<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
Indirect gebruik

De voor- en nadelen van het nieuwe licentiemodel voor het indirect gebruik van SAP

Het nieuwe licentiemodel van SAP over indirect gebruik brengt voor SAP-gebruikers een hoop veranderingen met zich mee. Benieuwd welke voordelen het nieuwe licentiemodel jouw organisatie kan bieden? En vooral: met welke nadelen je nu eigenlijk rekening moet houden?

Wat zijn voordelen van het nieuwe licentiemodel?

  • Je betaalt alleen voor documenten die waarde toevoegen: met het nieuwe licentiemodel betaal je alleen voor documenten die waarde toevoegen binnen het IT-landschap van jouw organisatie. Dit wordt bepaald aan de hand van negen documenttypes die zijn opgesteld door SAP.  

  • Het is duidelijk onder welke voorwaarden moet worden betaald voor indirect gebruik: het nieuwe licentiemodel verduidelijkt onder welke voorwaarden betaald moet worden voor indirect gebruik. Je betaalt namelijk eenmalig op basis van de documenten die van buitenaf zijn gecreëerd binnen SAP.

  • Flexibiliteit met verschillende documenttypes: binnen het nieuwe licentiemodel kan er flexibel met verschillende documenttypes worden omgegaan. Concreet houdt dit in dat het niet uitmaakt welke van de negen documenttypes gecreëerd wordt binnen het contractueel vastgelegde aantal. Je sluit namelijk een contract af voor een specifiek aantal documenten per jaar.

    Ter illustratie, een organisatie legt vast dat er 100.000 documenten per jaar worden gecreëerd – 50.000 verkooporders en 50.000 inkooporders. Als er uiteindelijk 70.000 verkooporders en 30.000 inkooporders zijn gecreëerd, is er sprake van een andere verdeling binnen de verschillende documenttypes. Dit valt echter binnen het afgesproken aantal van 100.000 documenten, en betekent dat er niet bijbetaald hoeft te worden.

Proeflidmaatschap
Sluit je aan bij de VNSG en haal het maximale uit SAP!
'Leren door ervaringen van collega SAP-gebruikers'
Vraag aan

Wat zijn nadelen van het nieuwe licentiemodel?  

  • Het is niet mogelijk om te meten hoeveel SAP licenties jouw organisatie nodig heeft: binnen het nieuwe licentiemodel is het niet mogelijk om te bepalen voor welk aantal documenten een contract gesloten moet worden met SAP. Om organisaties een ruwe indicatie te geven heeft SAP een tijdelijke tool in het leven geroepen. Deze tool schat echter alleen de verwachte orde van grootte in en is niet in staat om precieze aantallen weer te geven.
  • De gevolgen met betrekking tot de licentiekosten zijn niet duidelijk. Binnen het nieuwe licentiemodel zijn de voorwaarden waaronder licenties betaald moeten worden duidelijk. De exacte gevolgen voor organisaties die overstappen naar het nieuwe licentiemodel, zijn echter niet direct te benoemen.

  • De licentiekosten kunnen stijgen in plaats van gelijk blijven of dalen: omdat de precieze gevolgen voor de licentiekosten nog niet duidelijk genoeg zijn, is het mogelijk dat licentiekosten stijgen in plaats van gelijk blijven of dalen. Er wordt geen lijn getrokken voor alle klanten waardoor de overstap naar het nieuwe licentiemodel wellicht niet kostenneutraal is voor alle klanten.

Weeg de voor- en nadelen voor jouw organisatie goed af

Weeg als organisatie de voor- en nadelen goed tegen elkaar af voordat je de overstap maakt naar het nieuwe licentiemodel. Benieuwd hoe andere SAP-gebruikers deze afweging hebben gemaakt? De VNSG biedt een platform voor VNSG-leden waar SAP-gebruikers hun ervaringen delen en zo van elkaar leren.

Is jouw bedrijf nog geen lid van de VNSG? Start een gratis proeflidmaatschap.