<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content

VNSG Blogs

Alle relevante informatie voor jou

Focusgroepen
Focusgroep Analytics (ANL) uitgelicht!

Focusgroep Analytics (ANL) uitgelicht!

Analytics (Business Intelligence) is een van de grootste en oudste focusgroepen van de VNSG. De groep is opgericht in het jaar 2000 en telt ongeveer 720 leden. Onderwerpen die aan...