<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content

VNSG Blogs

Alle relevante informatie voor jou

Focusgroepen
Focusgroep Modern Cloud Architecture (MCA) uitgelicht!

Focusgroep Modern Cloud Architecture (MCA) uitgelicht!

Het idee van een VNSG-focusgroep over Cloud architectuur komt van Ruud Blommaert. Hij had een s...

Focusgroepen
Focusgroep Analytics (ANL) uitgelicht!

Focusgroep Analytics (ANL) uitgelicht!

Analytics (Business Intelligence) is een van de grootste en oudste focusgroepen van de VNSG. De groep is opgericht in het jaar 2000 en telt ongeveer 720 leden. Onderwerpen die aan...