<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content
Gebruikersverhalen

DevOps bij Rabobank: multidisciplinair werken volgens Spotify Model

Door Ad van de Ven, IT Lead Rabobank

Spotify ontwikkelde het gebruik van Agile-methoden tot een organisatiemodel dat nu bekend staat onder de naam Spotify Model. Het succes van het, van oorsprong Zweedse, bedrijf heeft veel organisaties geïnspireerd om dit organisatiemodel over te nemen. Zo ook bij de Rabobank. Hoe ziet dit eruit, hoe werkt het in de praktijk en wat levert het op?

In 2015 besloot de Rabobank om IT-Development en Operations te integreren. Als IT Lead beheer ik sindsdien DevOps-teams binnen het Domain Lending and Insurance. Voor de teamleden van de DevOps-team ben ik HR-verantwoordelijk. DevOps-teams kwamen natuurlijk niet uit de lucht vallen. We waren aan het begin van het vorig decennium binnen IT Development al overgestapt van de klassieke watervalmethode naar Agile-werken.

High-performance teams
Nadat we in 2015 begonnen waren met het samenvoegen van softwareontwikkelaars, -testers en beheerders in één team, pakten we twee jaar later door met de introductie van High-performance teams (HPT’s). Hoe kom je tot zo’n team dat zeer doelgericht is en superieure bedrijfsresultaten weet te behalen? Door aanvullende eisen te stellen aan de mensen die je toelaat tot zo’n team, waaronder een T-profile. Mensen met een T-profile zijn zowel excellent in de diepte als multi-skilled in de breedte. Stel dat al je programmeurs in je team bezet zijn. Dan heb je een tester of beheerder nodig die ook de breedte in kan gaan als programmeur, zodat je geen vertraging oploopt.Van Waterfall, naar Agile, DevOps naar Tribes

Organisatieverandering binnen de Rabobank, 2009 - 2022

Proeflidmaatschap
Sluit je aan bij de VNSG en haal het maximale uit SAP!
'Leren door ervaringen van collega SAP-gebruikers'
Vraag aan

Spotify Model
Na hier een aantal jaren ervaring mee opgedaan te hebben, adopteerden we aan het begin van dit jaar het Spotify Model. Dit model is opgebouwd uit enerzijds Tribes, Area’s en Squads (‘verticale’ as) en in Chapters en Guilds (‘horizontale’ as). Een Squad kun je vergelijken met een Scrum-team. Het is zelfsturend, er is geen teamleider maar wel een Product Owner. Deze is verantwoordelijk voor het prioriteren van het werk dat gedaan moet worden door het team. Hij bemoeit zich niet met hoe het team werkt. Hij is dus een verticale facilitator. Product Owners van verschillende Squads werken samen aan een roadmap van de strategische koers van het bedrijf. Op basis hiervan maakt een Product Owner een passende productbacklog voor zijn team. Dit bevat een lijst met items die tijdens de ontwikkeling van het product uitgevoerd dienen te worden.
Uitleg Spotify model die gebruikt wordt door Rabobank

Tribes
Een Tribe bestaat uit verschillende Area’s. Een Area bestaat uit verschillende Squads die aan dezelfde ‘purpose’ (doelstelling) werken. Ik zit binnen de Tribe ‘Wonen’ in de Area ‘Service en Beheer’. Het is een soort broedplaats met een Area-leider die een optimale werkomgeving voor de Squads faciliteert. ’Wijzigen lening’ is een voorbeeld van zo’n Squad binnen de Area Service en Beheer. Tijdens regelmatige bijeenkomsten brengen teams elkaar op de hoogte van hun werk. Hoe zit het dan met de expertiseteams van vroeger, als je in multidisciplinaire teams werkt? Ook daarin voorziet het Spotify Model met Chapters en Guilds. Een Chapter bestaat uit medewerkers met dezelfde expertise binnen een Tribe, zoals bijvoorbeeld SAP-ontwikkelaars, die onder leiding van een Chapter-leider garandeert dat over de Chapters heen dezelfde standaarden gebruikt worden. De Chapter-leider begeleidt de medewerkers tevens in hun groei en ontwikkeling in hun vakgebied. Een Guild lijkt op een Chapter, met dit verschil dat de medewerkers met dezelfde expertise verspreid zijn over de gehele organisatie (over Tribes en Area’s heen) en kennis en ervaringen over hun vakgebied uitwisselen.

Wat zijn de resultaten?
Laat ik duidelijk zijn: de transformatie naar zo’n geheel andere werkwijze heeft tijd nodig. Het is geen organisatieverandering die je ‘zomaar doet’. Werken volgens het Spotify Model zal een hoop medewerkers aanspreken, maar sommigen ook juist niet. Je denkt voortaan alleen nog maar in teams, in drop off-momenten (in plaats van releases). Het (leren) geven van feedback is een heel belangrijk aspect van de nieuwe werkwijze geworden. Zelf heb ik ook moeten wennen aan mijn nieuwe rol, waarbij ik alleen maar richting mag geven. De invulling komt voortaan van de teamleden zelf. Ik zie dat de teamleden heel gedreven zijn nu ze ‘zelf het ownership hebben’. De productiviteit stijgt, de kwaliteit gaat omhoog en -ook heel belangrijk- de funfactor is enorm toegenomen.


Over Rabobank
De Rabobank wil de meest klantgerichte bank van Nederland zijn en een leidende food- en agribank in de wereld. Als coöperatieve bank stelt de Rabobank de belangen en aspiraties van haar klanten en leden voorop. In ons land richt de Rabobank zich vooral op financiering en bankieren voor de activiteiten van de landbouw- en voedselsector buiten Nederland. De producten van het bedrijf dienen zo eenvoudig mogelijk zijn en in een duidelijke behoefte  te voorzien. De IT-organisatie ontwikkelt en beheert deze producten om deze missie te ondersteunen.
Klik hier voor meer informatie over de Rabobank.


Interview: Dirk-Jan Schenk

Is jouw bedrijf nog geen lid van de VNSG? Start een gratis proeflidmaatschap.