<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
Gebruikersverhalen

Stevige kostenbesparing bij hernieuwbare diesel-producent

De Finse producent van hernieuwbare diesel Neste heeft een krachtige bedrijfsdoelstelling: een positieve bijdrage leveren aan klimaatverandering. Alle bedrijfsonderdelen moeten daaraan bijdragen, ook de IT-afdeling. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toch kreeg QA-specialist Wout Boer het voor elkaar. Hoe? Hij automatiseerde het testen van End to End-processen (E2E). De business hoeft nauwelijks nog bij tests betrokken te worden en heeft de handen vrij. Het testwerk wordt geoutsourcet naar India en de tijdsinvestering is drastisch gereduceerd.

Wout Boer, QA-specialist van Neste

“Dit is waar het bij ons om draait”, zegt Wout Boer in de vergaderzaal van de Nederlandse hoofdvestiging van het Finse chemiebedrijf Neste. Wij zijn op de Maasvlakte, het domein van overslag en zwaar chemisch transport. De zon schijnt volop terwijl de bedrijvigheid in dit deel van Nederland vandaag weer ongekend en groots is. Olietankers varen af en aan. In de verte blinken kolossale haventerminals en containerschepen in de zon.

Op tafel voor Boer staat een klein flesje, gevuld met een doorzichtige vloeistof: “Het lijkt op water maar het is onze Neste MY renewable diesel, gemaakt met NEXBTL technologie”, zegt Boer met een glimlach. “Dit product maken we van afvalstoffen zoals bijvoorbeeld dierlijk vet, frituurvet of visolie. We maken er mooie, milieuvriendelijke dieselmoleculen van. In Neste MY renewable diesel zit geen verontreiniging, dat is het bijzondere. Onze variant is de enige die puur in de tank van de auto kan. Een boot van de havendienst heeft er al op gevaren. Ook kunnen we er plastics van maken, en kerosine voor de luchtvaart. Echt een heel mooi product. Ik ben trots dat ik hieraan mag meewerken.”

Prijs per scherm
Sinds 1994 werkt Boer in de procesindustrie, aanvankelijk als procesoperator. Hij bleek aanleg te hebben voor automatisering: “Ik deed soms een klusje, maakte eens een Excel-file voor een collega. In die tijd stapten we over op SAP en werd ik steeds vaker gevraagd voor werk in de automatisering. Op een gegeven moment heb ik de structuur van deze fabriek nagebouwd, zodat het voor de procesoperators eenvoudiger werd om hun weg te vinden in de database.”

In 2015 werd Boer QA-specialist bij Neste. Hij mocht meteen aan de bak want hij werd betrokken bij een SAP-implementatie. Boer: “Na de pilot en twee deelimplementaties was wel duidelijk dat automatisering noodzakelijk was om de business niet te veel te belasten met testwerk. Door gebruik te maken van de informatie in de testmanagementtool Micro Focus ALM konden we een overtuigende business case maken. De scenario’s, scripts, stappen en benodigde tijd om een scenario uit te voeren werden gebruikt om de kosten inzichtelijk te maken.”

Boer ging praten met IT-dienstverlener Sogeti om inzicht te krijgen in de hoeveelheid tijd en mankracht die hij kon besparen door geautomatiseerd te testen. Met de gebruikelijke uurprijs, die Sogeti en de meeste andere IT-dienstverleners normaal gesproken bedingen, kon hij zelf niet budgetteren. En dat was nou net wél de bedoeling. Boer drong aan op een vaste prijs per geautomatiseerd scherm. Daarmee kon hij “sommetjes maken” ofwel: een sluitende business case.  

Voor de geautomatiseerde tests gebruikt Boer Unified Functional Testing-software van Micro Focus. Deze tool is bestemd voor de SAP-applicaties, legacy-applicaties en 3rd party web-applicaties. Het werkt eenvoudig. Je drukt op de knop en start het script. Ook kunnen de scripts automatisch op gezette tijden worden uitgevoerd. Het onderdeel run & maintain zorgt voor uitvoering en onderhoud van de geautomatiseerde scripts. Het automatiseren van de schermen gebeurt in zogenaamde ‘content sprints’. In overleg met de business worden de sprints opgezet en na oplevering overgedragen aan run & maintain. Ook wordt hierbij een zogenaamde accelerator gebruikt die de re-usability per transactie berekent. Het run & maintain-werk wordt volledig gedaan door een landed resource en twee Engels sprekende IT-medewerkers van Sogeti India.

