<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
Nieuwe technologie

Laat jij blockchain links liggen?

Blockchain is hét onderwerp van gesprek op menig IT-congres. Als je er nu niet mee begint, dan zou je de boot missen. In sommige sectoren en vakgebieden worden er al initiatieven ontplooid op dit gebied; denk aan de bancaire sector en supply chain management. Maar hoe staat het ervoor met de rest van de markt? Hoeveel organisaties zijn er al bezig met blockchain? En hoe urgent is het nou eigenlijk echt?

Stof tot nadenken

VNSG deed onderzoek onder SAP-gebruikers naar het gebruik van blockchain. Van hen geeft 60 procent aan dat blockchain nog niet op de agenda is gezet. Niet vreemd, want blockchain staat in de kinderschoenen. Dat lang niet iedere organisatie de technologie toepast is logisch, aangezien er nog weinig voorbeelden en succesverhalen zijn. Het is echter wel iets waar organisaties over na zouden moeten denken; of het nu gaat om de keuze van een partner op het gebied van blockchain, of de verschillende toepassingen die de technologie binnen de organisatie kan hebben.

Controle van data en informatie

Er zijn toepassingen van blockchain die voor iedere organisatie relevant zijn, ongeacht de branche of het vakgebied. Neem bijvoorbeeld het versturen van rechtsgeldige documenten. Men zegt dat de manier waarop we dat op dit moment doen over tien jaar zeker passé is. Tegen die tijd wordt alles vastgelegd in blockchain, waarmee alle bevoegde instanties data kunnen raadplegen. Blockchain is relevant voor ieder proces waarin vertrouwen en de controle van data en informatie plaatsvindt.

Blockchain, waarom zou je?
Dankzij blockchain is het mogelijk om bulkdata betrouwbaar vast te leggen op een kostenefficiënte wijze. De kostenbesparing die het oplevert is dan ook een belangrijke business driver om ermee aan de slag te gaan, blijkt uit hetzelfde onderzoek. Maar liefst 12 procent ziet dit als grootste winst. De meesten (42%) zien echter efficiency als belangrijkste voordeel. Ook het toenemende klantvertrouwen in de business is een belangrijke drijfveer om aan de slag te gaan met blockchain (21%). Blockchain wordt al voor verschillende doelen ingezet. Denk aan internationale geldoverdrachten in de vorm van cryptocurrency en smart contracting, een vorm van contracteren waarbij afspraken in computercode staan vastgelegd op de blockchain.

Download onderzoek
Helemaal op de hoogte van IT trends uit 2019 & beyond!
'Verrassend en verbluffend!'
Download

Beren op de weg

Organisaties waarin blockchain wel op de agenda staat en die dus nadenken over de implementatie van blockchain, zien beren op de weg. En dat is niet onterecht. Om blockchain te implementeren heb je kennis en mankracht nodig, maar op het gebied van deze technologie schort het daar nog aan in veel organisaties. Dat brengt risico’s met zich mee. In het geval van bijvoorbeeld waardetransfers of het vastleggen van persoonsgegevens kan één fout grote gevolgen hebben. Een fout in de “business rules” kan ervoor zorgen dat geld virtueel op slot komt te zitten, waardoor niemand er meer bij kan. Het is daarom zaak om te investeren in het opleiden van je huidige medewerkers of om een goede partner te kiezen wanneer je zelf niet de juiste mensen in huis hebt.

Er liggen kansen voor iedere organisatie op het gebied van blockchain. Het is daarom de moeite waard om het op de agenda te zetten, als het er niet al op stond. Hoe kan het in jouw organisatie meerwaarde bieden? Let wel op dat je er niet zonder na te denken vol induikt, want dan liggen risico’s op de loer. Breng eerst het kennisniveau op peil en neem de tijd om mogelijkheden en scenario’s uit te werken. Je mist echt niet zomaar de boot, maar laat het ook niet links liggen.

Onafhankelijk advies

VNSG is een Nederlandse SAP user community voor en door SAP-gebruikers. De vereniging ondersteunt gebruikers bij het verhogen van de toegevoegde waarde van de SAP software binnen hun organisatie. De belangrijkste pijlers hierbij zijn kennisdeling, netwerken, belangenbehartiging en beïnvloeding.

Is jouw bedrijf nog geen lid van de VNSG? Start een gratis proeflidmaatschap.