<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
Gebruikersverhalen

SAP Analytics Cloud bij Alliander

Alliander gebruikt veel SAP-software, ook wat rapportagetools betreft. Het nutsbedrijf gebruikt al langere tijd de BI Suite van SAP BusinessObjects. Recentelijk heeft Alliander SAP Analytics Cloud geïmplementeerd. Beide tools maken gebruik van hun native HANA-dataplatform, waar het datawarehouse onderdeel van uitmaakt.

“SAP Analytics Cloud (SAC) is geïntroduceerd voor rapportage, dashboarding en selfservice-analytics-doeleinden. De data die het dataplatform voedt, halen we onder andere uit ons ERP- en CRM-systeem, onze opslag, sales-informatie, benefits en geografische informatie. Al deze gegevens worden in realtime naar het dataplatform gerepliceerd om ze vervolgens te integreren,” vertelt Bart van der Hulst, Business intelligence (BI) en Analytics Architect bij Alliander. Hij is er verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het BI- & Analytics-dataplatform, waaronder SAP Analytics Cloud.

Functionaliteit
“Twee jaar geleden zijn we gestart met een visualisatietraject. Vanuit de gebruikers was er behoefte aan een meer grafische weergave van informatie: makkelijker, mooier en intuïtiever. We gebruiken SAC nu voornamelijk voor rapportages en dashboards, hoewel de tool nog niet volledig voorziet in onze rapportagebehoefte. Verder maken we op kleine schaal gebruik van de Analytics Designer om interactieve applicaties te ontwikkelen. De tool is bij uitstek geschikt om data te visualiseren. Het modelleren, combineren en transformeren van data verplaatst zich meer en meer richting ‘backend’. De Smart Assist-features, zoals Smart Predict, willen we ook graag inzetten, maar daar hebben we nu weinig tot geen use-cases voor.”

Virtual datawarehousing
“Bij Alliander zetten we sterk in op virtual datawarehousing,” vervolgt Bart. “Dat betekent dat alle data automatisch wordt samengevoegd uit de verschillende bronnen. Daarna verwerkt, zonder tussenkomst van menselijke interpretatie of handelingen, virtuele logica deze data. In combinatie met realtime gerepliceerde data voorziet dit sterk in de behoefte om steeds operationeler te kunnen rapporteren. Ook selfservice en ‘datagedreven’ staan hoog in het vaandel. De combinatie van deze aspecten resulteert in zeer breed ingestoken 'selfservice datamarts', waarmee analisten praktisch alle vragen van gebruikers kunnen beantwoorden. Heel veel data en heel veel logica, een combinatie die we met de inzet van HANA erg goed kunnen toepassen, waardoor we onze business goed kunnen bedienen.”


Impact op organisatie
“Business en IT schuiven de laatste jaren steeds meer in elkaar. Vanuit IT zetten we de basis neer, het zogenaamde datafundament. Onze analisten en gebruikers doen vervolgens de analyses en visualisaties. We helpen de business met het ontwikkelen van meer mogelijkheden in het app-design. We werken in DevOps-teams: alles wat de teams maken, beheren ze dus ook zelf. De teams zijn zelf verantwoordelijk om applicaties in de lucht te houden.”

Toegankelijk
“SAP Analytics Cloud heeft meer selfservice-mogelijkheden dan SAP BO Business Intelligence. Het is ook toegankelijk voor mensen die minder bekend zijn met programmeertalen en statistische talen. Het is gemakkelijk in zowel implementatie als gebruik, en binnen één dag ben je online, omdat je je complete dienstverlening buiten de deur host. Het bevat ook veel handigheidjes, zoals SAML Team Mapping en Dynamic User Creation, waardoor je feitelijke userbeheer ook nog eens minimaal wordt. Hierdoor word je bij het eerste gebruik van SAC direct als user aangemaakt en, afhankelijk van je functie en afdeling, toegelaten tot de content waartoe je gemachtigd bent. Ook het gebruik van CORS is een krachtig concept, je data blijft on-premise en gaat dus niet de cloud in. Ook de manier waarop je content kunt overhevelen van de ene naar de andere gebruiker (bijv. bij uitdiensttreding), is erg krachtig.”

