<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
Nieuwe technologie

Mobiel werken maakt meer mogelijk

Mobiel werken biedt toepassingen die voorheen niet mogelijk waren voor service- en onderhoudsdiensten. Tijdens de themaserie “25 jaar mobiel werken” van de focusgroep Enterprise Asset Management (EAM) van de VNSG werd na een terugblik naar de eerste toepassingen vooral vooruit gekeken.

Wilbert van de Laarschot is in het dagelijks leven Lead Business Analyst bij Philips; Marcel Hundt projectmanager bij Rizing. Beiden zijn actief betrokken bij de EAM focusgroep; Van de Laarschot als voorzitter, Hundt als secretaris. Zij stonden aan het roer bij de drie online sessies over het nut en de stand van zaken van mobiel werken in service en onderhoud. SAP, partners en gebruikers deelden hun visie op dit onderwerp.

“Normaal gesproken hebben wij één keer per jaar een bijeenkomst met onze leden over een bepaald onderwerp. De laatste keer was dat over EAM en data analytics. Na afloop hebben we dan de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, het gesprek aan te gaan. Corona heeft dit onmogelijk gemaakt; fysieke bijeenkomsten zijn uit den boze. Toch wilden we bijeenkomen, want er is altijd zo veel te bespreken. Vandaar dat we voor deze online sessies hebben gekozen. Het kostte geen enkele moeite om sprekers te vinden; en de sessies zijn redelijk goed bijgewoond”, vertelt het tweetal. “Tegelijk merken we dat mensen ernaar smachten elkaar in levenden lijve te ontmoeten. Elkaar te spreken; hoe gaat het met jou, met welk project ben je bezig, welke ontwikkelingen zie jij, waar loop je tegenaan? Dat soort vragen in een ongedwongen sfeer doornemen. Dat is de kracht van een VNSG-meeting.”


Industrie 4.0
Paul Tolboom is Digital Supply Chain Lead bij SAP Nederland. Hij bijt het spits af met de visie van SAP op Industrie 4.0. Enkele kernwoorden: virtual reality, robotica, herinrichting van de productie, werken als één bedrijf. “Dat laatste is mogelijk doordat we allemaal in real time met elkaar in verbinding kunnen staan. Dat is de doorbraak naar nieuwe, industriële productie; de volgende stap in vijfentwintig jaar mobiel werken.”

Bedrijven maken actief onderdeel uit van een keten. Een ketting van productie, onderhoud, hergebruik. “We zien een ontwikkeling waarbij mensen niet meer een product kopen, maar een abonnement nemen om iets te mogen gebruiken. Waarbij cloud computing wordt ingezet om eventuele storingen te analyseren, waarbij OT en IT moeten integreren. Vooral ook in het onderhoudsproces.”

Het gebruik van digital twins leidt tot efficiënter en veiliger (onderhouds)werk. Tolboom vertelt dat uit een benchmarkonderzoek blijkt dat slechts twintig procent van de bedrijven echt Enterprise Asset Management toepast. “Iedereen vindt het belangrijk, maar er blijkt een grote kloof tussen het belang ervan en daadwerkelijke toepassing.”
Samenwerken betekent onder meer dat de onderhoudsafdeling informatie doorspeelt naar de ontwerpafdeling. Die informatie komt in de cloud en is daardoor beschikbaar voor alle betrokkenen. Dat is de grootste slag die we tegenwoordig kunnen slaan, meent Tolboom. Eraan toevoegend: “Mobiel werken is volop in beweging. Het is geen one size fits all, het is meer trial and error.”

IoT-platform
Giel Peeters is Lead ERP Consultant bij Strukton Worksphere. Hij is er trots op dat het bedrijf geheel papierloos werkt. Dat is mogelijk door mobiel werken toe te passen; de (onderhouds)monteurs uit te rusten met tablets en alle gegevens op te slaan. De onderneming heeft een eigen IoT-platform (Internet of Things): Strukton Pulse. Dit is het door Strukton Worksphere zelf ontwikkelde systeem voor gebouwbeheer en energiemonitoring. Dit digitale platform verwerkt data over mens, techniek en omgeving naar bruikbare informatie voor onderhoud en verbetering van de performance van het gebouw. De applicaties zijn SAP S/4HANA, MRS (Multi Resource Scheduling) S/4HANA en de Gomocha FMP360-oplossing van Microsoft, een platform dat mobiele veldwerkers in staat stelt om hun dagelijkse taken efficiënt uit te voeren, via workflowgestuurde processen. “Bij ons werken ongeveer zeshonderdvijftig field service engineers, ondersteund door zeventig planners. We gebruiken MRS nu al zes jaar. Wellicht gaan we over naar FSM; Field Service Management van SAP”, besluit Peeters zijn bijdrage.

