<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
Indirect gebruik

SAP introduceert DAAP: een grote stap vooruit, maar we zijn er nog niet

Kortgeleden introduceerde SAP het 'Digital Access Adoption Program' (DAAP). Het DAAP-programma is aangekondigd voor de duur van een jaar en moet zorgen voor meer transparantie en voorspelbaarheid in de overgang naar het nieuwe licentiemodel voor indirect gebruik, dat SAP in 2018 introduceerde: het 'Indirect Digital Access Pricing Model'. Daarnaast beoogt het programma om financieel aantrekkelijke opties aan te bieden voor overgang naar het nieuwe licentiemodel. De verbeteringen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen SAP en de gebruikersverenigingen wereldwijd, waarbij de VNSG een belangrijke rol heeft gespeeld.

De introductie van het DAAP-programma in dit blog is een grote stap voorwaarts. Het maakt het nieuwe licentiemodel begrijpelijk voor gebruikers en beperkt het risico op compliance-issues omtrent indirect gebruik. Bovenal helpt het organisaties de juiste keuzes te maken in het inrichten van licenties volgens het nieuwe model, waarbij overigens aangetekend dient te worden dat er geen verplichting is om over te stappen naar het nieuwe model.

Wat is indirect gebruik?

Als in een SAP ERP-systeem (ECC of S/4HANA) een document wordt aangemaakt door een niet-SAP-applicatie, wordt dit aangemerkt als indirect gebruik. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 3rd party-systemen, EDI maar ook aan het SAP Cloud Platform. Documenten aangemaakt door ERP-gebruikers (named users) en door SAP-applicaties, zoals SAP Ariba, SAP SuccessFactors, SAP Fieldglass en SAP C/4HANA, vallen niet onder indirect gebruik.

Proeflidmaatschap
Sluit je vandaag nog aan bij de VNSG en start direct om het maximale uit SAP te halen!
'Leren door ervaringen van collega SAP-gebruikers'
Vraag aan

Meten van indirect gebruik

Het in 2018 geïntroduceerde licentiemodel voor indirect gebruik is document based, In het licentiemodel voor indirect gebruik zijn negen documenttypen gedefinieerd, waarvoor kosten in rekening worden gebracht. Het uitgangspunt hierbij was dat deze documenten waarde toevoegen voor een organisatie.

Het is dan ook zaak om inzichtelijk te hebben hoeveel van die documenten in je organisatie worden gecreëerd. Als onderdeel van DAAP kun je als gebruiker een beroep doen op het GLAC-team (Global License Audit and Compliance) van SAP om de schattingen zo accuraat mogelijk te maken. De tweede meetoptie is door middel van de installatie van SAP Passport via Support Packages. Na de installatie hiervan telt het systeem de documentaantallen die via indirect gebruik zijn ontstaan.

Als eenmaal de documentaantallen in je organisatie bekend zijn, is het tijd om de huidige contracten ernaast te leggen. Om te bepalen of dit op elkaar aansluit, is diepgaand begrip van SAP-contracten nodig. Met deze inzichten kun je gaan bepalen hoe je je licentiezaken wil regelen. 

Wat zijn de mogelijkheden?

Met DAAP zijn er nu twee opties om op een financieel aantrekkelijke wijze over te gaan naar het nieuwe document based licentiemodel middels licentie- of contractconversie. Bij beide opties worden bestaande licenties voor indirect gebruik kostenneutraal geconverteerd. Bij de eerste optie ontvangt de klant 100% van het aantal vastgestelde documenten gratis en dient daarbovenop minimaal 15% toekomstige documentengroei aan te schaffen tegen volumediscount gebaseerd op het volledige aantal vastgestelde documenten (minimaal 115%). De tweede optie geeft de mogelijkheid om minimaal 100% van het huidig documentvolume met 90% korting aan te kopen, op basis van het huidige totale aantal documenten. Daarbij geldt een aantal voorwaarden dat nader wordt toegelicht in de eerdergenoemde blog van SAP.

En verder?

Er is meer duidelijkheid gekomen over wat indirect gebruik nu precies inhoudt en hoe de licenties worden berekend. Hierdoor weten bedrijven die steeds meer aan het digitaliseren zijn, wat ze in de toekomst kunnen verwachten.

Het is nu de vraag hoe DAAP in de praktijk uitpakt. De VNSG blijft nauw samenwerken met andere gebruikersverenigingen wereldwijd en met SAP om de communicatie rondom het nieuwe model verder te verbeteren en mogelijke pijnpunten op te lossen, waarbij we een beroep doen op onze leden om die bij ons te melden. We blijven de ontwikkelingen inzake indirect gebruik op de voet volgen.
Ik verwijs je graag naar onze whitepaper waarin uitgebreider op indirect gebruik en DAAP wordt ingegaan.

Vergelijkbare cases

Meer weten over het nieuwe licentiemodel en de ervaringen van andere SAP-gebruikers op dit gebied? De VNSG organiseert regelmatig kennissessies rondom actuele onderwerpen als deze. Daarnaast brengt VNSG je in contact met andere SAP-gebruikers die te maken hebben met dit onderwerp. Dit helpt je wellicht verder in jouw keuzes omtrent indirect gebruik.

Geef hier je interesse door voor een kennissessie over indirect gebruik.

 Lees whitepaper