<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
SAP

MBI en Sustainability tower: nog geen match?

De VNSG bijeenkomsten hebben zich, naar mijn idee, altijd gekenmerkt door de open dialoog tussen gebruikers, adviesleden en medewerkers van SAP. Het bijwonen van de parallel sessies van de MBI group en Rond tijdens FOCUS ON, beide met de focus op duurzaamheid, maakte dit weer duidelijk.

 

202304017_1500_VSNG_FocusOn_Louwman_2430_HR_AbeJonkerMarcel Bettonvil, CEO van de MBI group b.v., de steenmeesters opende met de stelling ‘duurzaamheidsreis = informatiereis’. De missie van MBI is: “Het is onze missie om samen met onze partners een mooie, comfortabele en duurzame leefomgeving te creëren, waar mensen zich bewegen en verblijven, met oplossingen in beton en keramiek voor gevels, tuinen, pleinen, straten, vloeren en wanden.” De MBI group heeft een omzet van ongeveer 170 miljoen en 500 medewerkers in 4 productielocaties in Nederland en België. Een groot deel van de CO2-uitstoot in de keten vindt plaats bij de productie van cement, enerzijds door de noodzakelijke verhitting van mergel wordt tot + 1.450 °C en anderzijds vanwege de chemische reactie van mergel CaCO3 naar CaO en CO2. MPI heeft zijn duurzaamheids KPI’s gebaseerd op 5 pijlers: duurzaam beton (vermindering CO2), leefomgeving (geluid en water regulerende bestrating), werkgever (goede veiligheid en gezondheid, eerlijke beloning, ontwikkeling van medewerkers), levensduur producten (Geo toplaag) en procesoptimalisatie (CO2-emissie MBI en transport en minder verpakking). Deze KPI’s zijn allemaal kwantitatief gedetailleerd. Zo heeft MBI miljoenen extra geïnvesteerd in een nieuwe productielocatie om de CO2 te reduceren.

MBI berekent daarnaast de MKI (Milieu Kosten Indicator), het totaal van 11 milieubelastende factoren met een daaraan gekoppelde prijs. De MKI wordt echter alleen in Nederland gehanteerd, de vraag is of hier sprake is van een remmende voorsprong. Daarnaast worden De EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de daarmee verbonden European Sustainability Reporting Standards (ESRS) worden waarschijnlijk de EU-standaard als het gaat om de totale CO2-uitstoot van bedrijven.

Het Betonakkoord, gesteund door het Beton huis en de Beton Vereniging, een samenwerking van overheid, opdrachtgevers, producenten, leveranciers en ontwerpers en sloop/recycle bedrijven initieert een CO2-monitoringstool dat zowel voorziet in een registratie als een CO2-benchmark.
Marcel heeft met zijn presentatie een duidelijke informatiebehoefte neergezet: de MKI, CSRD en de CO2-monitoring. Deze zijn in detail nog niet 100% duidelijk.

202304017_1010_VSNG_FocusOn_Louwman_1464_HR_AbeJonkerErik Pos, partner en medeoprichter Rond (en al vele jaren actief bij de VNSG), Rick van Leeuwen, SAP BI Constultant, en Hans Weda, data scientist, benaderen de rapportage verplichting voor bedrijven van het aanbod van SAP, de sustainability tower, en de ondersteuning die Rond hierbij kan bieden. Erik benaderde dit vooral vanuit de verwachte rapportage verplichtingen: de 30 ESG metrics (Nasdaq), de CSRD die nu voor 50.000 grote ondernemingen in de EU geldt. Over de hele wereld is een veelheid van eisen, standaarden, akkoorden (17 Sustainable goals UN), (data-)analytics en intiatieven ontstaan. De impact voor bedrijven, de relevantie, verschilt behoorlijk per bedrijfstak. Bij een vliegmaatschappij staat veiligheid boven aan, terwijl bij een chemisch bedrijf klimaat gevolgen en afval weer het belangrijkst zijn.

Rick gaf een demonstratie van de sustainability tower van SAP. Deze ziet er prachtig uit en SAP heeft hier veel ontwikkelingstijd in geïnvesteerd. Uiteindelijk is het doel de totale carbon footprint van een product te berekenen van grondstof tot het einde van de levensduur. Een belangrijke eerste stap is dat elke producent naast de eigen footprint ook die van de leveranciers kent. De inkoop maakt vaak een groot deel uit van de totale footprint.
Hans benaderde de duurzaamheid vanuit een data science perspectief. Hoe kunnen we vanuit de big data van alle sensoren in de fabriek analyseren, voorspellen en natuurlijk verbeteren. Hij wees op de mogelijkheden van AI, onder andere Machine Learning, op dit gebied.

Deze twee presentaties sluiten (nog) niet op elkaar aan. Voor meer details zijn de presentaties beschikbaar. De taal van MBI en Rond lijkt te verschillen. Waar MBI vanuit de Nederlandse standaarden (MKI) de informatie behoefte heeft, is SAP meer op zoek naar een wereldwijde standaard. MBI heeft een aantal duidelijk branche specifieke behoefte en SAP komt met een generiek model. Beide praten wel over CSRD. Mijn voorlopige conclusie is dat er langzaam en moeizaam naar elkaar toe wordt bewogen. Het bewijst ook hoe goed het is om als Nederlandstalige gebruikers en IT-deskundigen met elkaar in gesprek te blijven. De urgentie is wat allen bindt.

Schrijver: Dirk-Jan Schenk

Topic