<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
Gebruikersverhalen

Eneco - Verschillende integratiemogelijkheden van en naar SAP

SAP vormt de core van het IT-landschap van Eneco. Daaromheen draaien andere applicaties. De SAP-core moet natuurlijk goed kunnen samenwerken met de rest van de keten. Hoe doet Eneco dat? Voor welke integratiemogelijkheden kiest het energiebedrijf? Marco Verhoef en Edwin Postma vertellen over hun ervaringen bij Eneco en geven daarbij drie voorbeelden: het projectensysteem, de buitendienst-applicatie en Internet of Things (IoT)-toepassingen.

Marco Verhoef is verantwoordelijk voor SAP Cloud Platform Integration Services (rebranding: BTP SAP Cloud Integration) bij Eneco. Edwin Postma is Corporate Enterprise Architect bij Eneco Innovation en Architecture. Hoe gaan zij om met integratie-uitdagingen? Wat kan er wel, en wat niet, met SAP? Kiezen ze voor een enterprise-aanpak of pakken ze het applicatie voor applicatie aan? Wanneer kiezen zij voor Application Programming Interfaces (API’s) en wanneer voor datastreams met bijvoorbeeld Apache Kafka? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende integratiemogelijkheden?

Business Technology Platform SAP Cloud Integration
In 2018 migreerde Eneco zijn SAP-omgeving naar de public cloud Microsoft Azure. Voor deze migratie was Eneco wereldwijd de eerste klant die zijn on-premise SAP Process Integration (PI)-systeem migreerde naar SAP Cloud Integration, indertijd Hana Cloud Integration (HCI) genaamd. Dit leverde, naast een grote kostenbesparing, een uitgebreide suite van services waarmee men flexibeler, creatiever en sneller integraties kon bewerkstelligen.

Direct beginnen
“We kunnen nu veel sneller dan voorheen een oplossing opleveren,” vertelt Marco. “Vroeger maakten we architectuurplaatjes van de interface, maar in CPI kun je direct beginnen met tekenen, waardoor het zich bij uitstek leent voor prototyping. Mede daardoor kunnen we een interface binnen twee dagen opleveren in plaats van in zes dagen, zoals vroeger. En dankzij de webgebaseerde gebruikersinterface is alles zelfs vanaf een mobiel device te monitoren. Hierdoor wordt monitoring ook steeds meer een bezigheid van de functioneel beheerders en zelfs key users (citizen integration).”

Veel mogelijkheden, zelf keuzes maken
“Met SAP en CPI kunnen we alle vormen van integratie leveren,” vervolgt Edwin. “Je bent wel ‘verplicht’ als bedrijf om goede guidance te geven, anders loop je vast. Je moet vooraf goed nadenken over welke keuze je maakt, want er zijn te veel mogelijkheden. Allereerst hebben we de BAPIs: de SAP-native componenten met enorm veel functionaliteit. Er zijn veel verticale softwarepakketleveranciers die het connecten hiermee supporten. Dit doen ze simpelweg omdat ze anders omzet mislopen. Daarnaast hebben we de opkomende OData-bouwstenen die gebruikmaken van de SAP-gateway en CDS-views. Ook zijn er momenteel nog steeds SOAP-services in SAP. En als laatste IDOCs: een robuuste manier van interfacing.”

“In de SAP API-hub worden veel mogelijke bouwstenen beschreven: zowel voor SAP-producten als voor andere grote softwareleveranciers. Er is een uitgebreide zoekfunctie en er vinden regelmatig updates plaats. Binnen Eneco is er gekozen voor een integratiearchitectuur waarbij we in grote lijnen vasthouden aan de volgende drie keuzes:

  • Transactie- en frontend-based: APIs worden gemaakt met de nadruk op reuseability, security en standaardisatie. (APIs voldoen aan Eneco Common Data Model-richtlijnen.)
  • SAPtoSAP: hier wordt SAP CPI ingezet en wordt vaak gebruikgemaakt van prepacked content waar bij we dus eigenlijk zonder te bouwen kunnen interfacen.
  • Data exchange-based: hiervoor zetten we ons Event Streaming Platform in. We doen een decoupling van softwareservices. De topics, daar waar de consumers en producers hun data halen, worden aan de hand van het Eneco Common Data Model opgesteld. Het ESP is zeer schaalbaar en heeft een uitstekende performance waardoor het ingezet wordt voor realtime interfacing zoals IOT.
Als je deze drie opties goed organiseert, is integratie van en naar SAP goed te doen,” aldus Marco.

