<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
Gebruikersverhalen

Cosun Beet Company - Precision farming met datagedreven advies

Cosun Beet Company heeft een HANA-toepassing gebouwd op basis waarvan informatie ter beschikking wordt gesteld aan boeren. De data is verzameld door adviseurs van de organisatie. Het doel is om aangesloten telers te helpen bij het verbeteren van de opbrengst: meer suikerbieten en een hoger suikergehalte met een lagere input. De VNSG sprak hierover met twee betrokkenen van Cosun Beet Company: Wim Hummel, ICT-manager en Pieter Brooijmans, manager agrarische dienst.

Cosun Beet Company ontwikkelt en produceert suikerproducten en zet deze in de markt: zowel voor consumenten als bedrijven. In die rol adviseert de organisatie onder meer over suikerbietrassen en het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. De jarenlange kennis die Cosun Beet Company heeft opgedaan, dient zo gebruikersvriendelijk mogelijk bij de telers te belanden. Deze weg loopt via SAP en Mendix, waarmee een smart-farmingprogramma is gestart. Aan de hand van een aantal basis-beslisregels krijgen telers snel het juiste advies.

Data
Voor het smart-farmingprogramma is veel data nodig. Daarom lag in de eerste fase de focus op het verzamelen van gegevens. Dat begon met het opvragen van de locaties van de percelen van telers. Aan deze percelen koppelde Cosun Beet Company datalagen over de grondsoort, het weer en wat de boer de afgelopen jaren op een stuk land heeft verbouwd. Een andere toepassing is de bladschimmelapplicatie. Dit is te vergelijken met een soort buienradar voor bladschimmel. Deze stelt telers in staat om op het juiste moment hun gewasbescherming in te zetten: niet te vroeg maar zeker ook niet te laat in het bietenseizoen. Hierdoor hoeven telers slechts één tot twee keer gewasbeschermingsmiddelen in te zetten in plaats van vaker. Dat scheelt in de kosten en is beter voor het milieu.

Sensornetwerk
Er zijn nog meer relevante zaken die Cosun Beet Company samen met telers monitort. Een sensornetwerk op het perceel meet de temperatuur en de luchtvochtigheid onder het blad. Elke sensor zendt elke tien minuten een signaal uit. Wanneer er een kritieke waarde optreedt, ontvangt de teler daarvan meteen een pushbericht. Cosun Beet Company biedt deze sensoren aan via een collectief abonnement. Een teler hoeft elke sensor maar één keer aan te schaffen. Vervolgens kan hij deze elk jaar gebruiken.

UI5-technologie en SAP HANA
Al sinds jaren heeft Cosun Beet Company maatwerk in SAP ECC om de verwerking en afrekening van suikerbieten naar telers te ondersteunen. Het Bieten Advies Systeem (BAS) is nieuw, en in eerste instantie ontwikkeld met SAP UI5-technologie. Hiermee is een mobiele applicatie beschikbaar gemaakt voor de landbouwdeskundigen van Cosun Beet Company. Zij kunnen er hun veldwaarnemingen mee vastleggen en doorsturen naar het in-memoryplatform SAP HANA. Cosun Beet Company leest die gegevens uit en krijgt zo per perceel een overzicht van relevante landbouwparameters, geprojecteerd op een geografische kaart. “We proberen de teeltkennis van bietenpercelen te koppelen aan andere jaren. Van 99% van alle percelen in Nederland is nu de polygoon (een denkbeeldig omtreklijn van een perceel) van de locatie op aarde bekend. Drie jaar geleden konden we die koppeling nog niet maken,” licht Wim toe. “In de gehele keten van bietenteelt gaat het om grote bedragen,” verduidelijkt Pieter de businesscase. “In totaal hebben we het over een omzet van 350 tot 400 miljoen euro per jaar. Door goede teelt kun je in potentie 4 tot 5 miljoen euro per jaar verdienen.”

