<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
VNSG

SAP 4 sustainability

Bij sustainability denken de meeste mensen niet zo snel aan SAP als enabler. Het softwarebedrijf met 400.000 klanten wereldwijd heeft echter vele softwareoplossingen die een cruciale bijdrage kunnen leveren aan een betere en duurzamere wereld voor iedereen. Tamas Szirtes, focusgroepbestuurslid (User Experience) bij de VNSG en werkzaam als consultant, maakt zich bijzonder sterk voor dit onderwerp. Frans van Hoesel van de VNSG-redactie sprak met hem.

Wat is je motivatie om je in te zetten voor sustainability?
“De trigger was voor mij het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties afgelopen zomer. Daarin staat heel duidelijk dat als er niets verandert, als beleid niet verandert en als de huidige trends zich doorzetten, dan slagen we er niet in om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 te halen. Aan het rapport hebben wetenschappers uit meer dan honderd landen bijgedragen. Het is dus geen conclusie van een klein groepje deskundigen, maar een duidelijke waarschuwing voor iedereen. Min of meer toevallig versnelde SAP rond die tijd zijn inspanningen op dit gebied. SAP houdt zich al langere tijd bezig met dit onderwerp, maar gaat nu in de versnelling.”

Wat is de relatie met je huidige baan?
“Als Group Innovation Director bij SOA People, een partner van SAP, is het mijn baan om klanten te helpen innovatiever te worden. In de praktijk heeft dat tegenwoordig veel te maken met S/4HANA, het ERP-platform van SAP voor grote ondernemingen dat geoptimaliseerd is voor de in-memory database SAP HANA. Sustainability heeft daar een grote overlap mee: het helpt om duurzamer te worden. Er bestaan al veel SAP-oplossingen en er volgen er nog meer. Voor mij is het niet belangrijk dat klanten een bepaalde technologie gebruiken en naar S/4HANA gaan. Dat is niet het doel. Het doel is om de business te verbeteren. Dat is tegenwoordig niet alleen een puur financieel onderwerp. Het heeft ook betrekking op de vraag hoe een bedrijf kan bijdragen aan onze wereld, inclusief het aspect van duurzaam worden.”

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat Nederlandse bedrijven op dit gebied niet op het hoogste niveau presteren in vergelijking met andere EU-landen. Krijg jij veel vragen van klanten over sustainability? Of push je technologie op dit gebied?
“Eerlijk gezegd: ik word niet overspoeld met vragen. Waarom? Ik denk niet omdat bedrijven niets doen. Het is eerder dat klanten zich niet realiseren wat SAP te bieden heeft. Veel bedrijven denken, al dan niet gestructureerd, na over sustainability. Daarbij denken ze echter niet vanzelf aan SAP als partner om ze daarbij te helpen. Veel aspecten van sustainability business zijn common sense. Je doet niet alleen aan duurzaamheid voor de toekomst, om de wereld te redden. Veel dingen zijn nu, op de korte termijn, al van waarde. Vermindering van energieconsumptie staat bijvoorbeeld hoog op de agenda. Dat is goed voor de portemonnee en tegelijkertijd is het goed voor de planeet. Je kunt er wellicht ook klanten mee aan je binden. Ik denk dat veel Nederlandse klanten geïnteresseerd zijn in zaken als fairtrade, traceerbare producten, goede behandeling van personeel. Ze willen de planeet niet belasten als ze een product kopen of maken.”

Bedrijven willen dus wel, maar ze worstelen ermee. Ze weten niet hoe?
“Ja. Vergelijk het met de digitale transformatie waar we al jaren over praten. Maar wat is het nou eigenlijk? Wat moet je doen? En wat doe je morgen? Sustainability heeft zoveel aspecten. Het is echt complex. Wat zijn de veranderingen die daadwerkelijk een grote impact kunnen hebben? Welke veranderingen vergen een grote inspanning? Dat soort vragen zijn klantspecifiek. Het kost moeite om die analyses te maken. SAP heeft een heel brede definitie van sustainability. Ze praten over het milieu en circulaire economie maar ook over het sociale aspect. Hoe je je mensen behandelt. Hoe je omgaat met de hele community waarin je leeft, en dus niet alleen je personeel. Het is dus heel breed. Er gebeuren weliswaar al een hoop dingen, maar nog niet altijd gestructureerd. Ik denk dat het nodig is dat iemand binnen de onderneming het initiatief neemt en de zaken structureert. Sommige ondernemingen hebben al zo’n persoon, andere niet.”

