden vormgeven. Van het een kwam het ander. Inmiddels zitten we aan tafel bij de nieuwe CEO, Christian Klein, die zijn commitment heeft uitgesproken, ook over ease of doing business. We kunnen onze stem laten horen. Dat biedt perspectieven.”

Ook de Global User Group Organization van SAP moet hier genoemd worden. Coby: “Daar zitten behoorlijk wat mensen op. Ik vond dat een eye-opener toen ik in 2017 als bestuurslid begon. Oké, dacht ik, SAP neemt de samenwerking met user groups blijkbaar serieus want ze hebben er een heel team voor ingericht. Ze faciliteren ook de organisatie van SUGEN. Omdat de 22 gebruikersverenigingen zo mondiaal verspreid zijn, is dat belangrijk. Het is een vaste structuur. We zijn dus niet alleen afhankelijk van een persoonlijke relatie bij SAP.”

Constructieve benadering
Het is logisch dat de belangen van leverancier en klant niet altijd gelijk op lopen. Soms is er wrijving over de feedback die tijdens de bijeenkomsten gegeven wordt, vertelt Hans. De discussie over digital access is daar een goed voorbeeld van. Dan komt het aan op tact en met de juiste timing te werk gaan. Jan-Willem: “Soms moet je feedback voorzichtig brengen omdat je voor de lange termijn een bepaald doel hebt. En soms moet je juist zeggen waar het op staat. Hoe dan ook valt er voor ons een hoop te halen. Op het gebied van productbeïnvloeding, met name S/4HANA, en wat betreft ease of doing business en de opstelling van SAP als leverancier.” Coby: “We blijven elkaar challengen. Op de juiste toon. Met de juiste constructieve benadering.”

Feit is dat met een bundeling van krachten een stevige vuist gemaakt kan worden. Met name voor kleine bedrijven is dat belangrijk. Een multinational als Shell wordt door SAP sowieso wel gehoord als die met de vuist op tafel slaat. Dat geldt in mindere mate voor kleinere VNSG-leden. De krachtenbundeling geeft een stevig geluid. En voor SAP is dat weer een mooi klankbord, stelt Jan-Willem.

In november staat de eerstvolgende ontmoeting op het programma, ook weer in Walldorf. Een moment om naar uit te zien want de sfeer tijdens die bijeenkomsten is altijd goed. Jan-Willem: “Met name SUGEN is een vriendenclub geworden. We vinden elkaar snel, stappen gemakkelijk over onze eigen belangen en cultuurverschillen heen. Het is leuk om te zien hoe dat gaat. De Nederlanders zijn altijd degenen die als eersten hun mond open doen, maar als andere landen dan de ruimte nemen, komen er vaak scherpe zaken naar boven.”

Overigens zijn de verschillen tussen de landen vaak terug te voeren op het aantal jaren aan ervaring dat ze met SAP hebben. Veel bedrijven in Europa werken al dertig jaar of meer met SAP. Ze hebben ander strijdpunten dan organisaties in Zuid-Amerika of Azië, die veel later met SAP begonnen zijn, en ook nog eens een andere manier van werken hebben, en anders met elkaar omgaan. Jan-Willem noemt de adoptie van S/4HANA als voorbeeld: “In Azië zijn ze dichter bij de standaard gebleven. In Europa, zeker in Duitsland, zien we oudere implementaties en daardoor tailormade solutions. Dan is de stap veel groter om naar S/4HANA te gaan.”

Integratieproblematiek
Een issue dat op dit moment veel aandacht vraagt (en een koerswijziging bij SAP suggereert) is de integratieproblematiek. Ook dat probleem werd een tijdje geleden aangereikt door de internationale gebruikersverenigingen. Zoals bekend heeft SAP jarenlang bedrijven overgenomen, in een hoog tempo. Denk bijvoorbeeld aan Ariba en SuccessFactors. De integratie met die oplossingen kostte veel tijd en was niet altijd op orde. Het is een probleem waar veel SAP-gebruikende organisaties mee worstelen.
Coby: “Het zijn separate producten gebleven. Als klant van SAP heb je alsnog twee losse producten in plaats van één geïntegreerd geheel.” Jan-Willem: “Je kunt je afvragen wat dan nog de toegevoegde waarde is. Als klant heb je meerdere aanspreekpunten nodig bij SAP. Terwijl tegenwoordig alle producten met alle producten kunnen praten, of ze nou van SAP zijn of niet. Waarom zou je dan SuccessFactors kopen? Ieder ander HR-cloudproduct is net zo geschikt.”

Coby: “Daar komt ook het licentiemodel weer om de hoek kijken. Integratie tussen SAP-applicaties is soms al een uitdaging, laat staan met niet-SAP-oplossingen. Hoe zit het dan met de licenties? Dat is voor de SAP-klant vaak niet duidelijk en voorspelbaar. Daardoor beïnvloedt het belangrijke keuzes. Daarom is integratie wat mij betreft het nieuwe aandachtspunt. Maar ik vind wel dat het de goede kant op gaat. De laatste keer in Walldorf kwam SAP zelf met dit thema. Dat vond ik echt een break through.” Ook ease of doing business blijft een belangrijk aandachtspunt, vindt Hendriks, met daarbij het vereenvoudigen van het contracten- en voorwaardenlandschap. (SAP werkt overigens aan verbeteringen door klantinformatie en contractinformatie gemakkelijker beschikbaar te maken. Zo wordt de klant minder afhankelijk van de kennis in de hoofden van de medewerkers van SAP.)

Dat mogen de leden van de VNSG bepalen. Coby, Jan-Willem en Hans nodigen hen uit om met input te komen. Jan-Willem: “Gebruik ons als spreekbuis. We willen weten wat er leeft. Daarmee kunnen wij aan de slag. We doen wat we kunnen. Maar nog wel één belangrijke opmerking. SAP is natuurlijk geen coöperatie. SAP is een zelfstandig commercieel bedrijf dat haar eigen koers bepaalt. Ze bepalen uiteindelijk zelf wat ze morgen aan nieuwe producten gaan kopen of ontwikkelen. Maar ondertussen luisteren ze ook graag naar ons. En dat is pure winst.”

Heb je vragen over onze internationale activiteiten? Of wil je ons als spreekbuis gebruiken? Neem dan contact op met Hans de Labije

Topic