<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
S/4HANA

De organisatie van de toekomst is flexibel tot in de kern

Om bedrijfsmodellen toekomstbestendig te maken en om de effectiviteit te verhogen, brengen veel organisaties de kansen in kaart van technologieën zoals blockchain, machine learning (ML) en artificial intelligence (AI). Maar om aan de slag te gaan met deze technologieën, moet allereerst nagedacht worden over de basis van de IT-omgeving. Lang niet ieder ERP-systeem vormt hiervoor het juiste fundament. S/4HANA doet dat wel, mits op de juiste manier ingericht. De VNSG ging in gesprek met Lucas Remmers, Head of S/4HANA Move NL bij SAP, over S/4HANA. De meerwaarde en de uitdagingen komen onder andere aan bod.

De Intelligent Enterprise ligt ten grondslag aan de digital corelucas remmers
“De visie van de Intelligent Enterprise - de organisatie die haar data assets effectief inzet om sneller tot het gewenste resultaat te komen met geminimaliseerd risico - is leidend bij de ontwikkeling en inzet van S/4HANA”, begint Remmers. “Er wordt altijd gekeken hoe intelligente technologie in end-to-end business processen kan worden ingezet. De nadruk in alles wat we doen ligt op end-to-end.” Het overkoepelende doel van S/4HANA, de ‘digital core’, is om processen slimmer te maken en te automatiseren. Dat brengt vervolgens een efficiëntieslag teweeg in de bedrijfsvoering, waardoor er meer tijd vrijkomt voor klanten en de innovatie van businesssystemen. Remmers: “De Intelligent Enterprise is volledig ingericht op eindgebruikersgemak, oftewel user experience. De eindgebruiker krijgt een optimale ervaring.”

S/4HANA: het IT-systeem als persoonlijke assistent
Volgens Remmers heeft het systeem drie belangrijke onderscheidende factoren:

1. De user experience is gebaseerd op het huidige, digitale tijdperk
2. Het systeem kent een intelligente vorm van automatisering
3. Het systeem biedt end-to-end analytics en real-time informatie

Twee voorbeelden
Denk bijvoorbeeld aan een salesmedewerker die bezig is met een nieuwe order voor een klant, terwijl die klant de afgelopen twee termijnen nog niet heeft betaald. S/4HANA legt die link en het salesdashboard zal deze informatie over de betreffende klant tonen aan de gebruiker. Een tweede voorbeeld is wanneer iemand uit zijn contract dreigt te groeien, dus bijvoorbeeld meer onderdelen gebruikt in de eerste drie maanden dan begroot in het contract. Er wordt dan een signaal gegeven aan de inkoopmedewerker om een amendement op het contract voor te stellen.”

Download onderzoek
Helemaal op de hoogte van IT trends uit 2019!
'Verrassend en verbluffend!'
Download

SAP Fiori: een intuïtieve gebruikersinterface
De gebruikersinterface van S/4HANA is SAP Fiori. Deze interface kan ook al in bepaalde modules van SAP ECC gebruikt worden, maar S/4HANA is gebouwd op het gebruik van Fiori. Daarmee kun je dus pas écht profiteren van deze voorkant. “We zijn gewend aan de mobiele wereld – iedereen is de hele dag met zijn mobiel in de weer. We willen op dezelfde intuïtieve wijze werken in de IT-omgeving van een bedrijf,” vertelt Remmers, “en dat kan met Fiori.” De achterliggende applicaties waar het systeem beroep op doet – zoals SAP Ariba voor inkoop – hoeven niet meer apart te worden geraadpleegd. De gebruiker heeft via één dashboard toegang tot alle informatie.

Ideaal, of zijn er toch nog bezwaren?
S/4HANA klinkt in dit verhaal ideaal. Toch zijn veel organisaties terughoudend in de overstap. “Dit komt omdat zij S/4HANA bestempelen als een nieuw systeem - daarmee gaan kinderziekten gepaard. We gaan echter al richting de vijfde grote release, dus de nieuwigheid is er echt al wel af.” Remmers vervolgt: “Een tweede bezwaar van organisaties hangt samen met het terugbrengen van processen naar de standaard. Organisaties zijn soms angstig om standaarden in te zetten, omdat zij vrezen hun onderscheidende vermogen te verliezen. Het is echter zo dat SAP ernaar streeft om alle ondersteunende bedrijfsprocessen onder te brengen in standaarden. Denk aan inkoop en het opmaken en verzenden van facturen. Dat wat een bedrijf onderscheidend maakt ten opzichte van de concurrentie blijft bestaan.” Andere redenen om de overstap volgens Remmers op de lange baan te schuiven, zijn:

• ‘Onbekend maakt onbemind’, oftewel men heeft eigenlijk nog niet echt goed gekeken naar de mogelijkheden van S/4HANA
• Het is een slechte timing, bijvoorbeeld omdat er net een groot IT-project is afgerond
• Er is behoefte aan een stabiel ERP-systeem, omdat er een ander groot IT-project gaande is
• De organisatie is er nog niet klaar voor; er is te veel verandermanagement vereist

Toekomstbestendig: flexibel en wendbaar
Remmers: “Het is niet ons streven dat organisaties overhaast de overstap maken; we willen slechts dat organisaties over de meerwaarde van de overstap nadenken. Bij terughoudendheid moet worden gekeken wat de reden is, hoe zorgen weggenomen kunnen worden, waar prioriteiten liggen en hoe de organisatie haar toekomst ziet.” De reden dat het belangrijk is om na te denken over S/4HANA als digital core, heeft alles te maken met de snelle ontwikkelingen van IT. Als organisatie is het noodzakelijk om na te denken over jouw positie in de markt. Nieuwe bedrijven die SAP implementeren, kiezen allemaal direct voor S/4HANA. Blijf je als bedrijf dus SAP ECC gebruiken, is het de vraag hoe lang je hiermee een leidende positie vast kan houden. Wanneer breekt het moment aan dat je wordt ingehaald door start- en scale-ups? Toekomstbestendigheid gaat gepaard met flexibiliteit en wendbaarheid, en S/4HANA is de kern die daarbij past.

 

Onafhankelijk advies

VNSG is een Nederlandse SAP user community voor en door SAP-gebruikers. De vereniging ondersteunt gebruikers bij het verhogen van de toegevoegde waarde van de SAP software binnen hun organisatie. De belangrijkste pijlers hierbij zijn kennisdeling, netwerken, belangenbehartiging en beïnvloeding.

Is jouw bedrijf nog geen lid van de VNSG? Start een gratis proeflidmaatschap.

Topic