Zijn de sustainability-doelen die door de VN zijn geïntroduceerd, een goede structuur om als bedrijf je eigen initiatieven te structureren?
“Ja, maar die doelen zijn een framework. Er zijn meer van dit soort frameworks, bijvoorbeeld dat van het World Economic Forum. Een paar minuten geleden, voordat we dit interview startten, nam ik virtueel deel aan Sapphire: het grote SAP-event dat nu in Orlando in de VS plaatsvindt. Een van de keynote sprekers, Accenture, zei dat hun Environmental, Social, and Governance (ESG)-targets via zes frameworks rapporteren. Zij gaven ook aan dat ze dat niet konden doen zonder de SAP-tools. Het is extreem geavanceerd om zoveel frameworks te gebruiken; de meesten gebruiken er maar één. Maar het is nog steeds een discussie welk framework je gaat gebruiken. Met de oplossing die SAP nu aanbiedt, kun je zowel rapporteren over data van SAP-systemen als non-SAP-systemen.”

Sustainability is de afgelopen jaren geëvolueerd van een marketingtool naar een echt topic binnen organisaties. Welke rol ziet SAP hierin voor zichzelf weggelegd? Wat zijn de gebieden waarin SAP kan helpen?
“SAP zegt twee rollen te hebben. In de eerste plaats als goed voorbeeld voor de hele wereld. In de tweede plaats als enabler vanwege hun softwareoplossing die klanten kunnen gebruiken. SAP heeft 400.000 klanten: het is belangrijk te weten wat die 400.000 klanten kunnen doen. SAP heeft een geïntegreerde oplossing. De kern van hun verhaal is integratie. Er zijn veel nichespelers op het gebied van sustainability. Maar je wilt als klant verschillende aspecten kunnen combineren en tot één geheel samenbrengen. Sustainability moet geïntegreerd worden. Het gaat niet alleen om rapporteren. Het gaat er ook over hoe je veranderingen aanbrengt in je processen. En hoe je elementen van sustainability aanbrengt in al je systemen. Als je iets inkoopt in S/4HANA bijvoorbeeld, moet je meteen kunnen zien welke leveranciers groene suppliers zijn.”

Wat is er volgens jou voor nodig om klanten te overtuigen dat SAP een doorslaggevende bijdrage kan leveren aan sustainability?
“Het laatste halfjaar is het ‘top of their mind’. Kijk bijvoorbeeld naar SAP Sapphire dat nu plaatsvindt en als thema heeft: Discover how you can transform your business and become an intelligent, sustainable enterprise at SAP Sapphire. Tot voor kort had SAP het nog niet zo hoog op de agenda staan, ook al hadden ze al diverse oplossingen met betrekking tot sustainability. De uitdaging is niet om de SAP-professionals te bereiken. De uitdaging is om de business decision makers te bereiken die helemaal niet om SAP geven maar wel om sustainability.”

Wat zou je, tot slot, tegen de SAP-community willen zeggen?
“Wanneer ik erover praat, hou ik ervan om erop te wijzen dat sustainability voor veel mensen, inclusief mijzelf, op een bepaalde manier onze plicht is. We hebben de plicht om iets te doen. Je doet het vanuit passie. Misschien is het dichter bij je hart. Ik hoop van harte dat het weerklank vindt bij ons publiek. Zodat zij daadwerkelijk actie ondernemen.”

Geïnterviewde: Tamas Szirtes, focusgroepbestuurslid User Experience en Group Innovation Director bij SOA People
Interview: Frans van Hoesel
Tekst: Jon Hoofwijk, IT-tekstschrijver

Topic