<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
SAP

De toekomst van SAP Sustainability portfolio

Op vrijdag 17 november vond in Den Bosch het eerste officiële evenement plaats van de nieuwe focusgroep Sustainability. Bestuursleden Wendy van Hunnik en Dirk-Jan Schenk leidden een levendige rondetafel met als thema De Toekomst van SAP Sustainability portfolio. 

“Bedrijven en andere organisaties gebruiken begrippen als CO2-neutraal, milieuvriendelijk of circulair soms zonder dat ze dit daadwerkelijk kunnen aantonen. Dit fenomeen, greenwashing, is niet wenselijk. Het kan zelfs vervelende gevolgen hebben voor je bedrijf. Het kan ervoor zorgen dat je een slechte reputatie krijgt bij (potentiële) klanten. Of dat (jonge) mensen niet bij je bedrijf willen komen werken,” aldus Wendy en Dirk-Jan. 

FG SUSTAINABILITY 17 nov 2023    IMG_20231117_150034_HDR

 

Data, feiten en rapportage

De Focusgroep Sustainability richt zich nadrukkelijk op data, feiten en rapportages. Met als doel dat organisaties transparant (kunnen) zijn over hun uitstoot. In hoeverre opereren ze binnen de marges? En voldoen ze aan de wettelijke eisen? Waarbij ze dit ook kunnen aantonen, onderbouwen en voor iedereen inzichtelijk maken. Dirk-Jan: “Als je wilt weten wat je carbon footprint is, moet je eerst in kaart brengen waar je nu staat. Pas dan ga je formuleren waar je naartoe gaat. Je moet de feiten weten. En je moet kunnen lokaliseren: waar vindt uitstoot plaats? Waar zijn de problemen? Waar valt winst te behalen? Vervolgens ga je je productie daarop aanpassen. Waarbij je natuurlijk ook naar je toeleveranciers moet kijken. Als je dat allemaal niet inzichtelijk maakt, doe je eigenlijk al aan greenwashing!”

 

Klant aan het woord: Heineken

De nieuwe focusgroep hecht veel waarde aan het beïnvloeden en afstemmen van klantwensen op SAP. Als eerste kwam dan ook een klant aan het woord tijdens de rondetafel op 17 november. Olga Smirnova, Manager Non-Financial Reporting bij Heineken, vertelde hoe de brouwer aan Environmental, Social & Governance (ESG)-reporting doet. Het bedrijf heeft zijn 'net zero carbon'-ambitie en 2030-doelstellingen op andere ESG-gebieden gecommuniceerd. Olga: “Er is nog niet één systeemoplossing beschikbaar. We maken veel gebruik van Power BI en Excel voor het verzamelen en verwerken van gegevens. In het rapportageproces passen we een aanzienlijk aantal schattingen, aannames en extrapolaties toe. Het is niet voor iedereen gemakkelijk, omdat we tienduizenden leveranciers hebben. Vooral voor kleine bedrijven is het een grote last, omdat zij geen geavanceerde rapportage hebben. In onze externe verslaglegging geven we aan wanneer we schattingen en extrapolaties gebruiken zodat we transparant zijn, maar dit is geen oplossing. Voor alle KPI’s streven we naar een solide proces met interne controleprocessen plus externe auditors!” 

 

De rol van SAP bij Heinekens duurzaamheidsrapportages

“We willen op hetzelfde niveau over duurzaamheid rapporteren zoals we dat al jaren doen over onze financiële balans,” vervolgt Olga. “We gebruiken nu nog weinig SAP voor onze rapportages over duurzaamheid.” Welke wensen en eisen heeft Olga ten aanzien van SAP op dit gebied? “We adviseren SAP om alle vereisten te dekken en uitgebreid te zijn, met bijzondere aandacht voor brongegevens. Het is ook belangrijk dat dit heel agile is. Wet- en regelgeving ontwikkelt zich zeer snel, ook buiten Europa. De eerste twee standaarden van IFRS Duurzaamheid zijn bijvoorbeeld vanaf 2024 van kracht. SAP moet klaar en wendbaar genoeg zijn om zich parallel aan deze ontwikkelingen te ontwikkelen.”

 

SAP aan het woord

Jan Koster is Sustainability Principal bij SAP Global. Hij ging tijdens zijn presentatie in op de uitdagingen waar bedrijven voor staan bij het meten van hun uitstoot. “Daarvoor is accurate data nodig en moeten bedrijven weten waar ze kunnen ingrijpen om de uitstoot terug te dringen. Deze prestaties zullen ze moeten meten, zodat ze transparant kunnen zijn over hun uitstoot. In de visie van SAP zul je dit synchroon moeten beheren met je financiële data. Dat vereist een zeer hoog niveau van granulariteit, accuraatheid en inzichten. De rapportage hierover zal van hetzelfde niveau moeten zijn als de financiële rapportage. Voor SAP betekent dit dat het de R van ERP opnieuw zal moeten uitvinden. Een onderneming zal van al zijn toeleveranciers over deze data moeten beschikken.”

