<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
VNSG

VNSG

De Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers (VNSG) is sinds 1988 hét platform voor alle Nederlandstalige SAP-gebruikers. De vereniging ondersteunt gebruikers bij het verhogen van de toegevoegde waarde van de SAP-software binnen hun organisatie. De belangrijkste pijlers hierbij zijn kennisdeling, netwerken, belangenbehartiging en beïnvloeding. Binnen de levendige gebruikerscommunity van de VNSG zijn 8500 SAP professionals actief die werkzaam zijn bij circa 700 verschillende bedrijven in Nederland. Naast een jaarlijkse congres organiseert de VNSG ieder jaar meer dan 100 evenementen, waaronder webinars, focusgroepmeetings, workshops en masterclasses over diverse SAP gerelateerde onderwerpen. VNSG: Verbindt. Versterkt.

SAP
De transitie naar SAP S/4HANA binnen de supply chain van Enexis

De transitie naar SAP S/4HANA binnen de supply chain van Enexis

Enexis wil zijn logistiek wendbaarder maken om materialen betrouwbaarder en efficiënter uit te leveren. Daarvoor is het nodig om processen te versimpelen en te standaardiseren. Mi...

SAP
Over de filosofie Ubuntu, slimme brillen en servitization

Over de filosofie Ubuntu, slimme brillen en servitization

Ideo implementeert en ondersteunt cloudproducten en -technologie van SAP voor asset management en field service management. Daarnaast is Ideo een grote speler in de markt voor ser...

SAP
“Wij willen die internationale stem zijn”

“Wij willen die internationale stem zijn”

SAP User-Group Executive Network (SUGEN) bestaat vijftien jaar. Coby Hendriks, VNSG Bestuurslid Internationale samenwerking en verantwoordelijk voor de sa...

SAP
‘Geef young professional ruimte voor een actieve rol binnen de VNSG’

‘Geef young professional ruimte voor een actieve rol binnen de VNSG’

If you snooze, you lose. Binnen de IT-wereld is het een gegeven: als je niet meebeweegt met ontwikkelingen, trek je aan het kortste eind. T...

SAP
Scheer ervaart het succes van de Public Edition van SAP S/4HANA Cloud

Scheer ervaart het succes van de Public Edition van SAP S/4HANA Cloud

De Public Edition van S/4HANA Cloud kan een perfecte keuze zijn om de business te ondersteunen. Vooral vanwege de toegevoegde waarde die SAP S/4HANA Cloud...