<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
VNSG

Millennials doen Verslag van het VNSG & SAP Jaarevent 2024

Together we Grow

Op 28 maart fungeerde Hotel Gooiland in Hilversum als bruisend middelpunt voor alle SAP klanten en VNSG licentie leden tijdens het VNSG & SAP Jaar-Event. Met als thema "Together We Grow", werden de verschillende transformaties binnen SAP aan het licht gebracht. Het evenement bood een gevarieerd programma, bestaande uit informatieve sessies en boeiende keynotes. Fel verlichte bandjes die bij binnenkomst werden uitgedeeld gaven aan in welke onderwerpen de aanwezigen het meest geïnteresseerd waren. Deze bandjes stimuleerden discussies tussen VNSG leden en dienden tevens als een ‘conversation starter’. Wat opviel waren de grote hoeveelheid paarse bandjes, die de brede interesse in Artificial Intelligence kenbaar maakten.

Inspirerende opening

Na een warm welkom aan alle aanwezigen, werd het evenement afgetrapt met een krachtige openingssessie door de daghost die de toon zette voor een dag vol kennisdeling, samenwerking en groei. In de plenaire sessie werd door VNSG Voorzitter Willem - Jan van Tongeren en SAP Managing Director Bart van der Biest de nadruk gelegd op het belang van samenwerking en groei in de voortdurend evoluerende domeinen van technologie en bedrijfsinnovatie. Verder werd toegelicht welke belangrijke thema's gedurende de dag zouden worden behandeld. De openingssessie creëerde een inspirerende en energieke start van het congres, waarbij de toon werd gezet voor een dag vol waardevolle inzichten. Hierna werd het woord gegeven aan SAP CIO Mark Rabel, die veel aanwezigen wist te fascineren met zijn verhaal over Business Artificial Intelligence. 

De presentatie over Artificial Intelligence gaf duidelijk inzicht in hoe de inzet van Joule het SAP systeem kan ondersteunen.

Elena Business Analyst FrieslandCampina

Ik vond het Artificial Intelligence verhaal in de plenaire sessie enorm goed opgebouwd. Het combineren van informatie uit de SAP-systemen met general AI dat vond ik heel inzichtelijk. Wij zijn zelf een integratie partij en het toepassen van AI is hier heel belangrijk.

Henk mede-eigenaar ZangaBee


TOGETHER_WE_GROW_2024 VNSG-SAP-Jaarevent_keynote gen. AI

Waardevolle kennis en connecties

Na de plenaire openingssessie vertrokken de meeste SAP-(eind)gebruikers naar de verschillende breakout-sessies. Hierin werden onderwerpen als AI, S/4HANA, BTP, Data & Analytics en Cloud transitie uitgebreider besproken door verschillende partners. Overkoepelend waren thema’s over transformatie, implementatie en innovatie.

Voor mij was het echt een eye opener dat je per proces veel meer met analytics kan doen. En dan besef ik dat we straks met S/4HANA, want we gaan die transformatie nog uitvoeren, dat we daar zeker op dat gebied heel veel kennis moeten inzetten, zodat we de eindgebruiker echt helpen met business value te creëren voor hun processen. Dat is voor mij na vandaag echt een belangrijke les.

Jeffrey Afdelingshoofd Functioneel Beheer RIVM

 

Naast het opdoen van nieuwe kennis, was het ook mogelijk om gedurende het evenement met de verschillende partners in contact te komen en waardevolle contacten te leggen en onderhouden. Hierin blijkt het brede bestand aan bedrijven en partners een vruchtbare grond voor mensen die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van hun kennis en carrière binnen de SAP-gemeenschap.

Ik heb vandaag met Google en Microsoft gesproken over hun AI en Cloud Solutions. Dit waren voor mij persoonlijk gewoon hele interessante gesprekken over het stadium waarin we nu zitten met AI implementatie. Overigens was ik me nog niet bewust van de samenwerking van SAP met Google en Microsoft op het gebied AI, specifiek op het gebied van de chatbot Joule.

Xuan Cloud 4 Customer Functional Consultant Forbo

Ik heb nog niet veel nieuwe mensen gesproken, wel veel oud-collega’s. Daar heb ik vooral informeel mee gekletst. Wel heb ik binnenkort een overkoepelend BTP overleg bij de overheid waarvan ik nu alvast met de organisatoren daarvan heb kunnen spreken. Die had ik verder nog niet in het echt ontmoet. Dat vond ik wel heel handig aangezien het voor mijn functie wel handig is om overheidsbreed mensen te spreken.

Jacqueline SAP Architect Belastingdienst

 

Samen groeien op een duurzame manier

De dag werd afgesloten met een keynote presentatie van Floris Göbel. Hij probeerde aan de hand van voorbeelden te laten zien dat vele handen licht werk maken in het redden van onze biodiversiteit. Hierin trok hij de parallel met het thema van de dag. Net als in de biodiversiteit, begint een transformatie binnen SAP ook pas op het moment dat deze breed binnen de community gedragen wordt. Met deze pakkende afsluiter, werden alle sprekers, vrijwilligers en partners nog eenmaal bedankt. Wat tegelijkertijd het startschot voor de afsluitende borrel inluidde.

 

Met dank aan onze razende rapporters:

  • Nikki van Baardwijk, Organization Studies HR @ ITrainee
  • Thomas van Dijk, SAP Consultancy Trainee @ ITrainee

VNSG - SAP jaarevent 2024  - Together we Grow - Aftermovie

 Topics