<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
SAP

Twee jaar RISE with SAP: terugblik en vooruitblik

SAP helpt organisaties om hun businessprocessen te transformeren, moderniseren en vereenvoudigen. Sinds 2021 is hiervoor de oplossing RISE with SAP, waarin de reis naar de cloud centraal staat. Deze solution is geschikt voor ondernemingen die op SAP ECC draaien, op S/4HANA on-premises en zelfs op een ERP-systeem van een andere leverancier. In alle gevallen helpt RISE with SAP om sneller te veranderen in een Intelligent Enterprise. De VNSG redactie blikt terug, en vooruit, met Marjet Wijn, Head RISE with SAP binnen SAP Nederland.

8 RISE Marjet Wijn (2)-1Als hoofd van het RISE Team is Marjet Wijn verantwoordelijk voor het begeleiden van klanten die de stap maken naar RISE with SAP. Dat doet zij samen met een gevarieerde groep mensen, en uiteraard de Account Executive. Marjet: “Het core RISE-team bestaat uit Solutions experts, Architecten en een Delivery Advisor. Daaromheen hebben we ook een team van Customer Success die op het moment dat een klant RISE koopt hen daarbij begeleidt. De klant heeft daarmee een Single Point of Contact (SPOC): één aanspreekpunt waar hij met al zijn vragen terechtkan.”

Sessies bij klanten en partners
Wat is er de afgelopen twee jaar gebeurd? “Twee jaar geleden, toen RISE with SAP werd geïntroduceerd, was het nog een concept. Het moest nog neergezet worden binnen SAP en bij klanten. Nadat we een team geformeerd hadden, zijn we begonnen met de early adopters. Aan de hand van een engagementmodel zijn we gaan kijken hoe we met de markt omgaan. We hebben talloze sessies gehad bij klanten en partners om uit te leggen wat RISE betekent. En wat het verschil is voor een klant wanneer deze rechtstreeks naar een hyperscaler gaat, of via SAP naar de cloud beweegt. De belangrijkste reden hiervoor is dat RISE with SAP wordt ontwikkeld en gemanaged als een oplossing gebaseerd op de referentiearchitectuur van SAP voor de cloud. Deze is volledig in lijn met de roadmap van SAP en reduceert set-upkosten en tijd. ”

Focus op business
Hoe kijkt de markt aan tegen de cloud? “Marjet: “CIO’s realiseren zich dat de stap naar de cloud echt nodig is. Ze zien de business case. Maar ook het ontzorgen. Als ze overstappen naar de cloud, kunnen ze zich focussen op de business in plaats van op het onderhouden van hun IT-systemen. Wat ook meespeelt: vroeger vonden klanten SAP belangrijk als basis maar ze wilden er van alles bijbouwen. Nu zien klanten echter in dat de acquisities en verkopen van bedrijfsonderdelen zo snel gaan dat ze een standaard systeem moeten hebben, en dat ook willen. Het verhaal van Keep the core clean en de hulp daarbij, die eigenlijk ook de gang naar de cloud brengt: die is heel belangrijk. Daarnaast zien we ook dat de business upgrades nogal eens op de lange baan schuiven. Maar als je in de cloud zit, dan moet je wel. Je zit dus altijd op de nieuwste functionaliteit. Dat zien klanten echt als een voordeel!”

Adoptiegraad: fase van early majority
Hoeveel customers zijn inmiddels gestart met RISE with SAP? “We zien dat voor 2023 de focus gaat richting public cloud. In Nederland zijn al 60 klanten actief met RISE, waarvan een groot aantal inmiddels live is. Wereldwijd zijn het er 2.700, waarvan meer dan 300 met S/4HANA Public Cloud. Wanneer we intern kijken dan blijkt dat 80% van de Account Executives al bezig is met een RISE traject bij één of meerdere klanten. In de adoptiecyclus is RISE with SAP inmiddels voorbij de fases Early Adopters en Early Beginners. We zitten nu volop in de fase van Early Majority. En dat gebeurt in ieder segment: van kleinere bedrijven tot midcap en de allergrootste ondernemingen. Dat maakt het uniek. Dat is een ontwikkeling die je niet alleen in Nederland ziet maar ook wereldwijd.”