Laten we naar een aantal business cases kijken:

1. Projectsysteem
De basisprocessen van Eneco, zoals hoofdstromen en finance, lopen altijd via SAP. De rest gaat via het projectenportaal. Eneco is onder meer actief in projecten voor stadswarmte. Omdat de projectenkalender overvol is, wil het Energiebedrijf projecten sneller en flexibeler afhandelen. Marco: ”Omdat we snel live wilden gaan, hadden we een voorkeur voor een lowcode-platform. Zowel Mendix als Outsystems kunnen BAPIs aan en dus met veel SAP-klanten zaken doen. We hebben uiteindelijk gekozen voor Outsystems geïntegreerd in Azure. Binnen Eneco is al veel ervaring met Outsystems en verschillende partners werken er ook al mee, zoals HR-mensen en toeleveranciers. Door lowcode te gebruiken voorkomen we tijdrovend maatwerk in SAP. In onze migratie van SAP ECC naar S/4HANA hebben we ons als doel gesteld zo min mogelijk maatwerk toe te staan (Keep the core clean).”

2. Buitendienst-applicatie
De buitendienst die op locatie verwarmingsketels onderhoudt, maakt gebruik van SAP Work Manager. Binnenkort wordt deze buitendienstapplicatie echter uitgefaseerd, omdat vanaf 2022 SAP Work Manager niet meer wordt ondersteund. Voor deze oplossing hebben we ons als doel gesteld dat de userinterface en volwassenheid van de front-end applicatie (die moet communiceren moet met SAP PM) van een hoog gehalte dienen te zijn. Naast deze requirements is het natuurlijk van belang dat er standaard interfacing met SAP wordt geboden, waarbij in SAP weer geen maatwerk mag voorkomen. “De uitdaging daarbij is dat zowel SAP als een off-the-shelf applicatie moeilijk aan elkaar zijn te koppelen,” benadrukt Edwin. Wie lost de integratieproblematiek dan op? “In de middleware is dat onwenselijk: dat is niet de plek voor je business-logica,” antwoordt Marco. “De integratieproblematiek bij de bron oplossen is in deze situatie het meest logisch: daar is een smart endpoint-oplossing mogelijk. Het meest voor de hand liggend is dus om de serviceleverancier de integratieproblematiek op te laten lossen en niet de serviceafnemer.”

3. IoT: high density
Eneco werkt met Conclusion aan een IoT-platform, onder meer om meetdata en meterstanden van het warmtenet op afstand uitleesbaar en centraal inzichtelijk te maken. Na toestemming van de klant wordt deze data beschikbaar gesteld aan systemen binnen het bedrijf om digitale diensten te leveren. “Daarvoor moet alle IoT-meetwaardedata aan masterdata van SAP gekoppeld worden, zoals het apparaat, de aansluiting, de locatie, etc.,” licht Marco toe. IoT is dan weer ‘geïnteresseerd’ in bijvoorbeeld equipmentdata-events vanuit SAP. Hoe zijn deze koppelingen tot stand gebracht? “Voor deze streamverwerking hebben we gekozen voor het open-source softwareplatform Apache Kafka,” vervolgt Edwin. “Voordelen zijn dat je Kafka zowel als publisher als subscriber aan SAP kunt koppelen (door inzet van CPI). Je legt een link tussen data- en assetmanagement, IoT, en geografische data. Je kunt er hoge volumes mee verwerken, het is uiterst schaalbaar en elke afnemer kan het gebruiken. Door deze koppelingen kun je ook modellen maken, wat handig is voor simulaties. Mijn ervaring met IoT is dat je use cases moet kunnen stapelen. Alle afnemers werken met dezelfde data door alle IoT in een datastroom aan masterdata in SAP te koppelen. Dat maakt de IoT-stream veel waardevoller. Iedereen gebruikt die stroom en heeft er veel vertrouwen in.”

Tips
Welke tips hebben Marco en Edwin voor organisaties die aan de slag willen gaan met integraties van, en naar, SAP? “Allereerst: Keep it simple!
  • Loosely coupled-softwareservices maken je bedrijfs-IT flexibel en schaalbaar.
  • Voorkom silo-denken van business units, oftewel toren van Babel-perikelen. Laat iedereen hetzelfde jargon praten: het Eneco Data Model.
  • Moedig reusabilitiy aan door centrale API-, Event- en SAP- libraries.

 

Over Eneco

Eneco is internationaal actief op het gebied van duurzame energie en innovatie. Samen met klanten, partners en bijna 2.800 medewerkers werkt de organisatie aan haar missie: duurzame energie van iedereen. Eneco investeert in windparken, biomassacentrales, warmte- en zonneparken om het aanbod van duurzame energie te vergroten. Daarnaast ontwikkelt het energiebedrijf innovatieve producten en diensten waarmee klanten zelf kunnen bepalen hoe zij energie opwekken, opslaan, gebruiken en delen.

www.eneco.com

Geïnterviewde: Marco Verhoef, SAP Cloud Platform Integration Services - Eneco en Edwin Postma, Corporate Enterprise Architect - Eneco
Interview: Frans van Hoesel, VNSG
Tekst: Jon Hoofwijk, IT-tekstschrijver