SaaS
“Het gebruik is niet altijd even intuïtief. Soms moet je lang zoeken naar bepaalde functionaliteit. Een ander verbeterpunt is dat - hoewel Analytics Cloud een SaaS-oplossing is - licenties en contracten nog verre van SaaS-optimaal zijn. Aantallen licenties die minimaal afgenomen moeten worden en langere looptijden van contracten, zijn uitgangspunten die niet in lijn zijn met SaaS-oplossingen die we van andere leveranciers afnemen. Ook de performance is voor ons nog een uitdaging: bij elke wijziging van een dashboard of rapportage dien je de impact op de performance in ogenschouw te nemen. Dit heeft deels te maken met de onderliggende cloudarchitectuur en deels ook met hoe wij ons dataplatform hebben vormgegeven. Analytics Cloud vergt echt een andere manier van ontwikkelen van rapportages en dashboards.”

Leerpunten
“We hebben SAP Analytics Cloud geïmplementeerd als aanvulling op het bestaande SAP BO BI-platform. De uitrol hebben we gefaseerd gedaan. Tegen degenen die dezelfde overstap willen maken als wij, zou ik willen zeggen: zorg dat je een duidelijke scope voor ogen hebt. Dat je weet voor welke use-cases je SAC wilt gebruiken. Het is (nog) geen vervanger van tools zoals Web Intelligence. Verder is het van belang dat je de ontwikkelingen rondom SAC goed bijhoudt en dat je weet dat SAP voorlopig nog inzet op een hybride analytics-strategie (SAC en WebI zijn voorlopig nog complementair aan elkaar). De roadmap van SAP dekt de requirements voor de toekomst naar mijn idee goed af,” aldus Bart van der Hulst.

“Een ander leerpunt is de afweging tussen backend versus frontend. Zorg dat je vooraf goed weet welke activiteiten je waar, wilt doen. Ten opzichte van Web Intelligence is SAP Analytics Cloud erg beperkt in het bewerken en combineren van data. Dus nogmaals: denk goed na voor welke use-case je Analytics Cloud wilt inzetten. Vraag je goed af wat het doel is, en wat de reden. Heb je dat eenmaal helder voor ogen, dan kun je van daaruit verder bouwen.”

Geïnterviewde: Bart van der Hulst, BI en Analytics Architect bij Alliander
Tekst: Jon Hoofwijk, IT-tekstschrijver
Interview: Frans van Hoesel, VNSG

SAP Analytics Cloud
SAP Analytics Cloud is de nieuwe standaard voor data discovery, dashboarding en predictive analyses. Het bevat alle functionaliteiten voor analytics op één SaaS-platform. Gegevens uit verschillende bronnen zijn eenvoudig met elkaar te combineren, waardoor het mogelijk is om sneller te plannen, te analyseren en te voorspellen. Gebruikers krijgen realtime inzicht in data, waardoor ze eenvoudig kunnen sturen op kritische succesfactoren. De digital boardroom visualiseert complexe analyses, waardoor effectiever samengewerkt kan worden. Een ander voordeel is dat gebruikers in de business minder afhankelijk worden van IT en kunnen profiteren van een agile-omgeving die altijd en overal bereikbaar is.

https://www.sapanalytics.cloud/ 

Over Alliander
Alliander ontwikkelt en beheert energienetten. Via de kabels en leidingen van het nutsbedrijf ontvangen ruim drie miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven elektriciteit, gas en warmte. De organisatie beheert meer dan 90.000 km elektriciteitsnet en 40.000 km gasnet. De energienetten van Alliander behoren tot één van de betrouwbaarste ter wereld. Zo’n 7.000 medewerkers zorgen ervoor dat het licht brandt, de huizen warm zijn en de bedrijven draaien. Dit doet Alliander vanuit het maatschappelijk belang om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden.

https://www.alliander.com/nl/