<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
VNSG

“Hoe beter het contact met onze leden, hoe beter ons product”

Op vrijdag 5 maart gingen VNSG-voorzitter Willem-Jan van Tongeren en directeur Hans de Labije via Teams met elkaar in discussie over de VNSG ‘nieuwe stijl’. Ze keken terug op het bewogen jaar 2020 en vooruit naar 2021 (en verder). Het werd een levendig online gesprek, dat mooi aansloot op de doelstelling om zoveel mogelijk online te doen. Maar elkaar ontmoeten blijft belangrijk: “Zodra het weer kan, gaan we met z’n allen een biertje drinken.”

Voor wie de nieuwe strategische doelstellingen van de VNSG niet helder op het netvlies heeft, vatten we die eerst even samen. De VNSG wil een bijdrage leveren aan een krachtig netwerk voor iedereen binnen de SAP-community. Niet alleen als kennisdrager, ook als opinievormer. Daarnaast wil de VNSG SAP NL en SAP SE beïnvloeden. Dat betekent: in overleg treden op basis van signalen die worden opgepakt in de gemeenschap. Ofwel: erachter komen wat er leeft. Uiteraard moet dit leiden tot succes. Ofwel: groei van het aantal actieve leden door inactieve en nieuwe leden te benaderen en in beweging te brengen. Maar groei is niet zaligmakend. Verbinden, informeren en inspireren blijft het uitgangspunt.

VNSG-directeur Hans de Labije: “We hebben een tijdje geleden besloten om intensiever contact te zoeken met leden die we niet kennen. Daar zijn we nu mee bezig en dat doen we voornamelijk online. Dat is efficiënt. Maar het gaat uiteindelijk om meer dan efficiency alleen. We merken dat het wordt gewaardeerd dat we kennis willen maken, betrokkenheid willen creëren, behoeftes peilen en mensen aan elkaar voorstellen. Het gebeurt wekelijks dat ik mensen met elkaar in contact breng. Onze leden zijn ons product. Hoe beter het contact, hoe beter ons product.”

RISE
In korte tijd is er veel gebeurd in de wereld én in de SAP-community. Wat zijn momenteel de belangrijke onderwerpen? Daarover spraken De Labije en Van Tongeren (VNSG-voorzitter sinds november 2020) op vrijdag 5 maart. Als hoofdthema’s noemen zij de transitie naar S/4HANA, migratie naar de cloud en de integratieproblematiek. De recente aankondiging van SAP over RISE kan daarbij niet onbesproken blijven. Christian Klein, CEO van SAP, kondigde op 27 januari 2021 'RISE with SAP' aan. We kenden SaaS, Iaas, PaaS, iPaas en Xaas al. Met RISE komt daar BTaaS bij: business transformation as a service.

Volgens SAP hoeft transformeren van de business geen ingewikkeld gedoe meer te zijn. RISE is één enkele aanbieding in één simpel contract, waarmee elke organisatie getransformeerd kan worden tot een intelligent bedrijf. Een duurzame digitale transformatie, zowel technisch als functioneel, dat is de uitdaging. RISE omvat onder meer S/4HANA Cloud om de overstap naar de cloud te versnellen. Klein blogde hier onlangs over: “Zonder hoge investeringen vooraf maar met een lagere tco, snellere time-to-value en de flexibiliteit om te innoveren in een veranderende wereld.”

Het is marketingjargon zoals we dat van SAP gewend zijn. En daar is niets mis mee. Maar de VNSG wil een laagje dieper gaan. Wat houdt flexibiliteit in? Van Tongeren: “Als VNSG willen we helder krijgen wat de echte waarde is voor onze leden. Wat zijn de consequenties van een implementatie? Waar helpt RISE en waar niet? Zo’n nieuwe tool lost natuurlijk nooit alles in één keer op. Het gaat erom hoe je het gebruikt. Dat geldt ook voor S/4HANA.”

Ook de lancering van Gaia-X kwam kort ter sprake. In juni 2020 werd deze Europese data-infrastructuur gepresenteerd als antwoord op de macht van de Amerikaanse en Chinese techreuzen. AWS, Google Cloud, Microsoft Azure en Alibaba Cloud beheren 80 procent van de Europese cloudmarkt. Maar het succes van Europese bedrijven is juist afhankelijk van hoe zij beschikbare data benutten. Gaia-X moet zorgen dat de afhankelijkheid van de genoemde techreuzen vermindert en burgers en bedrijven data veilig kunnen gebruiken en delen.

