<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
SAP

‘Geef young professional ruimte voor een actieve rol binnen de VNSG’

If you snooze, you lose. Binnen de IT-wereld is het een gegeven: als je niet meebeweegt met ontwikkelingen, trek je aan het kortste eind. Technische ontwikkelingen en maatschappelijke trends volgen elkaar in een rap tempo op. Daardoor is het meer dan ooit van belang om jongeren aan te trekken, óók binnen de VNSG-community. Hoe creëren we ruimte binnen het VNSG-netwerk voor young professionals? We vroegen het aan Lars van der Goes, Data & Analytics Lead bij Expertum Consulting en actief betrokken bij de VNSG.

jvg-211Generatie Z, Gen Z, Zoomers, digital natives: de generatie geboren tussen pakweg 1995 en 2010 is bekend onder verschillende benamingen. Het is de eerste generatie die zich geen leven zonder internet voor kan stellen en is opgegroeid met een smartphone in de hand. En ook een generatie die duurzaamheid en diversiteit belangrijk vindt, en op zoek is naar stabiliteit. Lars (29) is zelf ook een ‘Gen Z’er’. ‘Onze generatie zit nog niet vast in standaardmethodieken die ervaring soms met zich meebrengt en kan dus een fris perspectief bieden. Dit kan een mooie aanvulling zijn op de kennis die meer ervaren collega’s bij zich dragen. Ik pleit ervoor om binnen de VNSG een actieve rol weg te leggen voor young professionals.’

Snel innovaties adopteren
Waarom ís het zo belangrijk om jongere generaties naar het VNSG-netwerk te bewegen? Wat Lars betreft is dat tweeledig. ‘Digital natives zijn vaak in staat om snel nieuwe innovaties te adopteren. Je hebt hen dus simpelweg nodig om de snelle ontwikkelingen in ons vakgebied bij te kunnen benen.’ Daarnaast hebben we de jongere generaties nodig om de taal van de klant te kunnen blijven spreken, vertelt Lars. ‘De SAP-gebruikende organisaties om ons heen verjongen óók hun work force. Als je hier als community op achterloopt, kan je de connectie snel kwijtraken.’

De load is groot
Al vroeg in zijn carrière hoorde Lars voor het eerst van de VNSG. Zijn interesse was gewekt, maar tot actie kwam het niet direct. ‘Als young professional voel je een hoge druk om je zelf te bewijzen. Bij klanten, bij collega’s, in je netwerk’, legt Lars uit. ‘Je wil graag overal aan bijdragen; marketing, sales en pre-sales, je moet je consultancy skills en je inhoudelijke kennis ontwikkelen, je moet certificeringen halen. Die load is best groot. Je ziet dan dat een actieve rol binnen de SAP-community niet bovenaan de prioriteitenlijst staat.’

Het vlammetje aanwakkeren
Lars is uiteindelijk door een collega geïntroduceerd bij de VNSG. En dat is volgens hem ook de kans die bij andere organisaties ligt. Lars: ‘Het allerbelangrijkste is de manier waarop jouw groei wordt beïnvloed door zowel je werkgever als je eigen acteren. Je moet de barrière doorbreken tussen je standaard werk en extracurriculaire activiteiten en daar spelen je collega’s of leidinggevende(n) wel een belangrijke rol in. Er moet iemand zijn die je het netwerk in draagt. Iemand die het vlammetje aanwakkert. Dan komt de rest vaak vanzelf.’

Overflow aan informatie
Natuurlijk willen we van Lars weten wat de VNSG kan doen om die jonge garde naar ons toe te trekken. Daar heeft hij wel ideeën over. ‘Het start al bij de manier waarop je communiceert, en via welke kanalen je dat doet. Jonge mensen krijgen, zeker in deze arbeidsmarkt, een enorme overflow aan informatie. Het is dus belangrijk om zowel boodschap als vorm goed af te stemmen op de doelgroep. Het gebruik van social media is daarin onmisbaar.’

Denktank met “jong en oud”
Een grote kans ziet Lars in het creëren van een denktank tussen ervaren collega’s in de SAP-community en young professionals. ‘Neem bijvoorbeeld alle ontwikkelingen rondom Artificial Intelligence. Hoe mooi zou het zijn om een open sessie te houden om te bekijken welke rol AI kan spelen in bestaande bedrijfsprocessen en SAP-applicaties? Juist door “jong en oud” bij elkaar te zetten, krijg je vaak hele andere ideeën. Het vult elkaar heel mooi aan.’

Topic