 

Adviseur aan het woord: Capgemini

Erik Gouw is SAP Sustainability Consultant bij Capgemini. Hij vertelt over hoe hij bedrijven helpt om inzicht te krijgen in hun CO2-voetafdruk en om deze te verkleinen. Dat doet hij met oplossingen die SAP de laatste tijd heeft ontwikkeld zoals Sustainability Footprint Management & de Sustainability Control Tower. Hij liet zien hoe je met de CO-module, activity types, van SAP kunt rapporteren over energieverbruik. Erik: “Je kunt deze tooling bijvoorbeeld gebruiken om te berekenen hoeveel kilowatt-uur aan elektriciteit het kost om een fiets te produceren.”

 

Themadag in april 2024

Over een tot twee jaar zal de rapportagestructuur wettelijk verplicht zijn, zeker in Europa. Een cruciale vraag daarbij is hoe je aan de benodigde data komt, inclusief die van de gehele supply chain. Over onder andere deze onderwerpen gaat het volgende event van de nieuwe Focusgroep Sustainability. Ook de focusgroepen EHS, SCM en Retail zullen hierbij aanhaken. De themamiddag vindt plaats in april 2024. Houd de evenementenkalender op de VNSG-website dus in de gaten!

April – VNSG Themadag Sustainability (6)

 

Tips

Hebben Jelle en Rob tips voor andere bedrijven die naar een centraal systeem in de cloud willen gaan? “De huidige oplossing is zo flexibel, dat het nu nog maar een paar minuten duurt om op te schalen. Cloud is zo’n flexibel medium. Je moet gewoon ervaren hoe het is. Bedenk ook dat je continue in een changeproces zit,” onderstreept Rob. “Het is niet zo dat als alles na drie jaar stabiel draait, dat je dan klaar bent. Belangrijk is dat je vooraf succesfactoren definieert.” Jelle: “Hoewel we het initieel hebben benaderd als een technologische exercitie, is er veel energie gestoken in het mobiliseren van onze werkmaatschappijen om aan te sluiten op de centrale omgeving en hun data aan te leveren. Vervolgens moet je gewoon starten met een beperkt aantal data bronnen en blijven uitbreiden met bronnen om de relevantie van het data platform te laten groeien. Doe dat wel oplossingsgericht met focus op het laten zien van waarde uit analytics use cases. Experimenteer zoveel mogelijk om de waarde te ervaren van het dataplatform.”

_____________________________________________________________________

GEZOCHT: Businesscases om te delen

De Focusgroep Sustainability is altijd op zoek naar verhalen uit de praktijk. We delen graag businesscases met VNSG-leden over wat echt werkt. Bijvoorbeeld welke combinatie van ESG-rapportagestandaarden het beste werkt voor jouw specifieke branche. Of: hoe laad je data in voor de nieuwe SAP-modules en bewaar je je data-integriteit. Welke modules van de SAP Sustainability-portfolio werken het beste met een private of poublic cloud of on-premise?

We komen graag in contact met je!

Heb jij een interessante business case waarover je andere VNSG-leden wilt vertellen? Mail ons op: sustainability@vnsg.nl

_____________________________________________________________________

Focusgroep Sustainability

Deze focusgroep richt zich op het brede spectrum van sustainability-uitdagingen. De nadruk ligt daarbij op SAP gerelateerde oplossingen. Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten van de Focusgroep Sustainability? Meld je dan aan via sustainability@vnsg.nl

Meer informatie vind je op de website.

SUS vierkkant-1

_____________________________________________________________________

Blog: https://blog.vnsg.nl/nl/de-toekomst-van-sap-sustainability-portfolio
Geïnterviewden: Olga Smirnova, Manager Non-Financial Reporting bij Heineken | Jan Koster, Sustainability Principal bij SAP Global | Erik Gouw, SAP Sustainability Consultant bij Capgemini | 

Interview: Dirk-Jan Schenk (Hogeschool van Amsterdam), Bestuurslid VNSG Focusgroep Sustainability | Wendy van Hunnink (KPMG), Bestuurslid VNSG focusgroep Sustainability
Tekst: Jon Hoofwijk

______________________________________________________________________

Topic