<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content

VNSG Blogs

Alle relevante informatie voor jou

Digitale transformatie
Hoe helpt de S/4HANA Simulatie-game bij het tastbaar maken van S/4HANA?

Hoe helpt de S/4HANA Simulatie-game bij het tastbaar maken van S/4HANA?

Nog net voor de zomer hebben de focusgroepbestuursleden van de VNSG meegedaan aan de S/4HANA Simulatie-game. Begeleider van de game met circa 25 deelnemer...