<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
Indirect gebruik

Monitor het indirect gebruik van SAP

Wanneer je overstapt op het nieuwe licentiemodel voor het indirect gebruik van SAP dan wil je dat het aantal licenties waarvoor je tekent, ook aansluit bij de daadwerkelijke behoefte van je organisatie. Maar hoe weet je hoeveel licenties je nodig hebt? En hoe houd je grip op het indirect gebruik van SAP binnen jouw organisatie?

Hoeveel SAP-licenties heeft jouw organisatie nodig?

Wanneer je bent overgestapt naar het nieuwe licentiemodel, dan is het belangrijk om het indirect gebruik van SAP te blijven monitoren om grip te houden op de licentiekosten. Een licentie is nodig wanneer een van de negen documenttypes wordt aangemaakt door gebruik van buitenaf. De hoeveelheid licenties die je nodig hebt, hangt af van het aantal documenten dat van buitenaf wordt gecreëerd.

Heb je bijvoorbeeld contractueel vastgelegd dat je 100.000 documenten per jaar creëert, maar zijn het er in werkelijkheid maar 80.000? Dan betekent dit dat je meer licentiekosten betaalt dan dat je gebruikt.

Om te meten hoeveel documenten er per jaar worden gecreëerd en zo het benodigde aantal licenties te bepalen, heeft SAP een tijdelijke tool in het leven geroepen.

Door gebruik te maken van deze tool krijgen SAP-gebruikers een ruwe indicatie van het aantal documenten dat wordt gecreëerd van buitenaf. Wanneer je geen inzicht hebt in het indirect gebruik van SAP, dan geeft deze tijdelijke tool een goede eerste schatting.

De tijdelijke tool is te activeren in je SAP-systeem via een Note. Deze is te vinden op de SAP Support Portal.

Het gaat hierbij echter om een tijdelijke tool die alleen de verwachte orde van grootte inschat. De tool is niet in staat om precieze aantallen weer te geven. Daarbij zijn de regels en uitzonderingen van het nieuwe licentiemodel nog niet in dit meetprogramma verwerkt.

Proeflidmaatschap
Sluit je aan bij de VNSG en haal het maximale uit SAP!
'Leren door ervaringen van collega SAP-gebruikers'
Vraag aan

Hoe houd je grip op indirect gebruik?

Voor een ruwe indicatie van het indirect gebruik van SAP en je licentie-behoefte biedt de tijdelijke tool van SAP een uitkomst. Voor het exact meten en monitoren van het indirect gebruik van SAP blijft het wachten op een definitieve tool van SAP.

De VNSG adviseert SAP-gebruikers om in de tussentijd kennis op te doen over het indirect gebruik van SAP. Verken het IT-landschap, alle interfaces en informatiestromen tussen de verschillende systemen, en ga in gesprek met andere SAP-gebruikers. Hierdoor voorkom je dat je voor verrassingen komt te staan bij de aanschaf van nieuwe licenties.

Benieuwd hoe andere SAP-gebruikers grip houden op het indirect gebruik van SAP? De VNSG biedt een platform voor VNSG-leden waar SAP-gebruikers hun ervaringen kunnen delen en op die manier van elkaar leren.

Is jouw bedrijf nog geen lid van de VNSG? Start een gratis proeflidmaatschap.