<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
Indirect gebruik

In vijf stappen naar waterdicht indirect gebruik van SAP

Wanneer je de overstap hebt gemaakt naar het nieuwe licentiemodel van SAP voor indirect gebruik, dan wil je dat deze overstap zo soepel mogelijk verloopt. Dit blog licht toe welke stappen je moet nemen om het nieuwe model optimaal in te zetten voor jouw organisatie.

Stap 1: Begrijp het nieuwe licentiemodel voor indirect gebruik

De VNSG adviseert organisaties om zich te verdiepen in het nieuwe licentiemodel voor het indirect gebruik van SAP. Onderzoek wat het nieuwe licentiemodel precies inhoudt, wat de veranderingen zijn ten opzichte van het oude model en welke afwegingen je moet maken voordat je de overstap naar het nieuwe licentiemodel maakt.

Stap 2: Analyseer je totale IT-applicatielandschap met integraties en informatiestromen met SAP ERP

Krijg inzicht in het totale IT-applicatielandschap van je organisatie. Analyseer de interfaces en de verschillende informatiestromen die heen en weer gaan tussen je SAP-systeem, -applicaties en andere software. Wanneer je inzicht hebt in je totale IT-applicatielandschap, kun je nagaan hoe het nieuwe licentiemodel voor het indirect gebruik van SAP hierin past.

Stap 3: Gebruik de tijdelijke tool van SAP om een inschatting te maken van het aantal gecreëerde documenten

Maak een inschatting van de huidige licentiebehoefte van je organisatie om te achterhalen hoeveel SAP-licenties er nodig zijn. Dit doe je door gebruik te maken van de speciale tool die SAP hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Wanneer er binnen jouw organisatie nooit sprake is geweest van indirect gebruik, dan geeft deze tool een goede, eerste indicatie om waterdicht indirect gebruik te realiseren.

De tijdelijke tool is te activeren in je SAP-systeem via een Note. Deze is te vinden op de SAP Support Portal.

Proeflidmaatschap
Sluit je aan bij de VNSG en haal het maximale uit SAP!
'Leren door ervaringen van collega SAP-gebruikers'
Vraag aan

Stap 4: Huur een licentie-expert in of vraag hulp aan de VNSG

Praat met andere SAP-gebruikers en -experts over het indirect gebruik van SAP. De VNSG adviseert om intern en extern onderzoek te doen. Op deze manier voorkom je een tunnelvisie en maak je keuzes op basis van volledige informatie.

Stap 5: Ga in gesprek met je SAP-accountmanager

Wanneer je bovenstaande stappen hebt doorlopen, ben je klaar om in gesprek te gaan met een SAP-accountmanager om het indirect gebruik te regelen en te organiseren. Presenteer de eigen interne analyse van je organisatie. Laat dit vervolgens valideren door de accountmanager. Zorg ervoor dat gemaakte afspraken altijd schriftelijk worden vastgelegd.

Kom in contact met andere SAP gebruikers

Heb je vragen over de verschillende stappen? De VNSG brengt je in contact met andere SAP-gebruikers die de vijf stappen naar waterdicht indirect gebruik al hebben doorlopen.

Is jouw bedrijf nog geen lid van de VNSG? Start een gratis proeflidmaatschap.