Bas Mommers en Thom Roetert (beiden SAP-deskundige bij Atos) gaan in op wat SAP allemaal heeft te bieden voor de gehele waardeketen. Van ontwerp, via planning (componenten), via planning (procedure), via productie (componenten), via productie (samenstellen en verkoop), via levering naar bediening van apparatuur en machines.

Hoe je al die softwarecomponenten kunt inzetten voor slim onderhoud toont het tweetal met een filmpje hoe Atos beeldherkenning gebruikt om onderhoud te plegen aan een Lego-kraan. Dit is mogelijk door een digital twin te gebruiken (vastgelegd in SAP Intelligent Asset Management), geïntegreerd met SAP S/4HANA.
Een mobiele app is in staat om via beeldherkenning te zien welk onderdeel stuk is en wat je moet doen om het te repareren. Voordelen: minimale downtime en ‘operational excellence’.


Quick scan voor keuze oplossing
Thomas Zaman, Business Engineer bij Dimensys, sluit de eerste sessie af met een bijdrage over Mendix for Maintenance. Zaman licht een aantal mobiele applicaties toe waaronder de destijds door Dimensys in HTML5 gebouwde “Ondersteuning voor monteurs app” bij Heijmans en de inspectietool bij opdrachtgever ProRail. Dergelijke applicaties hadden een relatief lange doorlooptijd door het vele maatwerk.

Met Fiori biedt SAP een gestandaardiseerde interface voor mobiele toepassingen, aangevuld met SAP Asset Manager en SAP Field Service Manager, aldus Zaman. Waar SAP niet altijd en/of snel genoeg aan klantspecifieke wensen kan voldoen, komt Mendix, een low-code platform, om de hoek kijken. Mendix stelt organisaties in staat applicaties te bouwen die naadloos aansluiten op SAP EAM én andere applicaties, zoals bijvoorbeeld Siemens Team Center.

Zaman concludeert dat de vraag naar mobiele applicaties stijgt en het aanbod van SAP meer naar de cloud transformeert. Er komen steeds meer slimme oplossingen. Vandaar adviseert hij best practices en standaard processen van SAP als uitgangspunt te nemen. Doch zorgt de beweging naar de clean core ervoor dat de standaard niet op iedere organisatie perfect aansluit. Om die reden ziet Thomas Mendix als dé tool voor snelle en flexibele applicaties met veel integratiemogelijkheden. Op deze manier kan een korte time-to-value worden behaald.

Om vast te stellen welke oplossing, bijvoorbeeld Fiori of Mendix, het beste aan de wensen van de klant tegemoetkomt, heeft Dimensys een quick scan ontwikkeld. Met behulp van Design Thinking wordt in één dag inzicht verkregen in de business case en oplossingsrichting.

Om vast te stellen welke oplossing, bijvoorbeeld Fiori of Mendix, het beste aan de wensen van de klant tegemoetkomt, heeft Dimensys een Quickscan ontwikkeld. Met behulp van Design Thinking wordt in één dag inzicht verkregen in de business case en oplossingsrichting.

Immersive Experience
Juriaan Mulder, senior solution advisor, en Bart Smetsers, senior solution expert supply chain execution (beiden bij SAP Nederland) nemen het publiek mee naar de Immersive Experience, de expositieruimte van SAP Nederland in Den Bosch. In een film laten ze zien hoe een moderne onderhoudsmonteur afkomt van ‘papier’ en veel meer mogelijkheden heeft via een digitale verbinding met de SAP-backend. Hij kan, via een digital twin en de Asset Manager app aangevuld met augmented reality, met succes en vrij snel een defecte pomp weer aan de praat krijgen.

Taekele Bijlsma van De Gasunie vertelt hoe de organisatie al vanaf 1994 (zelfbouw) mobiele toepassingen gebruikt. Tegenwoordig met SAP Engine met de mobile library. Overigens nog steeds maatwerk (binnen SAP Fiori), daarom kijkt De Gasunie nu met een schuin oog naar Asset Manager. “Het gaat hier dan wel om 25 jaar mobiel werken, maar in ons geval gaat het om 27 jaar”, stelt Bijlsma.

Naar goud
Pieter van Daal, SAP EAM-consultant bij IT-dienstverlener newITera, begint met een terugblik op memorabele gebeurtenissen die in 1996 plaatsvonden. Dit was ook het jaar dat mobiel werken zijn intrede deed. Werden de eerste jaren gekenmerkt door het overwinnen van technische en technologische uitdagingen, in de loop van de tijd zagen mooie usecases het licht zoals een toepassing voor inspecties op de Frankfurtse luchthaven Fraport. De les van deze usecase is de uitdaging voor de komende 25 jaar: overal waar een gebruiker interactie heeft met het EAM-systeem moet worden nagedacht over de meest efficiënte en effectieve user interface. Grote winst is de sterk toenemende kwaliteit van de gegevens die door gebruikers worden vastgelegd. Mobility is, naast vele andere en toekomstig nog beschikbaar komende technologieën, een technologie die daarbij een rol kan spelen. newITera's klant ForFarmers is deze uitdaging succesvol aangegaan maar onderschrijft ook newITera's standpunt dat investeren in user interface technologieën alleen zinvol is als de basis van het EAM-systeem op orde is.

