<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
S/4HANA

Vier stappen voor de overstap naar S/4HANA

Een migratieproject naar een nieuwe IT-basis is van grote omvang en een grote investering. Als organisatie wil je dan ook optimaal profiteren van deze nieuwe core. Daarom heeft SAP voor de overstap op S/4HANA het ‘movement programma’ in het leven geroepen. De VNSG ging hierover in gesprek met Lucas Remmers, Head of S/4HANA Move NL bij SAP, om zo haar leden inzicht te geven in de te nemen stappen.

On the move
“Organisaties zoeken naar een slimme manier om digitale processen te verwerken. Dit omdat klanten een steeds betere, snellere en soepelere dienstbeleving verwachten. Veel organisaties hebben nog te maken met omslachtige processen, die veel tijd en geld kosten. Om efficiëntie en effectiviteit te bereiken, is het belangrijk dat bedrijven hun toekomstbehoeften in kaart brengen en nagaan in hoeverre de IT-omgeving hiervoor het juiste fundament vormt. Mede hierdoor kijken organisaties naar de overstap op S/4HANA, de digital core van SAP voor de intelligent enterprise - de organisatie die haar data assets effectief inzet om sneller tot het gewenste resultaat te komen met geminimaliseerd risico”, vertelt Remmers. Hij vervolgt: “Het movement programma is bedoeld om substantiële verbeteringen te leveren op het gebied van prestaties, snelheid en controle. De tools en services in dit programma worden continu verfijnd en geoptimaliseerd, om zo te zorgen voor duidelijkheid en te verzekeren dat de overstap op S/4HANA optimaal verloopt. Het zorgt voor een soepele overstap, waarbij eindgebruikers centraal staan”

Hij neemt de vier stappen door die het programma omvat:1 blog Lucas

 

Stap 1 & 2: Define your Strategy and Make your case
De eerste stappen zijn gericht op het ontdekken hoe S/4HANA kan bijdragen aan het behalen van jouw strategische doelen. Welke drijfveren bestaan er om je transitie uit te voeren? Is er een vereenvoudiging van het IT landschap nodig of moeten er bijvoorbeeld nieuwe business processen ondersteund worden. Er zijn verschillende tools beschikbaar om de business en de technische omgeving van jouw organisatie te analyseren. Daarnaast biedt VNSG samen met SAP ook workshops aan met als doel de business case vorm te geven. Dit vormt een belangrijk uitgangspunt in het transformatieplan.

Stap 3: Consider your options
Wanneer duidelijk is welke waarde S/4HANA gaat brengen is de volgende vraag hoe je van het huidige systeem naar S/4HANA gaat. Is een systeemconversie de beste manier om over te stappen, of is een volledig ‘schone’ implementatie passender? De volgende vraag is dan welke vorm van S/4HANA en welke wijze van uitrollen passen bij jouw organisatie? Kies je voor de cloudversie of sluit on-premise beter aan? Weeg de voor- en nadelen van alle opties af en ga in gesprek met ervaringsdeskundigen. Haal inspiratie uit industriegenoten, maar kijk ook eens over de industriegrenzen heen naar organisaties die vanuit eenzelfde IT-situatie komen. Hiermee verkrijg je een volledig beeld van wat aansluit op jouw organisatie.2

Stap 4: Build your future
De visie is uitgezet, het transformatieplan van de huidige business en technologie staat, de ROI is helder en je hebt alle opties afgewogen en passende keuzes gemaakt met betrekking tot de overstap. In de finale stap bepaal je met welke partner je de overstap gaat uitvoeren en welke ondersteuning van SAP je daarbij wilt.

Het is belangrijk om op directieniveau inspraak en betrokkenheid te verkrijgen. Er staat een plan met veel meerwaarde voor de business, gericht op eindgebruikerstevredenheid én een zo efficiënt mogelijke overstap. Door vanaf de eerste stappen de directie hierbij te betrekken, creëer je draagvlak en borg je het succes van de transitie.

Remmers: “Deze stappen helpen organisaties om richting te geven aan de transitie en het effect op de unieke situatie van ieder bedrijf. Daarnaast zijn er nog meer manieren waarop SAP kan ondersteunen, zoals industriegerichte inspiratiesessies en het Mobile Innovation Lab.” Ook bij de VNSG kun je terecht met vraagstukken en voor contact met andere SAP-gebruikers.

Topic