Download onderzoek
Helemaal op de hoogte van IT trends en ontwikkelingen!
'Verrassend en verbluffend!'
Download

Beagle
Samen met Rochit Chandra van Sogeti heeft Boer al verschillende presentaties gegeven over zijn opmerkelijke aanpak, die bij Neste is ingebed in het ‘Beagle-project’. Beagle is een ERP-platform dat in 2016 werd opgezet voor meer geïntegreerde informatieuitwisseling op financieel gebied en voor de productie. Het ‘voorwerk’ duurde twee jaar. In 2018 was er genoeg data verzameld om te starten met de geautomatiseerde tests.

De testscenario’s in Beagle bestaan uit eenvoudige bouwblokken die standalone kunnen draaien of als onderdeel van een set van in totaal 99 End to End-scenario’s. Ieder scenario bestaat uit zo’n vijftig scripts, elke script bestaat uit zes stappen en één stap duurt gemiddeld 104 seconden. Het is een fijne blokkendoos, die door Boer en Chandra wordt gebruikt zoals een kind een kasteel zou bouwen van lego. En er wordt nog geld mee verdiend ook. De terugverdientijd van het systeem is minder dan één jaar.

Boer: “De geautomatiseerde tests lopen ’s nachts. Normaal gesproken zijn de fouten opgelost als ’s ochtends de productie gaat draaien. Zo wordt ons productieproces heel stabiel. En het gaat verder dan productie. We kunnen bijvoorbeeld ook rollen testen, of het systeem continu laten draaien op de tien meest kritische bedrijfsprocessen. De basis staat. Nu gaan we finetunen. In 2020 willen we 65 procent van al onze E2E-processen geautomatiseerd hebben. In 2021 moet dat percentage zijn gestegen naar 85 procent.”

Soms handmatig
“Maar er is nog iets”, zegt Boer. Hij kijkt even in de verte en vervolgt dan zijn verhaal. “Sommige applicaties kun je niet geautomatiseerd testen of wil je juist handmatig testen. Dus hebben we een hybride scenario gemaakt. Als er een reden is om een deel van een E2E-scenario handmatig te testen, betalen we ook daarvoor een vaste prijs per transactie of per scherm. Het is nog pril. In het najaar gaan we een pilot uitvoeren met Sogeti. Eerst een stukje kennisoverdracht van ons uit, en dan kijken hoe het gaat. Straks willen we geautomatiseerd testen wat kán, en handmatig wat moet. De vaste prijs per transactie of scherm maakt het mogelijk de doorlooptijd te verkorten tegen dezelfde kosten.”

Iedereen is enthousiast over Boer’s opzienbarende besparingsverhaal. Daarmee dringt de vraag zich op waarom niet alle (chemie)bedrijven geautomatiseerd gaan testen. Een terechte vraag volgens Boer, die voor het eerst in het gesprek niet direct een helder antwoord weet te formuleren: “Ja, misschien omdat onze data zich toevallig extreem goed leent voor deze aanpak, hoewel ik denk dat data vaak eenvoudig te vergaren is. Maar verder kom ik ook niet. Ik vind in elk geval dat IT-testers dit moeten weten. Ook zij worstelen met kosten die ze niet kunnen overzien.”


Onafhankelijk advies

VNSG is een Nederlandse SAP user community voor en door SAP-gebruikers. De vereniging ondersteunt gebruikers bij het verhogen van de toegevoegde waarde van de SAP software binnen hun organisatie. De belangrijkste pijlers hierbij zijn kennisdeling, netwerken, belangenbehartiging en beïnvloeding.

Is jouw bedrijf nog geen lid van de VNSG? Start een gratis proeflidmaatschap.