Hoe worden SAP-klanten begeleid?
Hoe begeleidt het SAP RISE team haar klanten in de transitie naar de cloud? ”We doen dit in een aantal stappen,” licht Marjet toe. “We beginnen met een Executive sessie waarin we de transformatie in hoofdlijnen beschrijven. We benoemen de voordelen, de vereiste financiële investeringen en de Return on Investment. Vervolgens gaan we in workshops meer de diepte in: de architectuur komt aan bod, de migratie zelf, de rollen en verantwoordelijkheden van SAP, de rol van de klant en partner, enzovoorts. Fase drie is het technische assessment door een architect. Dat is een enorm belangrijk onderdeel. Als dit allemaal is voltooid, geven we een terugkoppeling aan executives van de klant. Dit is ook de fase waarin we om een akkoord vragen. Als we dat krijgen, starten we de contractonderhandelingen. En vervolgens de overdracht van het RISE team naar het Delivery team. Dat laatste is heel belangrijk en dient zorgvuldig te gebeuren, zodat helder is wat de doelstellingen en mijlpalen van de klant zijn en we continu kunnen monitoren of er bijgestuurd moet worden.

Samenwerking met partners
Hoe ziet de rol van partners eruit bij RISE with SAP? “Als SAP hebben we altijd een mooie samenwerking met partners gehad. Ook binnen RISE with SAP spelen zij een belangrijke rol. Ze hebben branchespecifieke kennis en weten veel van de huidige situatie bij een klant. Bijvoorbeeld: een klant gebruikt ECC on-premises en stapt over op S/4HANA Cloud, private edition. De partner doet de migratie. Hoe ziet die eruit? Wat zijn de business requirements en de overige componenten? Het kan ook zijn dat de partner ook contactpersoon bij de klant blijft voor de delivery van de systemen van SAP. De samenwerking is, en blijft, een driehoek tussen SAP, de klant en de partner.”

Voorbeelden uit de praktijk
Kun je een aantal voorbeelden geven van klanten van SAP die gebruik maken van RISE with SAP? “Muelink & Grol was als eerste klant in Nederland live met S/4HANA RISE na een implementatie van drie maanden. Brouwerij Swinkels is sinds oktober 2022 succesvol live met S/4HANA in de cloud. Zij waren een echte early adopter in deze journey. De transitie helpt hen bij het bij het neerzetten van de ‘Intellegent Brewery’. Canon Production Printing heeft gekozen voor een Lift & Shift van ECC on-premises naar ECC op RISE in de cloud.”

Plannen voor 2023
Wat kunnen we het komend jaar allemaal verwachten? “Er staan diverse events op de planning. We hebben 2 februari een RISE-feest gegeven voor de klanten die gestart zijn met RISE. Op 28 maart organiseren wij in Amsterdam een groot evenement genaamd SAP Discovery Day voor nieuwe klanten. Verder hebben we een boordevolle agenda met sessies op verschillende levels. Daarbij komen drie topics aan bod. ‘Take the Lead’ waarbij het om echte klantcases gaat, ‘Never Stop Improving’ over digital collaboration en ‘Secure Your Succes’ over architectuur, security en compliance, en business continuïteit. Er komt ook steeds meer industriespecifieke content beschikbaar binnen RISE with SAP. Zo zijn er al Industry Packages voor de branches automotive, consumentenproducten, industriële machines en componenten, retail en de nutssector.”

Via eigen accountmanager of partner
Wat zou je tegen klanten willen zeggen die na aan het denken zijn over RISE with SAP? “Mijn belangrijkste advies zou zijn om te laten onderzoeken of RISE interessant is voor jouw organisatie. Hoe kun je er je businessvoordelen mee halen? Heb je eenmaal besloten om over te stappen: vraag je dan af of het beter is om meteen naar SAP S/4HANA over te stappen of om dat via een tussenstap te doen. Natuurlijk kunnen we daarbij helpen. Neem vooral contact met ons op. Dat kan via de eigen accountmanager of via de partner. Meer informatie over RISE with SAP is ook op de website van SAP te vinden.

Topic