<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
Indirect gebruik

Wat verandert er nu concreet met het nieuwe licentiemodel voor indirect gebruik van SAP?

Zo’n twee jaar geleden hebben wij vanuit de VNSG, via het internationale netwerk SUGEN (SAP User Group Executive Network), aangekaart dat het licentiemodel van SAP betreft indirect gebruik niet duidelijk genoeg was voor klanten. Als uiteindelijk resultaat kondigde SAP op 10 april 2018 haar nieuwe licentiemodel aan. Mooi, maar welke veranderingen heeft SAP nu concreet doorgevoerd? En hoe zit het met de SAP licentiekosten? Wij zetten de belangrijkste punten voor je op een rijtje.

Document-based model

Het nieuwe licentiemodel van SAP licenties voor indirect gebruik is document-based. Dit betekent dat er licenties vereist zijn op basis van documenten die gecreëerd worden van buitenaf. In tegenstelling tot het oude licentiemodel heeft SAP de documenttypes en regels omtrent deze documenten duidelijk gedefinieerd. Klanten weten op deze manier beter waar ze aan toe zijn omtrent SAP licenties voor indirect gebruik. SAP omschrijft de volgende negen documenttypes waarop het nieuwe licentiemodel gebaseerd is:

  • Sales Document;
  • Purchase Document;
  • Invoice Document;
  • Manufacturing Document;
  • Material Document;
  • Quality Management Document;
  • Service & Maintenance Document;
  • Financial Document;
  • Time Management Document.

Whitepaper indirect gebruik
Grip op indirect gebruik van SAP
Begrijp de gevolgen van het nieuwe SAP-licentiemodel voor jouw organisatie en maak gefundeerde keuzes omtrent toekomstig gebruik van de software.
Download

Voorspelbaar, transparant en duidelijk

Het nieuwe licentiemodel van SAP dient te zorgen voor meer voorspelbaarheid, transparantie en duidelijkheid betreft het indirect gebruik van SAP. Vergeleken met het oude licentiemodel van SAP is het nieuwe model voorspelbaarder. Waar in het verleden geen duidelijke maatstaf was voor indirect gebruik, wordt nu gelicentieerd op basis van de eerder genoemde negen documenttypes. Gebruikers krijgen hierdoor meer zicht op de regels en uitgangspunten van indirect gebruik.

SAP licentiekosten: je betaalt voor wat je creëert

In tegenstelling tot het oude model betaal je met het nieuwe licentiemodel voor de documenten die je creëert binnen SAP. Je hoeft niet meer bij te houden wie of wat het systeem binnenkomt of hoe vaak dit gebeurt. Je betaalt op basis van de gecreëerde documenten. Deze SAP licentiekosten zijn eenmalig. Gebruikelijke jaarlijkse onderhoudskosten worden hierbij opgeteld. Ook worden er geen extra SAP licentiekosten in rekening gebracht wanneer documenten worden gelezen, gewijzigd of verwijderd via indirect gebruik. Dit maakt het nieuwe licentiemodel een stuk transparanter en duidelijker.


Nieuwe SAP licenties en jouw organisatie

Hoewel het nieuwe licentiemodel transparanter, voorspelbaarder en duidelijker is dan het oude licentiemodel bestaan er nog vragen over wat het nieuwe model nu precies voor bestaande klanten kan betekenen. Daarnaast is de volledige impact voor klanten nog moeilijk in kaart te brengen, omdat er nog geen tool is om het aantal documenten dat vanaf buiten wordt gecreëerd, te meten. SAP geeft aan bezig te zijn met het ontwikkelen van een tool op dit gebied.

Meer weten over het nieuwe licentiemodel? VNSG biedt ondersteuning aan leden in het vergroten van de toegevoegde waarde van SAP-software binnen jouw organisatie - geheel onafhankelijk van de commerciële relatie met SAP.

Vraag hier een adviesgesprek aan over indirect gebruik voor jouw organisatie.