<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
Indirect gebruik

De 3 grootste veranderingen van het nieuwe licentiemodel van SAP

Softwareleverancier SAP kondigde op 10 april 2018 het nieuwe licentiemodel voor indirect gebruik aan. Er zijn ondertussen meerdere artikelen over dit onderwerp verschenen om SAP-gebruikers te informeren. Wat veel SAP-gebruikers nog niet weten is dat zij invloed hebben op de ontwikkeling van SAP-oplossingen. In dit blog lichten we de drie grootste veranderingen van het nieuwe licentiemodel toe en welke rol SAP-gebruikers spelen in het verbeteren van SAP-oplossingen.

1. Het nieuwe licentiemodel voor het indirect gebruik van SAP is volledig document based

In tegenstelling tot het oude licentiemodel is het nieuwe licentiemodel voor het indirect gebruik van SAP volledig document based. Het oude model was een mix van user- en document based licenties. Dit hield in dat er werd afgerekend op basis van het aantal aangemaakte verkooporders (document based licenties) of op het aantal aangeschafte licenties (user licenties). Voor SAP-gebruikers was het onduidelijk wanneer welke situatie van toepassing was. Om duidelijkheid te creëren heeft SAP het nieuwe licentiemodel volledig document based ingericht.

2. Een duidelijk en transparant model op basis van negen documenttypes

Met het nieuwe document based licentiemodel wordt er alleen gelicentieerd op basis van negen documenttypes. Dit zorgt voor meer duidelijkheid, transparantie en voorspelbaarheid omdat er meer zicht is op regels en uitgangspunten van SAP.

Het nieuwe licentiemodel is gebaseerd op negen onderstaande documenttypes:

 • Sales Document
 • Purchase Document
 • Invoice Document
 • Manufacturing Document
 • Material Document
 • Quality Management Document
 • Service & Maintenance Document
 • Financial Document
 • Time Management Document

Proeflidmaatschap
Sluit je aan bij de VNSG en haal het maximale uit SAP!
'Leren door ervaringen van collega SAP-gebruikers'
Vraag aan

3. Bestaande klanten hebben de keuze tussen het oude en het nieuwe licentiemodel

In tegenstelling tot nieuwe SAP-klanten vallen bestaande klanten niet direct onder het nieuwe licentiemodel. Er is namelijk geen sprake van een gedwongen overgang naar het nieuwe model. Bestaande SAP-gebruikers hebben hierdoor drie keuzes omtrent het licentiemodel van het indirect gebruik van SAP:

 1. Bij het oude licentiemodel blijven – het huidige contract wordt niet aangepast
 2. Binnen het bestaande contract gebruik maken van het nieuwe licentiemodel
 3. Een nieuw contract opstellen met het nieuwe licentiemodel daarin verwerkt

De rol van SAP-gebruikers bij de ontwikkeling van het nieuwe licentiemodel

Door met meerdere SAP-gebruikers in gesprek te gaan, constateerde de VNSG dat het oude licentiemodel voor het indirect gebruik van SAP niet duidelijk, transparant en voorspelbaar genoeg was. Deze bevindingen zijn, in samenwerking met de Sap User Group Executive Network (SUGEN), gedeeld met SAP.

Als reactie hierop is het nieuwe licentiemodel tot stand gekomen. Bovenstaande veranderingen zijn gerealiseerd op basis van de feedback van SAP-gebruikers. De VNSG, en daarmee SAP-gebruikers in Nederland, zijn hierdoor direct betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe licentiemodel.

Hoe beïnvloed je als SAP-gebruiker de ontwikkeling van SAP-producten en -services?

De Vereniging Nederlandstalige SAP-gebruikers (VNSG) is een SAP user community voor en door SAP-gebruikers in Nederland. Daarnaast biedt de VNSG de mogelijkheid om de toekomstige ontwikkeling van SAP-producten en -services te beïnvloeden en te sturen.

Is jouw bedrijf nog geen lid van de VNSG? Start een gratis proeflidmaatschap.