<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content

Alliander gebruikt SAP Analytics Cloud (SAC) voor onderhoudsplanning

Alliander gebruikt sinds enkele jaren SAP Analytics Cloud (SAC) voor onderhoudsplanning van hun assets. Daarbij wordt beschikbare data op een flexibele manier geanalyseerd. Aan de hand daarvan wordt een jaarplan opgesteld dat na goedkeuring weer teruggaat naar SAP Quality Management (QM). Daarmee beschikt Alliander over veel meer inzichten en flexibiliteit dan wanneer zij dit direct in QM zou doen. Expertum Consulting heeft Alliander in dit traject ondersteund als adviespartij. Een interview over de mogelijkheden in SAC en hoe Alliander dit heeft gedaan.

vnsg_alliander_8maart2022-1

Marije Krechting werkt bij Asset- en Productmanagement van Alliander. Ze is product owner van een DevOps/Scrum-team. “Wij werken voor de elektra-assets van de instandhoudingsafdeling. Vragen waar we ons mee bezighouden zijn onder meer: hoe doe je slim onderhoud? Hoe maak je gebruik van alle inspectiedata die er zijn? Voorheen deden we time based-onderhoud. Iedere zoveel jaar gingen we naar alle assets toe. We hebben bijvoorbeeld 12.000 beveiligingsrelais die we elke zes jaar controleerden. Dat betekent gemiddeld 2.000 per jaar.”

Slimme onderhoudsopdracht
“Over al die data zijn we analyses gaan maken. Dan zie je dat sommige relais bij een inspectie een hogere kans hebben op een defect dan andere. Daar kun je veel slimmer mee omgaan,” vervolgt Marije. “Sinds een jaar of twee doen we dat nu met een datagedreven (slimme) onderhoudsopdracht. Zo kunnen we focussen op de assets die niet goed zijn in het elektriciteitsnet, en op die manier het onderhoud verminderen en monteurs inzetten voor uitbreiding van het net. SAP Analytics Cloud (SAC) gebruiken we om de analyses te laten zien. Dat noemen wij viewers. In SAC zitten alle assets en alle viewers. Heel belangrijk: we gebruiken het ook om de datakwaliteit inzichtelijk te maken.”

Data uit verschillende bronnen als één geheel
Erik Leemans is SAP consultant en vanuit Expertum werkzaam voor Alliander. Hij heeft in hetzelfde team als Marije gezeten. “Wij gebruiken SAC als tool om uit allerlei systemen data te halen. We maken er één bron van om rapporten te genereren en applicaties te ontwikkelen voor de gebruikers: de asset managers. SAC zorgt er dus voor dat de assets uit verschillende bronnen een geheel worden. Daarmee beschikken we over één waarheid, waarbij deze data allemaal hetzelfde wordt gepresenteerd. Heel belangrijk is dat dat ook bijdraagt aan de kwaliteit van de data,” aldus Erik.

Keuze voor SAC
“We zijn van SAP Business Objects (BO), een Business Intelligence (BI)-platform, overgegaan op SAC voor planning vanwege de goede performance van HANA,” vervolgt Marije. “Een andere reden was dat het systeem ook veel tools bevat. Bovendien is SAC toekomstbestendig. Erik heeft voor ons uitgezocht hoe we de overstap naar SAC konden maken: onder meer met blauwdrukken en templates voor de stories en vooral de apps.”

Data aanpassen in SAC
Bijzonder is dat Alliander SAC niet alleen voor analyses gebruikt, maar ook voor planning van onderhoud. Marije: “We maken een analyse van onderhoud dat gebeurd is. Op basis daarvan maken we een jaaropdracht van de assets die het komend jaar onderhoud moeten krijgen. Dat gebeurt aan de hand van beleidsregels die zijn geprogrammeerd in HANA SQL. Die regels zorgen voor de prioritering: welke assets moeten als eerste aan de beurt komen? Er kan dus veel meer met SAC dan alleen een dashboard en analyse maken .”

Eigen planning
“We maken niet gebruik van SAC-planning; de standaardtools die erin zitten,” benadrukt Erik. “We hebben onze eigen planning gemaakt. Van allerlei beleidsregels kunnen we zeggen: deze hebben voorrang. Vervolgens krijgen we een overzicht van assets die onderhouden moeten worden. En op basis daarvan komt er een voorstel ter goedkeuring.” Marije: “Het kan zo zijn dat volgens de beleidsregels bijvoorbeeld in tweehonderd ruimtes in een bepaalde regio onderhoud nodig is. Dan kan die regio aangeven dat ze maar voor honderd ruimtes uren en monteurs hebben. Welke honderd ruimtes ga je dan controleren? Ook dat is in die beleidsregels verwerkt. De ruimtes die het hoogste risico vormen, die het langst niet zijn onderhouden, of die van een bepaald type zijn, komen dan bovenaan de lijst te staan. Die worden dan als eerste onderhouden.”