Ongepolijste ervaringen
Het bedrijfseconomische krachtenspel is turbulent. Elke dag vinden er veranderingen plaats waardoor de kaarten op de markt opnieuw worden geschud. De VNSG zit in het oog van de orkaan en wil wensen van leden in kaart brengen en de meerwaarde van SAP-gerelateerde investeringen vergroten. De Labije: “We zijn de speekbuis richting SAP NL en SAP SE en werken samen met andere gebruikersverenigingen om zicht te krijgen op de toegevoegde waarde. Maar het zijn de leden die het doen. Zij kunnen hun ongepolijste ervaringen met elkaar delen.”

Van Tongeren vertegenwoordigt de stem van de leden en spreekt uit eigen ervaring: “Ik was voorzitter van de focusgroep SAP Business By Design. We bespraken vragen om erachter te komen wat de meerwaarde was van een service of product. Dan gaat het mij om het eerlijke verhaal. Hoe implementeer je het? Wat zijn de echte best practices? Dat boven water krijgen in de driehoek klant-partner-SAP is waardevol. En de VNSG biedt daarvoor een platform. Natuurlijk, als klant kun je zelf ook dingen uitproberen. Maar je netwerk is veel kleiner. De VNSG biedt de structuur met focusgroepen en kennissessies. Voor alle informatiebehoefte is er ruimte.”

Qua best practices denkt de nieuwe voorzitter bijvoorbeeld aan de implementatie van 'SaaS-achtige cloud-toepassingen'. Van Tongeren: “Waar loop je tegenaan? Wat moet je vooraf geregeld hebben om de stap te kunnen maken? Wat zijn de valkuilen en hoe kun je die voorkomen? Daar zijn we in de sessies naar op zoek. Zeker nu is dat belangrijk. Als organisatie moet je heel snel kunnen schakelen en inspelen op veranderende omstandigheden. Dat je 200 jaar succesvol was, is geen garantie dat je de komende twintig jaar ook nog succesvol zult zijn. Digitalisering is key.”

Ook de al genoemde integratieproblematiek is voor Van Tongeren een hot topic: “SAP is daar al een tijdje mee bezig, inclusief de integratie met non-SAP. Dat is nu best onoverzichtelijk met al die combinaties in het IT-landschap. Maar ook dan moet extra waarde worden toegevoegd. En daar worstelen veel bedrijven mee.”
Halen én brengen

Het belang van kennis delen wordt diverse malen aangestipt tijdens het gesprek. Er zit een gevaar in kennis ‘delen’, dat zomaar kan doorslaan in kennis ‘ophalen’. De Labije: “Het moet halen én brengen zijn.” Van Tongeren: “Neem SuccessFactors, voor de VNSG een belangrijk platform. Ik zei al dat ik geloof in de driehoek klant-partner-SAP. Dat samenspel moet een ingespeelde routine worden. Met name bij SuccessFactors moet je niet in de situatie komen dat je elkaars concurrent wordt want dan ben je verkeerd bezig.”

De VNSG wil een bruisende vereniging zijn voor iedereen in de SAP-community. Gezien de cijfers is dat heel aardig gelukt in 2020. Het aantal actieve leden groeide met 10 procent. De Labije: “Samen met vrijwilligers en bestuurders van de focusgroepen hebben we een online programma uitgerold met meer dan 175 online sessies. Tijdens ons grote event VNSG Focus Online in november hadden we meer dan duizend unieke deelnemers vanuit driehonderd organisaties.”

Hoe zit het eigenlijk met de transitie van fysiek naar online, waar de VNSG zelf ook middenin zit? De Labije legt uit dat redelijk snel na het begin van corona al is besloten online te omarmen en geen fysieke evenementen meer te organiseren “om niet op twee benen te blijven hinken”. Van Tongeren volgde zelf een aantal online sessies en dat beviel hem goed: “De VNSG heeft de flexibiliteit gehad om heel snel te switchen naar online. En het werkt goed. Je kunt er gemakkelijk uit pikken waar je behoefte aan hebt. Maar het ultieme vind ik toch de combinatie van digitaal en fysiek. Als je elkaar een keertje in het echt hebt gesproken, is het daarna makkelijker online zakendoen.”

De Labije besluit: “We hebben veel geleerd in 2020. We zijn door corona gedwongen om het stof eruit te kloppen en echt te innoveren. Die lijn trekken we door. We gaan door met onze online programma’s. In het najaar gaan we weer VNSG Focus Online organiseren, maar dan groter en met meer deelnemers. Tegelijkertijd moeten we het directe contact niet vergeten. Zodra het weer kan, gaan we met z’n allen een biertje drinken.”

Tekst: Ton Verheijen, Tekst & Verhaal

Topic