<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1648852&amp;fmt=gif"> Skip to main content

VNSG Blogs

Alle relevante informatie voor jou

Nieuwe technologie
Profiteer van de kansen die Internet of Things biedt!

Profiteer van de kansen die Internet of Things biedt!

Het Internet of Things (IoT) biedt nieuwe kansen, dat staat vast. Het fenomeen werd enkele jaren geleden geïntroduceerd en sindsdien profiteren steeds meer organisaties van deze technolog...

Nieuwe technologie
Waarom de inzet van AI en ML onmisbaar is voor IT managers

Waarom de inzet van AI en ML onmisbaar is voor IT managers

Is jouw organisatie al bezig met machine learning (ML) en artificial intelligence (AI)? Zo niet, dan hoeft dat nu nog geen bezwaar te zijn maar in de toekomst waarschijnlijk wel. De VNSG ...