Geautomatiseerde prio-lijst
“Het hele proces is geautomatiseerd,” vervolgt Marije. “De prio-lijst wordt opgesteld met business rules. Je kunt per regio aangeven hoeveel je er wilt onderhouden. Op basis van die regels komen die lijsten tot stand. Voordat de onderhoudslijst in opdracht wordt gegeven, kunnen we deze nog aanpassen. Individuele ruimtes zijn er nog uit te halen, en regels zijn aan te passen. Een voorbeeld van de aanpassingen is het aantal assets dat je per regio wilt onderhouden. De beleidsregels zelf kun je overigens niet zelf aanpassen! Dat is ook niet de bedoeling.” Als de lijst eenmaal definitief is, geven we ‘een druk op de knop’ en dan gaat die via een API naar SAP. Dan worden er echte onderhoudsorders aangemaakt.

Analyse in dashboards en SAC-apps
“Het analyseren gebeurt allemaal in de dashboards en de SAC-apps. Maar het aanpassen van aantallen, wat ze kunnen doen per regio, vindt plaats via UI5,” verduidelijkt Erik. “Dat wordt geopend in SAC. De gebruiker ziet er eigenlijk niks van. Dat gaat via HANA als backend en wordt ergens in de procedures weggeschreven. Akkoord geven en dergelijke taken zijn allemaal kleine UI5-apps die in SAC worden weergegeven. Die triggeren op de achtergrond allerlei database-procedures. Dat worden dan de onderhoudsopdrachten. Die worden in de toekomst direct in SAP Quality Management (QM) weggeschreven als Customers Service Orders. Omdat die orders weer teruggaan naar SAP, kunnen we monitoren hoe we ervoor staan. De kracht hiervan is dat voor de gebruiker alles weer alleen in SAC staat. Ze hoeven dus niet ook nog eens op een andere plaats te kijken. Ze kunnen SAC voor de analyse gebruiken, voor de planning en voor de samenwerking. Ze geven een opdracht en kunnen er samen nog naar kijken, of dit is wat er nodig is? Dat het UI5 is, maakt voor de gebruiker niet uit. Deze aanpak komt al enigszins in de buurt van Predictive Maintenance. Dat is ook waar we naartoe willen.”

Verbeteringen in de toekomst
Er kan volgens Marijke en Erik dus al heel veel met SAC, maar een aantal zaken zijn nog in ontwikkeling bij SAP: “Een visuele weergave van geo-plotten is bijvoorbeeld nog niet mogelijk. Hetzelfde geldt voor het opnemen van foto’s. Daar is SAP waarschijnlijk nog mee bezig, want in het oude systeem kon dat wel. Een ander voorbeeld is filtering in regio’s. Dat kan in stories maar nog niet in apps. Zo kun je nog niet alle steden van Nederland eruit filteren. Dat hebben we zelf ontwikkeld. Het is mooi dat dat kan, dat SAP die vrijheid geeft.

Verder zouden we graag een combinatie van een dashboard willen zien met terugschrijffunctionaliteit om data te kunnen manipuleren. Dat wil je eigenlijk in die stuurtabellen doen. Je wilt natuurlijk niet op de brondata zitten. De grote hoeveelheid data die we hebben is erg waardevol. In de toekomst gaan we die wellicht analyseren met Artificial Intelligence (AI). Ook expert-kennis willen we gaan vastleggen, zodat we een lerend systeem met beleidsregels krijgen.”

SAP Analytics Cloud
SAP Analytics Cloud is de nieuwe standaard voor data discovery, dashboarding en predictive analyses. Het bevat alle functionaliteiten voor analytics op één SaaS-platform. Gegevens uit verschillende bronnen zijn eenvoudig met elkaar te combineren, waardoor het mogelijk is om sneller te plannen, te analyseren en te voorspellen. Gebruikers krijgen realtime inzicht in data, waardoor ze eenvoudig kunnen sturen op kritische succesfactoren. De digital boardroom visualiseert complexe analyses, waardoor effectiever samengewerkt kan worden. Een ander voordeel is dat gebruikers in de business minder afhankelijk worden van IT en kunnen profiteren van een agile-omgeving die altijd en overal bereikbaar is.

 

Over Alliander
Alliander ontwikkelt en beheert energienetten. Via de kabels en leidingen van het nutsbedrijf ontvangen ruim drie miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven elektriciteit, gas en warmte. De organisatie beheert meer dan 90.000 km elektriciteitsnet en 40.000 km gasnet. De energienetten van Alliander behoren tot een van de betrouwbaarste ter wereld. Zo’n 7.000 medewerkers zorgen ervoor dat het licht brandt, de huizen warm zijn en de bedrijven draaien. Dit doet Alliander vanuit het maatschappelijk belang om energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden.

www.alliander.com


Geïnterviewde: Marije Krechting, product owner DevOps/Scrum-team - Asset- en Productmanagement  Alliander & Erik Leemans, SAP Consultant - Expertum
Interview: Dirk-Jan Schenk, redactieraad VNSG
Tekst: Jon Hoofwijk, IT-tekstschrijver

Topic