Mendix
Op dit moment is Cosun Beet Company bezig om maatwerk buiten SAP te verplaatsen naar het low code-platform Mendix. Wim: “Groot voordeel hiervan is dat je hiermee vijf keer zo snel kunt ontwikkelen in vergelijking tot SAP UI5-technologie. Door SAP en maatwerk gescheiden te houden, worden beide werelden flexibeler. We zijn een oude, klassieke SAP-klant die leert dat we ook op een andere manier kunnen ontwikkelen: met en om SAP heen. Daarvoor moeten we natuurlijk wel nieuwe skills ontwikkelen. SAP ECC, de voorganger van SAP S/4HANA, brengt veel onder de motorkap mee waar je niet over hoeft na te denken. Als je buiten het SAP-systeem gaat werken, dan moet je ook over die zaken gaan nadenken. Bijvoorbeeld over security. Wat zet je wel en niet open? De hele overstap van het maatwerk in SAP UI5 naar Mendix hebben we agile, stap voor stap, gedaan. Anders was het ons niet gelukt.”

Iedereen heeft maatwerk
“We hebben allemaal geleerd dat SAP zoveel mogelijk standaard gehouden moet worden.” vervolgt Wim. “Maar elke organisatie heeft nou eenmaal ook maatwerk. Dat zijn de onderdelen van je IT-landschap waar je uniek in bent.” Wat houdt Cosun Beet Company buiten SAP? Pieter Brooijmans somt het op: “Ons agrarisch informatiesysteem, IOT-sensoren, satellietbeelden en het intekenen op kaarten. Het mappen van Google-informatie op data is heel belangrijk voor ons. Met het in-memoryplatform SAP HANA gaat dat supersnel. Voor één perceel hebben we tien tot vijftien jaar historie tot onze beschikking. Alleen al voor de gewasbescherming zijn we in drie jaar uitgegroeid van 5 naar 700 sensoren! Het is echter geen big data-oplossing waarbij data alles kan oplossen. Het is meer precision farming en datagedreven advies op de juiste plek en op de juiste tijd. De waarde zit hem erin dat onze telers de app gaan gebruiken, zodat het teeltresultaat beter wordt. In augustus 2020 zijn we live gegaan met de nieuwe Mendix-app. We hebben nu 1700 gebruikers van de app en de groep is nog steeds groeiende!”

Bieten Advies Systeem (BAS)
Augustus 2020 introduceerde Cosun Beet Company het Bieten Advies Systeem (BAS). Via deze toepassing krijgt de teler dankzij perceel specifieke informatie het juiste advies op het juiste moment. Deze informatie komt onder andere uit de teeltregistratiegegevens van het teeltregistratie- en adviesprogramma Unitip. Andere bronnen zijn bouwplangegevens, bodemkaarten, satellietgegevens, waarnemingen en sensormetingen. Al deze informatie wordt ingezet om op relevante aandachtspunten te signaleren op het niveau van specifieke bietenpercelen. Vervolgens worden hiermee adviezen opgesteld die zijn gebaseerd op de teelthandleiding suikerbieten van stichting IRS (hét kennis- en onderzoekscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland).

www.irs.nl

Over Cosun Beet Company

Het van origine Nederlandse bedrijf Cosun Beet Company maakt deel uit van Royal Cosun. In juli 2020 wijzigde Suiker Unie haar naam naar Cosun Beet Company. Na de overnames van CSM Suiker BV (2007) en Danisco Sugar GmbH (2008) behoort de onderneming tot de top vijf van Europese bietsuikerproducenten.

Cosun Beet Company streeft ernaar om de groenste, innovatiefste en succesvolste bietenverwerker van de wereld te zijn. Met circa 750 medewerkers is het een van de meest efficiënte suikerproducenten in Europa. Naast het ontwikkelen, produceren en verkopen van suiker en suikerspecialiteiten worden alle onderdelen van de suikerbiet verwerkt tot producten voor onder andere voeding, energie en biobased producten. Alle componenten van de biet worden benut, waardoor er geen afval is. Duurzaam ondernemen is verweven in de strategie, zowel voor klanten, telers als medewerkers.

www.cosunbeetcompany.nl

Geïnterviewde: Wim Hummel, Manager ICT bij Cosun Beet Company en Pieter Brooijmans, Manager agrarische dienst centraal bij Cosun Beet Company
Interview: Frans van Hoesel, VNSG
Tekst: Jon Hoofwijk, IT-tekstschrijver