Platforms
Ron Serpenti, Director of Professional Services bij Rizing EMEA, en Paul Bos, Team Lead Methods Maintenance & Inspection bij Total, laten zien hoe mobiel onderhoud helpt om de platformen voor exploratie en productie op de Noordzee ‘gezond’ te houden met de mobiele applicatie Hydrogen van Rizing.

Bos vertelt dat het om kleine platformen gaat waar geen gelegenheid is om er bijvoorbeeld te verblijven. “Het mooie is dat we met deze applicatie ook offline kunnen werken, want de verbindingen op zee zijn niet altijd ideaal. Dat we nu digitaal werken en geen werkbonnen meer gebruiken, zorgt voor een betere kwaliteit. We kunnen bijvoorbeeld ook foto’s maken en aan een dossier toevoegen.”
Bos benadrukt wel dat change management nodig is, omdat de monteurs toch op een andere manier moeten gaan werken. Zijn tip: heb geduld.


Self service
Mark Roepers, business architect bij SAP Nederland, legt uit hoe Intelligent Asset Management bij SAP in elkaar steekt. Een klant kan via self service zelf een ticket aanmaken, de software zoekt uit welke monteur het meest geschikt is om dat op te lossen en of hij beschikbaar is. Verbeterd onderhoudsbeheer is onder meer mogelijk dankzij analyses, chatbots, augmented reality, integratie met de backend, en intelligent resource planning. SAP maakt modules die speciaal geschikt zijn voor bepaalde sectoren, zoals nutsbedrijven.

Susanne Bottemanne, Solution Advisor Intelligent Asset Management bij SAP Nederland, neemt het publiek mee naar de virtuele Jessica die werkt op een olieplatform. Jessica krijgt op haar mobiele device de melding van verlaagde druk in een pomp. De software laat zien hoe zij moet lopen naar het apparaat, welke hindernissen er zijn, welke persoonlijke beschermingsmiddelen ze nodig heeft voor dit werk. Uiteindelijk leidt de software haar van begin tot eind door het proces om de storing met succes op te lossen.

Milieuwinst
Inge Opreel toont hoe het Vlaamse waterbedrijf Farys mobiel werkt. Dat gebeurt sinds 2012 met SAP Work Manager. Belangrijk is dat de veldwerkers beschikken over actuele en relevante informatie. Er zijn kortere doorlooptijden naar facturen en een verlaagde werkdruk. Uit milieuoogpunt is de applicatie aan te bevelen door minder papiergebruik en een betere indeling van de vrachtwagens, hetgeen leidt tot een lagere uitstoot van koolstofdioxide. In de toekomst wil Opreel Asset Manager gaan gebruiken met GIS-integratie.

Vrumona heeft op basis van Microsoft een eigen supply app gebouwd voor de monteurs. Zij krijgen alleen de orders te zien die voor hen zijn bestemd. In de app kunnen ze alles afhandelen en nagaan of ze passen binnen de bestaande onderhoudsplannen. “We zijn nog niet zo lang bezig, maar we hebben er wel goed over nagedacht”, aldus Ruud van der Burg, maintenance engineer bij Vrumona.

Oei ik groei
Bart Elshout, mobility expert bij Ideo, is de hekkensluiter. Hij, vader van twee jonge zoons, heeft veel baat gehad bij het boek (annex app) ‘Oei, ik groei’ over de ontwikkelingen die baby’s doormaken. Ook bij toepassing van mobility zijn er groeifases te onderkennen. “We dromen over augmented reality, maar hoe groei je daar in beheersbare stapjes naar toe?, aldus Elshout. Ideo helpt het pad te banen, te beginnen met een mobility quick scan, vast te stellen welke zaken nog ontbreken om tot de ideale situatie te komen en vervolgens de roadmap op te stellen om daar te komen.
Het is een proces waarbij je extra functionaliteiten en processen mobiel beschikbaar stelt die passend zijn voor de groeifase waar je je in bevindt.
Zijn aanbeveling: “Droom groot, begin klein, maar vooral: BEGIN.”

Arjan Oostdijck winnaar tabletArjan Oostdijck, Information manager and product owner bij Cosun Beet Company (de vroegere Suiker Unie), heeft de kennisquiz van 25 jaar mobiel werken gewonnen. De tablet is aan hem overhandigd.